• DOD 2019


 • Ako vidia život na našej škole žiaci 2.ročníka odboru Technické lýceum

  Prečo práve táto škola a tento odbor:

  "Veľmi dlho som si vyberal strednú školu, chodil po dňoch otvorených dverí, radil sa so známymi a môžem povedať, že tento výber neľutujem."

  "Pôvodne som tu nemal byť. Je to celkom vtipné, pretože teraz by som to už nemenil."

  A čo plusy tejto školy:

  "Na tomto odbore je množstvo užitočných technických predmetov, potrebných na štúdium vysokej školy, ako aj do života. Nie všetky sú síce ľahké, ale so zapojením mozgu sa dajú zvládnuť."

  "Na každom predmete sa dozviete a naučíte niečo nové. Z každej strany techniky sa dozviete niečo a podľa toho sa môžete ďalej rozhodnúť akým smerom budete pokračovať."

  "Na tento odbor by sa mohli prihlásiť žiaci, ktorí vedia dobre matematiku, fyziku a angličtinu."

  "Na škole sú dobrí učitelia. Vždy poradia, keď niečo nevieme, sú ústretoví a celkovo so žiakmi vychádzajú dobre."

  "Vo voľnom čase robí škola rôzne aktivity ako napríklad krúžky, pomáhanie seniorom a v neposlednom rade aj turnaje v počítačových hrách."

  Vidíte aj nejaké nedostatky:

  "Navonok pôsobí táto budova ošarpane a rozpadnuto, je však veľmi útulná. Počul som, že aj tento hlavný nedostatok sa má odstrániť a budovu čaká veľká rekonštrukcia."

  "Každá škola má svoje plusy a mínusy, ale myslím si, že plusy na tejto škole prevažujú."

  Čo by ste povedali na záver:

  "Táto škola je určite dobrá a nemá v tomto smere  a v tomto regióne konkurenciu."

  "Učitelia sú ochotní vypilovať naše schopnosti do neúplnej :) dokonalosti, ale určitá práca je aj na nás."

  "Ak sa niekto zaujíma o veci technického typu, tak nech určite neváha a prídetiež študovať na našu školu."

   

   

 • Vianočný stolnotenisový turnaj

  Finále: štvorhry

  1. miesto: IV.AM - odbor mechanik mechatronik

  2. miesto: II.AM - odbor mechanik mechatronik

  3. miesto: II.AT - technické lýceum

 • List z Domény

  Takýmto krásnym listom dnes vyjadrili svoju vďaku našim študentom a pani učiteľke Víglaskej klienti DSS Doména.

 • Workshop ROBOHRANIE

  V utorok 18. decembra sa 12 šikovných študentov našej školy zúčastnilo pracovného stretnutia k súťaži Robohranie na Technickej univerzite vo Zvolene. Chlapci pracovali ako včeličky, najprv si každá skupinka vyrobila vlastného robota s ktorým súťažila na rýchlosť a potom sme prešli na „vážnejšie“ témy, čiže na stavbu a programovanie robotov podľa pravidiel tohtoročnej súťaže. Témou súťaže je „sumo“, a tak sme stavali roboty pripravené bojovať v tomto štýle. Z workshopu sme si odniesli cenné rady a informácie, ktoré určite využijeme v samotnej súťaži.

 • Vianočná čajová party

  Na hodinách anglického jazyka sme si povedali, že „je čas na dobrý čaj“ a v tomto predvianočnom čase sme si posedeli pri pravom anglickom čaji, ktorý sa tradične podáva s mliekom a zajedá sa sušienkami. Na posedení pri čajíku sa postupne vystriedali všetky triedy, ktoré v ten deň mali vyučovanie, všetci si príjemne oddýchli a zároveň pocvičili svoju angličtinu pri pozeraní vianočnej rozprávky v originálnom anglickom znení. Túto, už tradičnú akciu, si určite zopakujeme aj na budúci rok, už teraz sa tešíme.

 • SRDCE DOBROVOĽNÍKA

  Dnes mesto Žiar oceňovalo tých, ktorí svoju nezištnú pomoc a voľný čas venovali dobrovoľníctvu. Za našu školu boli navrhnutí a ocenení Veronika Hulinová a Richard Antal, ktorých "dobrovoľníčenie" patrí predovšetkým Doméne. Avšak zásluha a poďakovanie patrí celej skupine, kde tí najaktívnejší sú Matúš Ďurkov, Samuel Považan a FIlip Sklenka. Takýmto milým ďakovným listom sme zavŕšili rok 2018.

 • Mikuláš na SSOŠT

  Tak ako po minulé roky, ani tento rok našu školu – SSOŠ technickú v Žiari nad Hronom neobišiel Mikuláš. Najskôr nás prekvapil vysvieteným stromčekom a potom mikulášskou nádielkou. Sprievod mu robili čert aj anjel. Žiaci si pripravili básničky, pesničky a vinše a za to boli odmenení sladkou odmenou.

 • Prezentácia výučbového systému Mechanické pohony.

  V piatok 30.11. 2018 prezentovala na našej škole školiaci systém „Mechanické pohony“  firma Festo Didactic Slovakia, ktorá je globálnym lídrom v oblasti vzdelávania pre oblasť priemyslu v automatizačnej technike.

  Lektori firmy predviedli využitie tohto výučbového systému vo výučbe v stredných odborných školách, ale aj jeho využitie pre školenie nových zamestnancov v školiacich zariadeniach firiem.

  Systém, založený na modulárnej konštrukcii  umožňuje montáž základných mechanických pohonov výrobných strojov a zariadení  ako remeňových, reťazových a ozubených prevodov. Tieto sú poháňané elektromotorom s frekvenčným meničom. Po montáži jednotlivých pohonov  je možné overiť si správnosť nastavenia jednotlivých súčastí pohonov kontrolou presnosti ich rozmerov, ale aj odchýlok polohy a tým zabezpečiť správnu funkciu pohonu.  Diagnostické zariadenia, ktoré sú súčasťou systému umožňujú určiť a optimalizovať napr. napnutie remeňa a reťaze, zmerať prenášaný výkon a otáčky, vyhodnocovať tieto údaje a optimalizovať ich.

  Na tejto prezentácii sa zúčastnili žiaci druhého ročníka odborov mechanik mechatronik a mechanik nastavovač. Odskúšať si montáž a správne nastavenie remeňového prevodu mali možnosť aj žiaci. Dvaja z nich boli od firmy Festo aj odmenení vecnými darčekmi, tričkom s logom firmy  a USB kľúčom.

  Po prezentácii žiakom bol výučbový systém predstavený aj učiteľom odborných predmetov a pozvaným zamestnancom firiem združenia Intech.

  Všetci účastníci prezentácie  sa zhodli na tom, že daný výučbový systém má miesto vo výučbe odborných predmetov. Jeho hlavným prínosom je praktická práca na reálnom zariadení, získanie praktických zručností a zároveň  overenie si teoretických vedomostí ako aj  potvrdenie  ich dôležitosti pre prax.

 • Na našej škole pribudla nová technológia vo výučbe

                  V školskom roku 2018-2019 sa na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom zaviedol do výučby softvér Tecnomatix Plant Simulation, ktorý je pilierom  Industry 4.0.

                  Absolventi školy v odbore technické lýceum budú schopní pomocou Plant Simulation simulovať a optimalizovať výrobné a logistické systémy a ich procesy. Použitím tohto softvéru budú vedieť zoptimalizovať tok materiálu, využitím zdrojov a logistiky pre všetky úrovne plánovania v spoločnosti, od globálnych zariadení cez lokálne dielne až k výrobným linkám.

                  Žiaci sa naučia zostaviť simulačný model výroby, montáže logistických tokov, simulovať zmeny v procesoch a testovať ich vplyv na nastavené parametre. Nezanedbateľnou súčasťou a veľkou výhodou Plant Simulation je aj simulácia potreby ľudských zdrojov, ktorú žiaci budú vedieť využiť v oblasti simulácie obsluhy zariadení, manipulácii s výrobkami, takisto zoraďovacie a údržbárske činnosti.

                  Plant Simulation umožňuje použiť 2D ako aj 3D simulačný model, ktorý umožňuje reálne zobrazenie existujúcich alebo plánovaných zariadení.

                  Výučbu softvéru Tecnomatix Plant Simulation Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom zabezpečuje v spolupráci s firmou Sova Digital  a firmou NEMAK Slovakia.

 • Imatrikulácia prvákov 2018

  Prváci....... po dôkladnom preverení šikovnosti, rýchlosti, zručnosti, presnosti, vytrvalosti a po preukázaní poznatkov o škole.......... konečne oficiálne prijatí aj do "cechu študentského" na SSOŠT. Takto im to išlo :)P. S. Druhákom srdečná vďaka za organizáciu a prvákom za ochotnú a hojnú účasť.

 • Stredoškolák 2018

  Aj nás ste mohli vidieť na akcii STREDOŠKOLÁK  20.11.2018 v MsKC v Žiari nad Hronom

 • DEŇ KARIÉRY na FEVT TU Zvolen

  V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa  dňa 6. novembra 2018 uskutočnil pre našich žiakov na FEVT TU vo Zvolene- Deň kariéry.

   

  Odborné prednášky pre žiakov stredných škôl prezentovali firmy:

  - PPS Group, a.s., Detva

  - GEVORKYAN, s.r.o., Vlkanová

  - KOVACO, spol. s.r. o., Ostrá Lúka

  - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen

  - Slavia Production Systems a.s., Detva

  - BROTHER INDUSTRIES (Slovakia) s.r.o., Krupina

  - Fronius Slovensko s.r.o., Banská Bystrica

  Zúčastnili sa ich žiaci končiacich ročníkov- IV.AM, IV.BM, IV.AP a žiaci technického lýcea z III.AT triedy.

  Exkurzia bola veľmi zaujímavá a prínosná. Ďakujeme.

 • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku


  V piatok 16. novembra 2018 si naši najzdatnejší žiaci zmerali svoje sily v Olympiáde v anglickom
  jazyku. Hoci sme technická škola, naši žiaci predviedli skvelé výkony a dokázali, že ovládajú výborne
  aj anglický jazyk. Výsledky boli veľmi tesné a na medailových pozíciách sa umiestnili:


  1. miesto – Tobiáš Ďuriš (II. AT)
  2. miesto – Adam Čierny (IV. BM)
  3. miesto – Tomáš Greguš (II. AT)


  Všetkým ďakujeme za účasť a víťazovi blahoželáme.

 • DOBROVOĽNÍCKY "WORKSHOP"

  DOBROVOĽNÍCKY "WORKSHOP" 9.11.2018 sa aj naši študenti zúčastnili workshopu, ktorý sa venoval téme dobrovoľníctva. V skupinách študenti hovorili o mýtoch a pravdách dobrovoľníctva, o tom, čo dobrovoľníctvo prináša, ale aj o tom, kde všade môžu ľudia dobrovoľnícke ponuky nájsť. Veríme, že naši "aktivisti" túto zmysluplnú myšlienku budú šíriť aj medzi ostatných, ktorých radi uvítame pri nejakej ďalšej takejto aktivite a pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

 • Odborné prednášky počas Dňa techniky

  Dňa 25.10.2018 sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom uskutočnili odborné prednášky pre žiakov školy. Prednášajúcimi boli vyučujúci z Technickej univerzity v Košiciach, z Technickej univerzity vo Zvolene, spoločnosti Slovalco, Inoval a Sova Digital na témy:

  "CAx systémy pri návrhu konštrukcií"

  "Malá veda o nanočasticiach striebra"  

  "Digitálny podnik, vízia riadenia výrobných procesov v budúcnosti"

  "Výroba hliníka, včera a dnes" 

  "Hliník – vlastnosti a využitie hliníka"

   

 • Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom oslávila 10 výročie založenia

 • Deň techniky 2018

 • ZENIT V STROJÁRSTVE- školské kolo

  Dňa 23.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. Zúčastnila sa ho trieda II.A v kategórii R( ručné spracovanie) a pre kategóriu S ( strojné spracovanie)  žiaci z tried IV.AM a IV.BM

  Vyhodnotenie súťaže v kategórii R ( ručné spracovanie): 

  1. Lauko Sebastián- postupuje na krajské kolo v Brezne

  2. Maslen Matúš

  3. Kováč Július

  Vyhodnotenie súťaže pre kategóriu S ( strojné spracovanie):

  1. Matúš Hric- IV.BM

  2. Pavol Mráz- IV.AM

  Obaja žiaci postupujú na krajské kolo súťaže v Brezne.

  Blahoželáme.

 • Zenit v elektrotechnike

  Dňa 26.10.2018 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike, v zastúpení žiakov odborov
  Elektrotechnika a Technické lýceum. V kategórií A pre vyššie ročníky s prácou Elektronická siréna sa
  na 1.mieste umiestnil Michal Hlaváč IV.AP, na 2.mieste Patrik Pauko III.AT. Víťaz z prvého miesta
  postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 27.11.2018 na SPŠJ. Murgaša v Banskej Bystrici.
  Budeme mu držať palce.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria