Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

 

Utorok 27. 6. 2017

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom
Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Výsledky - 1. termín a 2. termín

  Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 19.5.2017 v čase od 7.30 do 15.00 hod.

  Vo výnimočných prípadoch  je možné dohodnúť si iný termín zápisu na tel. č. 045/6733394. Na zápis si doneste zápisný lístok.

 • Do súťaže, ktorú v SR organizuje nezisková organizácia Talentída, sa na Slovensku v školskom roku 2016/2017 zapojilo 63 696 žiakov.

  V kategórii Kadet 012:          2 976 súťažiacich

  V kategórii Junior 034:          1 885 súťažiacich

 • Dňa 27.marca 2017 sme boli na odbornej exkurzii v zváračskej škole v spoločnosti REMESLO strojal, s.r.o. Odbornej exkurzie sa zúčastnili žiaci IV.AM triedy odbor- mechanik mechatronik. Žiaci sa dozvedeli o ponukách základných zváracích kurzov pre našu SSOŠT.

   

  Inštruktori zvárania mali pre nás pripravené ukážky zvárania rôznymi metódami, ako napr:

 • Najväčšia žiacka súťaž na svete, ktorej sa v marci 2016 zúčastní viac ako 6 miliónov žiakov z celého sveta. Na Slovensku sa táto súťaž uskutočnila už dvadsiaty krát.

  Uskutočnila sa dňa: 20. 03. 2017

   Žiaci našej školy súťažili v dvoch kategóriách –  Kadet O12    -  18 žiakov

 • Dňa 10. marca 2017 sa v SSOŠ- technickej v Žiari nad Hronom konalo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, do ktorej sa zapojili študenti 2. – 4. ročníkov. Začiatkom školského roka si študenti zvolili tému jedného zo súťažných odborov, ktorej sa chceli venovať a aktívne za pomoci svojho konzultanta niekoľko mesiacov pracovali na svojom výrobku. Súčasťou ich činnosti bola písomná práca, ktorá bola predložená odbornej hodnotiacej komisii a následne aj prezentácia výrobku a verejná obhajoba práce. Stredoškolská odborná činnosť odzrkadľuje získané vedomosti a osvojené zručnosti študentov, ich iniciatívu a tvorivosť, prezentačné a komunikačné zručnosti.

 • Súťaž sa uskutočnila 1. decembra 2016. Do 10. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 9384 žiakov zo 435 škôl z celého Slovenska.

  Žiaci si vyberali z 5 tém – Dejiny,udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Góly, body, sekundy a Do you speak English?

 • Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do celoslovenskej akcie Valentínska kvapka krvi. V stredu, 8.februára 2017 prišlo darovať najvzácnejšiu tekutinu, svoju krv, 13 študentov našej školy. Bolo nás trošku menej ako v minulom školskom roku, ale mnohí študenti, ktorí začali s darovaním krvi v škole, pokračujú v pravidelnom darovaní priamo na transfuziologickom oddelení v nemocnici. Zo všetkých odvážnych darcov máme samozrejme radosť a všetkým patrí veľká vďaka.

 • V piatok 20.januára 2017 navštívil našu školu podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.  Veľmi pozitívne hodnotil, že v Žiari pôsobí firemná škola, ktorej zriaďovateľom je zoskupenie firiem žiarskeho priemyselného parku.  Vicepremiér  vyzdvihol fakt, že firmy  sa podieľajú na príprave žiakov – svojich  budúcich zamestnancov. Po krátkom stretnutí s vedením školy a so zástupcami združenia InTech sa stretol so študentmi pri prednáške na tému internetovej bezpečnosti. Návštevu ukončil prehliadkou moderne vybavených učební , v ktorých študenti ukázali, že svojmu remeslu rozumejú. Vicepremiér sa o ich prácu zaujímal a vyzdvihol význam toho, že študujú praxou žiadané odbory a môžu sa učiť od odborníkov špičkových firiem.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria