Vízia a ciele školy

Poslanie školy

 

Naša vízia:

Stať sa TOP školou - školou, ktorá dáva svojim absolventom uplatnenie, pretože:

 • pripraví pre prácu vo firme,
 • pripraví pre ďalšie vysokoškolské štúdium,
 • pripraví pre úspešný život.

Hlavné ciele školy:

 1. Transformácia a vnútorná zmena fungovania školy smerujúca k dosiahnutiu želaných výstupov:  uplatniteľní absolventi, úspešná škola, spokojný zriaďovateľ .
 2. Získať viac študentov zo Žiaru nad Hronom, bližšieho i vzdialenejšieho okolia a spomedzi nich viac  s dobrými a výbornými učebnými výsledkami a správaním

Špecifické ciele  k realizácii  cieľa č.1  v školskom roku 2018/19:

 1. Realizovať a  skvalitňovať  duálny systém  vzdelávania na škole
 2. Inovovať  vzdelávací  proces v súlade s potrebami spolupracujúcich zamestnávateľov
 3. Inovovať  proces praktickej prípravy študentov smerom k zlepšovaniu kvality prípravy
 4. Byť školou, ktorá svojich študentov pripraví na ďalšie – vysokoškolské štúdium
 5. Zlepšiť  vedomostné, pedagogické a osobnostné kompetencie učiteľov a majstrov
 6. Zlepšiť  priestorové  a materiálne  vybavenie školy a školských dielní
 7. Zintenzívniť  komunikáciu medzi školou a InTech,  zbližovať  myslenie, hodnoty, perspektívy a spôsob  práce školy s firmami, prezentovať  školu  ako „firemnú  školu“ 
 8. Skvalitňovať  podmienky pre vyučovanie novozavedených odborov  žiadaných zamestnávateľmi
 9. Zvýšiť  kvalitu a efektivitu vyučovacieho procesu

Špecifické ciele  k realizácii  cieľa č.2 v školskom roku 2018/19:

 1. Zintenzívniť spoluprácu so základnými školami
 2. Pokračovať  a vylepšovať osvedčené prezentačné  aktivity
 3. Inovovať propagáciu školy
 4. Vytvárať podmienky pre záujemcov o štúdium zo vzdialenejších častí Slovenska

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria