Zoznam tried

Názov
I.A Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Csányiová
I.AM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Ingrid Astachová
I.AT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Marta Mikušová
I.BM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Monika Krčmárová
II.AM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Katarína Barančoková
II.AT Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Víglaská
III.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Jozef Cvejkuš
III.AM Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Drgoňová
III.AP Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Peter Kavacký
III.BM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Lenka Kováčová
IV.AM Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Andrea Kosorinská
IV.AP Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ján Gaal
V.AM Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Kováčová

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.06.2018

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria