Pedagogická stratégia

Nová vzdelávacia stratégia je založená na autentickom učení sa žiaka a vychádza zo starého čínskeho príslovia:

 „Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem,

ak mi to ukážeš - zapamätám si,

ale ak to urobím - pochopím“.

Stratégiu implementujeme do vzdelávania prostredníctvom projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku z ESF. 

 

Pri tejto vzdelávacej stratégii:

1. Výuka je organizovaná s dôrazom na zmysluplné využitie učebnej látky v komplexnej reálnej situácii

2. Žiak sa učí simuláciou reálnych situácií, riešením reálnych problémov

 • Výuka technického kreslenia a konštrukcie s využitím grafických systémov  CAD
 • Simulácia procesov priemyselnej automatizácie prostredníctvom stavebnice FESTO
 • Vyučovanie priemyselnej  informatiky s využitím programovateľného automatu SIMATIC
 • Programovanie a obsluha CNC strojov na výukových CNC strojoch
 • Simulácia elektrotechnických procesov s využitím elektrotechnickej stavebnice DOMINO
 • Fungovanie, budovanie a nastavovanie počítačových sietí – medzinárodný program sieťových akadémií CISCO
 • Využívanie IKT k vyhľadávaniu, spracovaniu i prezentovaniu informácií vo všetkých predmetoch
 • Návštevy odborných výstav, exkurzie do výrobných firiem a na reálne pracoviská

3. Žiak sa učí v moderne vybavených učebniach simulujúcich reálne pracoviská – vybavením, systémom práce, bezpečnosťou, ale i na reálnych pracoviskách firiem

4. Výsledkom práce žiaka je autentický produkt žiaka (výrobok, technická dokumentácia, návrh projektu, návrh riešenia problému, seminárna práca, ...)

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria