• Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže EXPERT geniality show

   

  Súťaž sa uskutočnila 30. novembra 2017. Do 11. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 10 297 žiakov zo 478 škôl z celého Slovenska.

  Žiaci si vyberali z 5 tém – Dejiny, udalosti, umenie, Svetobežník, Mozgolamy, Góly, body, sekundyDo you speak English?

  V kategórii EXPERT O12 pre žiakov 1. a 2. ročníka súťažilo 1540 žiakov.

  V kategórii EXPERT O34 pre žiakov 3. a 4. ročníka súťažilo 1029 žiakov.

   

  Výsledky žiakov SSOŠT v Žiari nad Hronom:

  Celkový počet súťažiacich: 31           Počet úspešných žiakov: 6  

   

  V kategórii EXPERT O12 – 14 žiakov                     Počet úspešných žiakov: 2

  V kategórii EXPERT O34 – 17 žiakov                     Počet úspešných žiakov: 4

   

  Celkové poradie našich úspešných žiakov, ktorí uspeli v obidvoch témach:

   

  1. Jerguš Ján Fajčík - I. AT - 54. miesto z 1540 žiakov, 63. miesto zo 864 žiakov v téme Góly, body, sekundy a 65. miesto z 671 žiakov v téme Svetobežník

  2. Peter Bodor - 87. miesto z 1029 žiakov, 66. miesto z 447 žiakov v téme Góly, body, sekundy 81. miesto z 528 žiakov v téme Svetobežník

   

  Úspešnosť žiakov v jednej téme:

  Peter Breziansky – I. AT -  44. miesto zo 770 súťažiacich v téme Mozgolamy

  Kristián Jarolin -  III. AM  - 65. miesto zo 407 súťažiacich v téme Mozgolamy

  Marián Baláž – IV. AM – 50. miesto z 528 súťažiacich v téme Svetobežník

  Viktor Doletina – IV. AM -  90. miesto zo 447 súťažiacich v téme Góly, body, sekundy

   

  Všetkým riešiteľom súťaže EXPERT geniality show blahoželáme.

 • ROBOHRANIE: workshop pre prácu s robotmi LEGO Mindstorms Education

  Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Katedra výrobnej a automatizačnej techniky
  dňa 19.12.2017
  zorganizovala akciu pre študentov Súkromnej strednej odbornej školy technickej.
  ROBOHRANIE: workshop pre prácu s robotmi LEGO Mindstorms Education.
  Na workshope si účastníci zostrojili vlastného robota a vyskúšali si využitie senzorov, motorov,
  mikroprocesorov na konštrukciu a riadenie autonómneho robota, schopného splniť jednoduchú zadanú úlohu.
  Naprogramovali motory a senzory tak, aby bol robot schopný splniť jednoduchú zadanú úlohu.
  Tímy pracovali v 3-členných skupinkách.
  Vyvrcholením workshopu bola súťaž navrhnutých robotov, ktorá
  bola plná napätia a zábavy. Študenti si zvolili súťažnú disciplínu Sumo, v ktorej bolo cieľom vytlačiť súpera
  z hracej plochy.
  Študenti zároveň boli pozvaní na veľkú súťaž robotov, ktorá sa uskutoční 30.1.2018.

 • Kurzy finančnej gramotnosti – hra FINANČNÁ SLOBODA

  V termíne od 23.11.2017 do 14.12.2017 prebiehali na našej škole kurzy finančnej gramotnosti v spolupráci s pánom Radovanom Černákom, certifikovaným lektorom projektu Finančná sloboda OVB v triedach IV. AM, IV. AP, III. A a V. AM.

  Stolová spoločenská hra zábavnou formou zlepšuje finančnú gramotnosť žiakov. Účastníci sa formou silného osobného zážitku a vlastnej skúsenosti zoznámili s problematikou dnešného finančného sveta.

 • Čajová párty

   

  Blížiace sa Vianoce sme si s našimi žiakmi pripomenuli aj na tradičnej Vianočnej čajovej párty, na ktorej si žiaci počas hodín angličtiny mohli v príjemnej atmosfére pozrieť pekný rozprávkový príbeh, samozrejme v anglickom origináli, a tiež posedieť pri tradičnom anglickom čiernom čaji s mliekom a chutných sušienkach. Sme radi, že aj tento rok sa k nám pridali v rámci vyučovacích hodín a cez prestávky aj žiaci, ktorí sa vo svojom odbore učia nemčinu.

 • Poďakovanie za záslužnú dobrovoľnícku činnosť pre SSOŠT

  Našej škole sa dostalo poďakovanie za záslužnú dobrovoľnícku činnosť v podobe Ďakovného listu za nezištnú koordinátorskú dobrovoľnícku činnosť vo vzdelávacej oblasti od primátora mesta Mgr.Ingrid Víglaskej. Tá skromne podotkla, že poďakovanie patrí všetkým našim študentom, ktorí sa aktívne a pravidelne zapájajú do týchto aktivít. Nezištne a vo voľnom čase pomáhajú ľuďom, ktorí to potrebujú. Bez nej by sa však naši žiaci nedostali k takejto činnosti.

  Ďakujeme.

 • Mikuláš na SSOŠT 2017

                  Mikulášsky deň na SSOŠT sme si urobili 7.12.2017. Priniesol nám predvianočnú atmosféru tradičnými, pre toto obdobie typickými, piesňami, anjelskými krídlami, čertovskými rožkami a aj samotným Mikulášom. Aj keď naši žiaci sú už takmer dospelí, predsa sa prostredníctvom týchto tradícií radi vrátili do svojho nedávneho detstva. Tak trochu nevšedný deň v škole si vyplnili súťažami, ako napr. hod vianočnou guľou, súťaž o najdlhšiu šupku z jablka, ale aj skákanie vo vreci za čo najkratší čas. Vianočného ducha sme potom udržiavali aj zimnými rozprávkami a vôňou tradičného punču. Teraz už nám ostáva len napísať list Ježiškovi a očakávať jeho príchod.

 • ŽIACKA RADA SSOŠT a voľby jej nových členov a predsedu:

  Milí žiaci, v dňoch 6. až 16. novembra školského roka 2017/2018 prebiehali na našej škole voľby členov do Žiackej rady. Spolu hlasovalo 185 žiakov. Volebný lístok obsahoval 21 kandidátov, z čoho 11 sa mohli stať členmi Žiackej rady.  Svojimi hlasmi ste rozhodli nasledovne:

  Za členov Žiackej rady boli zvolení títo žiaci:

  1. Natália Štefanková (II.AT)
  2. Adam Dudáš (IV.AP)
  3. Matúš Hric (III.BM)
  4. Andrej Baťo (I.AT)
  5. Veronika Hulínová (III.AM)
  6. Jerguš Ján Fajčík (I.AT)
  7. Sebastián Lauko (I.A)
  8. Adam Ilčík  (II.AT)
  9. Marek Vojtko (III.AP)
  10. Mário Paller (III.A)
  11. Marián Baláž (IV.AM)

   

  Nová Žiacka rada si už zvolila  aj svoju predsedníčku, ktorou sa stala s najvyšším počtom hlasov Natália ŠTEFANKOVÁ  - študentku odboru elektrotechnika z II.AT.

  Chceme však povedať, že nielen členovia rady sa môžu podieľať na príprave rôznych akcií a dianí na škole. Vždy radi uvidíme a uvítame aj ľudí, ktorí sú ochotní a radi pomôžu so všetkým, čo si pre vás pripravíme. Nová Žiacka rada sa už teší na spoluprácu s vami :)

 • Náš vianočný stromček už víta vianoce

 • Výborné výsledky žiakov SSOŠT na súťaži ZENIT v strojárstve 2017

  Tak ako po iné roky, aj tento rok sa konal 19. ročník súťaže žiakov stredných odborných škôl
  v obore strojárstvo. Súťaž organizovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
  v spolupráci so ŠIOV sa konala 29. novembra na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Brezne.
  Súťaž pozostávala z dvoch častí – teoretickej a praktickej. Test bol zameraný na učivo strojárskych
  predmetov. V praktickej časti žiaci vyrábali výrobok strojárskeho charakteru podľa výkresovej
  dokumentácie. Našu školu reprezentovali 4 žiaci v dvoch súťažných kategóriách.
  V kategórii B1( ručné spracovanie) našu školu reprezentovali Mário PALLER a Andrej KUČERA (obaja
  z III.A). Obaja žiaci sa umiestnili v prvej desiatke na výbornom 6. mieste - Mário PALLER a 8. mieste
  Andrej KUČERA.
  V kategórii B2( strojné spracovanie) našu školu reprezentovali Samuel ZÁVALEC a Ľubomír MASLÍK
  (obaja z V.AM). Ľubomír MASLÍK obsadil výborné 5.miesto a Samuel ZÁVALEC obsadil vynikajúce 2.
  miesto aj napriek tomu, že je úspešným juniorským reprezentantom SR v biatlone. SSOŠT aktívne
  podporuje takto nadaných študentov a snaží sa skĺbiť reprezentačné povinnosti s vyučovaním.
  Úspešné výsledky našich žiakov odzrkadľujú správnu cestu nastolenú vo výučbovom procese
  na našej škole. Reprezentujúcim žiakom blahoželáme.

 • EXPERT geniality show

  Dňa 30. novembra 2017 sa uskutočnila na našej škole vedomostná súťaž EXPERT geniality show.

  Je to jediná show, ktorá nájde tých, čo naozaj niečo vedia.

  Celoslovenská súťaž, ktorá podporuje logické a kritické myslenie, súťaživosť. Dáva žiakom príležitosť spoznať svoje silné a slabé stránky a oblasti záujmu, ktorým by sa v budúcnosti chceli venovať.   Súťaž je určená žiakom, ktorí sú v niečom dobrí, zaslúžia si možnosť predviesť to svojmu okoliu a  zmerať si sily v rôznych témach, ktoré pokrývajú väčšinu školských predmetov.

  Z našej školy v nej súťažilo 31 žiakov, v kategórii Expert O12 – 14 žiakov, v kategórii Expert O34 – 17 žiakov.

  Súťažné témy pre školský rok 2017/2018:

  • Dejiny, udalosti, umenie – zahŕňa vedomosti z dejepisu, občianskej náuky, umenia a všeobecný prehľad žiakov
  • Do you speak English? – čítanie, bežné výrazy, gramatika, reálie
  • Mozgolamy – logické hádanky, postupnosti, zaujímavé slovné úlohy, kombinačné a pojmové myslenie
  • Svetobežník – fyzická a humánna geografia
  • Góly, body, sekundy – história a druhy športu, rekordy, olympionizmus, športovci, fyziológia tela športovcov, strava

   

  Veríme, že naši súťažiaci ukázali, čo vedia a v čom sú dobrí.

  Výsledky budú zverejnené najneskôr 9. januára 2018 na webovej stránke    www.sutazexpert.sk

 • Olympiáda v anglickom jazyku

  V stredu 22. novembra 2017 si zasúťažili naši najšikovnejší angličtinári. Riešili úlohy na čítanie, počúvanie, gramatiku aj slovnú zásobu a v druhej časti súťaže tvorili príbeh podľa obrázku a rolovú úlohu. V konkurencii  11 zúčastnených študentov sa na prvom mieste s tesným náskokom umiestnil Jakub Paško (IV.AP), na druhom mieste skončil Juraj Bartoš (IV.AM) a tretie miesto obsadil Tobiáš Ďuriš (I.AT). Blahoželáme.

 • Generácia XYZ

  Výchovný koncert „Generácia XYZ“ ponúkol prehľad o histórii  a vzniku slovenského štátu. O tom, ako to bolo kedysi a ako je to dnes. Svoje vedomosti o našej minulosti si študenti tak trochu oprášili a overili aj prostredníctvom kvízu priamo na koncerte. A takto to tam vyzeralo:

 • Stredoškolák

  Dnes nás nájdete na STREDOŠKOLÁKOVI V mskc.

 • Kariérny deň

  Už tradičný kariérny deň sme využili rôznymi prednáškami zameranými nielen motivačne, ale aj poučne a zábavne.  Tentoraz to boli témy ako:

  • Drogy – dráma závislosti
  • Šikanovanie
  • Je to na tebe
  • Prečo sme iní
  • Neverbálna komunikácia
  • Xenofóbia
  • Zdravie a počítač
  • Umenie argumentácie
  • Nikto nie je na predaj
  • Zdravé telo.

   Pozrite, ako to prebiehalo:

 • Študentská kvapka krvi

  V novembri si pripomíname Deň študentstva a naši študenti sa v tomto mesiaci už pravidelne zapájajú do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi. Tohtoročná akcia sa niesla v duchu hesla „to nedáš štyri deci?“ , a presne toľko krvi daroval každý z našich statočných študentov, pretože skoro všetci boli prvodarcovia. Je skvelé, že každá kampaň na darovanie krvi osloví toľko mladých ľudí aj z našej školy. A ešte úžasnejší je fakt, že títo študenti pokračujú v darovaní krvi a mnohí z nich potom pravidelne chodia darovať krv na transfúznu stanicu.

  14. novembra 2017 sa na našej škole zúčastnilo odberu spolu 16 študentov a aj jedna vyučujúca. A tu sú mená našich statočných darcov:

  Natália Štefanková

  Richard Antal

  Šimon Renčo

  Kristián Knezel

  Marek Priščák

  Matej Jančok

  Roman Vojtela

  Lucas Šarkozi

  Richard Modriansky

  Roderik Valuška

  Marián Michalec

  Branislav Murgaš

  Dávid Hric-Matúška

  Adam Dudáš

  Peter Bodor

   

  ĎAKUJEME

 • Imatrikulácie na technickej

  14.11.2017 sme úspešne privítali medzi nás – študentov – nováčikov, štyri prvácke triedy – I.A, I.AT, I.AM a I.BM.  Po slávnostnom „kyslejšom“ prípitku si zodpovedne plnili svoje úlohy. Niektorí lepšie, niektorí horšie. V každom prípade sme sa celkom pobavili. Prváci, zvládli ste to na výbornú – vitajte medzi nami – študentmi SSOŠT

 • Zenit v strojárstve – školské kolo 2017/2018

  Dňa 8.11.2017 prebehla na našej škole súťaž zenit v STROJÁRSTVE.  Zúčastnili sa jej žiaci triedy III.A  odbor: operátor strojárskej výroby a IV.AM odbor: mechanik -nastavovač.

  Vyhodnotenie súťaže zenit v STROJÁRSTVE

  III.A – operátor strojárskej výroby              1. Kučera Andrej   /24b/

                                                                         2. Šarkozi Andrej /23b/

                                                                         3. Paller Mário, Valuška Matúš /20b/

  IV.AM – mechanik nastavovač                    1. Cigánek Róbert /22b/

                                                                         2. Kapusta Gregor /15b/

                                                                         3. Rajnoha Jakub /12B/

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

 • Zúčastnili sme sa anglického predstavenia s názvom „THE HEROES“

  Dňa 3.11.2017 sme sa zúčastnili anglického predstavenia s názvom „THE HEROES“ (Hrdinovia).   Bol to fajn tréning, pri ktorom sme si overili naše jazykové znalosti. Tešíme sa znova o rok :)

 • ZENIT v elektronike - školské kolo 2017/2018

   Dňa 25.11.2017 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Zúčastnili sa ho nasledovní žiaci:

  I.AT: Peter Brezniansky

  I.BM: Ľuboš Lisičan

  II.AM: Vladimír Filas, Andrej Zelina

  II.AT: Natália Štefanková, Patrik Pauko, Ľuboš Kovár

  III.AP: Jozef Volf, Patrik Hausner

  IV.AP: Tomáš Novodomec, Filip Horváth, Martin Mečiar

  Výsledky školského kola:

   

  Kategória A  1. miesto: Filip Horváth IV.AP

  (3. a 4. ročníky) 2. miesto: Tomáš Novodomec IV.AP

  3.miesto: Martin Mečiar IV.AP

   

  Kategória B 1. miesto: Ľuboš  Kovár II.ATele

  (1. a 2. ročníky) 2. miesto: Peter Brezniansky I.AT

  3. miesto: Patrik Pauko II.ATele

  Do krajského kola súťaže v kategórií A postupuje Filip Horváth, Tomáš Novodomec

  a v kategórií B postupuje Ľuboš  Kovár, Peter Brezniansky

  Krajské kolo sa uskutoční 30.11.2017 v SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici. 

 • Zenit programovanie - Webdeveloper - školské kolo 2017/2018

  Školské kolo súťaže Zenit programovanie – Webdeveloper sa konalo 19. októbra 2017 v odbornej učebni pre programové vybavenie počítačov č.2. 

  Cieľom súťažnej práce je vytvorenie jednoduchého webu pre Národný park Nízke Tatry (ďalej len NAPANT). Web obsahuje statickú úvodnú stránku, fotogalériu a knihu návštev, kde môže návštevník zanechať odkaz

  Presné zadanie a podrobnosti nájdete ďalej v tomto odkaze.


  Výsledky školského kola.


  1. miesto - Luboš Kovár II.AT odkaz na výhernú stránku 

  2. miesto - Adrián Azor IV.AP

  3. miesto - Vojtech Daubner IV.AP


   

    

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria