Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

 

Piatok 15. 12. 2017

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Mikulášsky deň na SSOŠT sme si urobili 7.12.2017. Priniesol nám predvianočnú atmosféru tradičnými, pre toto obdobie typickými, piesňami, anjelskými krídlami, čertovskými rožkami a aj samotným Mikulášom. Aj keď naši žiaci sú už takmer dospelí, predsa sa prostredníctvom týchto tradícií radi vrátili do svojho nedávneho detstva. Tak trochu nevšedný deň v škole si vyplnili súťažami, ako napr. hod vianočnou guľou, súťaž o najdlhšiu šupku z jablka, ale aj skákanie vo vreci za čo najkratší čas. Vianočného ducha sme potom udržiavali aj zimnými rozprávkami a vôňou tradičného punču. Teraz už nám ostáva len napísať list Ježiškovi a očakávať jeho príchod.

 • Milí žiaci, v dňoch 6. až 16. novembra školského roka 2017/2018 prebiehali na našej škole voľby členov do Žiackej rady. Spolu hlasovalo 185 žiakov. Volebný lístok obsahoval 21 kandidátov, z čoho 11 sa mohli stať členmi Žiackej rady. Svojimi hlasmi ste rozhodli nasledovne:

  Za členov Žiackej rady boli zvolení títo žiaci:

  1. Natália Štefanková (II.AT)
  2. Adam Dudáš (IV.AP)
  3. Matúš Hric (III.BM)
  4. Andrej Baťo (I.AT)
  5. Veronika Hulínová (III.AM)
  6. Jerguš Ján Fajčík (I.AT)
  7. Sebastián Lauko (I.A)
  8. Adam Ilč
 • Tak ako po iné roky, aj tento rok sa konal 19. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl
  v obore strojárstvo. Súťaž organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  v spolupráci so ŠIOV sa konala 29. novembra na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Test bol zameraný na učivo strojárskych
  predmetov. V praktickej časti žiaci vyrábali výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej
  dokumentácie. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v dvoch súťažných kategóriách.
  V kategórii B1( ručné spracovanie) našu školu reprezentovali Mário PALLER a Andrej KUČERA (obaja
  z III.A). Obaja žiaci sa umiestnili v prvej desiatke na výbornom 6. mieste - Mário PALLER a 8. mieste
  Andrej KUČERA.
  V kategórii B2( strojné spracovanie) našu školu reprezentovali Samuel ZÁVALEC a Ľubomír MASLÍK
  (obaja z V.AM). Ľubomír MASLÍK obsadil výborné 5.miesto a Samuel ZÁVALEC obsadil vynikajúce 2.
  miesto aj napriek tomu, že je úspešným juniorským reprezentantom SR v biatlone. SSOŠT aktívne
  podporuje takto nadaných študentov a snaží sa skĺbiť reprezentačné povinnosti s vyučovaním.
  Úspešné výsledky našich žiakov odzrkadľujú správnu cestu nastolenú vo výučbovom procese
  na našej škole. Reprezentujúcim žiakom blahoželáme.

 • Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnila na našej škole vedomostná súťaž EXPERT geniality show.

  Je to jediná show, ktorá nájde tých, čo naozaj niečo vedia.

  Celoslovenská súťaž, ktorá podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa v budúcnosti chceli venovať. Súťaž je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí, zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu a zmerať si sily v rôznych témach, ktoré pokrývajú väčšinu školských predmetov.

 • V stredu 22. novembra 2017 si zasúťažili naši najšikovnejší angličtinári. Riešili úlohy na čítanie, počúvanie, gramatiku aj slovnú zásobu a v druhej časti súťaže tvorili príbeh podľa obrázku a rolovú úlohu. V konkurencii 11 zúčastnených študentov sa na prvom mieste s tesným náskokom umiestnil Jakub Paško (IV.AP), na druhom mieste skončil Juraj Bartoš (IV.AM) a tretie miesto obsadil Tobiáš Ďuriš (I.AT). Blahoželáme.

 • Výchovný koncert „Generácia XYZ“ ponúkol prehľad o histórii a vzniku slovenského štátu. O tom, ako to bolo kedysi a ako je to dnes. Svoje vedomosti o našej minulosti si študenti tak trochu oprášili a overili aj prostredníctvom kvízu priamo na koncerte. A takto to tam vyzeralo:

 • Dnes nás nájdete na STREDOŠKOLÁKOVI V mskc.

 • Už tradičný kariérny deň sme využili rôznymi prednáškami zameranými nielen motivačne, ale aj poučne a zábavne. Tentoraz to boli témy ako:

  • Drogy – dráma závislosti
  • Šikanovanie
  • Je to na tebe
  • Prečo sme iní
  • Neverbálna komunikácia
  • Xenofóbia
  • Zdravie a počítač
  • Umenie argumentácie
  • Nikto nie je na predaj
  • Zdravé telo.

  Pozrite, ako to prebiehalo:

 • V novembri si pripomíname Deň študentstva a naši študenti sa v tomto mesiaci už pravidelne zapájajú do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi. Tohtoročná akcia sa niesla v duchu hesla „to nedáš štyri deci?“ , a presne toľko krvi daroval každý z našich statočných študentov, pretože skoro všetci boli prvodarcovia. Je skvelé, že každá kampaň na darovanie krvi osloví toľko mladých ľudí aj z našej školy. A ešte úžasnejší je fakt, že títo študenti pokračujú v darovaní krvi a mnohí z nich potom pravidelne chodia darovať krv na transfúznu stanicu.

 • 14.11.2017 sme úspešne privítali medzi nás – študentov – nováčikov, štyri prvácke triedy – I.A, I.AT, I.AM a I.BM. Po slávnostnom „kyslejšom“ prípitku si zodpovedne plnili svoje úlohy. Niektorí lepšie, niektorí horšie. V každom prípade sme sa celkom pobavili. Prváci, zvládli ste to na výbornú – vitajte medzi nami – študentmi SSOŠT

 • Dňa 8.11.2017 prebehla na našej škole súťaž zenit v STROJÁRSTVE. Zúčastnili sa jej žiaci triedy III.A odbor: operátor strojárskej výroby a IV.AM odbor: mechanik -nastavovač.

  Vyhodnotenie súťaže zenit v STROJÁRSTVE

  III.A – operátor strojárskej výroby 1. Kučera Andrej /24b/

  2. Šarkozi Andrej /23b/

  3. Paller Mário, Valuška Matúš /20b/

  IV.AM – mechanik nastavovač 1. Cigánek Róbert /22b/

  2. Kapusta Gregor /15b/

  3. Rajnoha Jakub /12B/

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

 • Dňa 3.11.2017 sme sa zúčastnili anglického predstavenia s názvom „THE HEROES“ (Hrdinovia). Bol to fajn tréning, pri ktorom sme si overili naše jazykové znalosti. Tešíme sa znova o rok :)

 • Dňa 25.11.2017 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Zúčastnili sa ho nasledovní žiaci:

  I.AT: Peter Brezniansky

  I.BM: Ľuboš Lisičan

  II.AM: Vladimír Filas, Andrej Zelina

  II.AT: Natália Štefanková, Patrik Pauko, Ľuboš Kovár

  III.AP: Jozef Volf, Patrik Hausner

  IV.AP: Tomáš Novodomec, Filip Horváth, Martin Mečiar

  Výsledky školského kola:

  Kategória A 1. miesto: Filip Horváth IV.AP

  (3. a 4. ročníky) 2. miesto: Tomáš Novodomec IV.AP

  3.miesto: Martin Mečiar IV.AP

 • Školské kolo súťaže Zenit programovanie – Webdeveloper sa konalo 19. októbra 2017 v odbornej učebni pre programové vybavenie počítačov č.2.

  Cieľom súťažnej práce je vytvorenie jednoduchého webu pre Národný park Nízke Tatry (ďalej len NAPANT). Web obsahuje statickú úvodnú stránku, fotogalériu a knihu návštev, kde môže návštevník zanechať odkaz

  Presné zadanie a podrobnosti nájdete ďalej v tomto odkaze.


  Výsledky školského kola.


  1. miesto - Luboš Kovár II.AT odkaz na výhernú stránku

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria