Prečo si vybrať našu školu

Prečo si vybrať našu školu? Aké benefity Vám ponúkame.

 1. S našimi odbormi si budete  môcť vybrať zamestnávateľa  Vy, nie zamestnávateľ Vás.
 2. Môžete študovať v najlepšom duále na trhu a získať zaujímavé  benefity
 3. Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti  s využitím najnovších  technológií.
 4. Budete sa orientovať v nových trendoch odboru, ktorý študujete.
 5. Môžete rozvíjať svoj talent, záľuby a získať ocenenie už  počas štúdia.

 

 1. S našimi odbormi si budete môcť vybrať zamestnávateľa  Vy, nie zamestnávateľ Vás
 • Kvalitu poskytovaného vzdelávania garantujú spoločnosti, ktoré založili školu - Slovalco a.s.,  Hydro Extrusion Slovakia a.s., NEMAK Slovakia a.s., Remeslo strojal s.r.o., Tubapack  a.s. a Technická univerzita Košice
 •  Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti  s využitím najnovších  technológií

 •  Vybrať si budete môcť z odborov, ktoré sú žiadané zamestnávateľmi nielen zo Slovenska, ale i celej Európy. V ponuke máme: študijné odbory: Mechanik – mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Elektrotechnika  a Hutník operátor a učebný odbor: Operátor strojárskej výroby, 
 • V odbore Technické lýceum Vás  s podporou firiem a TU Košice a Zvolen vynikajúco pripravíme na technické univerzity
 1. Môžete  študovať v najlepšom duále na trhu a získať významné benefity
 • Škola realizuje duálny systém vzdelávania už od roku 2008, v roku 2018 získala Cenu Ministerstva hospodárstva „Za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou“
 • V duálnom systéme spolupracuje s 12 špičkovými spoločnosťami z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Zvolen, Banská Štiavnica i Banská Bystrica
 • Odborné výcviky a praxe budete absolvovať v špičkových  firmách združenia InTech, ale aj v ďalších spolupracujúcich firmách  z oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky
 • Už počas štúdia dobre spoznáte firemné prostredie, získate ponuku zamestnania,   podnikové štipendium  - až do výšky 40€, 60€. 80€,100€ mesačne, v závislosti od ročníka štúdia a dosiahnutých výsledkov, Vaše  vreckové zvýšia aj odmeny za produktívnu prácu
 • Získate príspevok na stravu, pracovné oblečenie a ďalšie benefity
 • Budete mať možnosť absolvovať kurzy nad rámec vzdelávacieho programu školy – zváračský kurz, elektrotechnická spôsobilosť - §21 a ďalšie
 1. Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti  s využitím najnovších  technológií

V odborných predmetoch:

 • Získate kvalitné základy strojárstva a elektrotechniky rozšírené o aktuálne digitálne zručnosti
 • Budete programovať výučbové stavebnicové CNC stroje UNIMAT a CNC obrábacie stroje - sústruh a frézku EMCO

 • Zvládnete prácu s grafickými  systémami  CAD – programy SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Electrical, ProfiCAD, EAGLE
 • Zvládnete prácu v CAM programoch- Inventor, EdgeCAM, SOLIDCAM,

 • Prostredníctvom stavebnice FESTO pochopíte princíp fungovania a využitie pneumatiky v priemyselnej automatizácii. Samostatne navrhnete riadiaci pneumatický systém výrobného stroja
 • Naučíte  sa programovať programovateľný automat SIMATIC  - priemyselný počítač pre riadenie činnosti strojov, zariadení, výrobných liniek

 • Zvládnete základy navrhovania výrobných a logistických procesov a ich simuláciu pomocou softvéru Plant Simulation
 • Pomocou multimediálneho meracieho systému UNITRAIN , ktorého využitie sa riadi sloganom : „Učiť sa. Merať. Pochopiť. – Jednoducho a bezpečne.“, absolvujete prípravu v elektrotechnike v oblastiach automatizácie a elektroniky
 • Prostredníctvom modulového meracieho systému  DOMINOPUTER „hravou“ formou zvládnete prácu s reálnymi analógovými a číslicovými obvodmi, presnými meraniami elektrických a neelektrických veličín,  automatizačnými obvodmi a modernou meracou technikou

 • Vytvoríte   si vlastné zariadenia z oblasti elektrotechniky – napr. napäťové zdroje, inteligentné inštalácie, svetelné obvody; z oblasti elektronika a robotika – napr. robotické rameno, zosilňovače, svetelné závory, bluetooth reproduktory, z oblasti mechatroniky – napr. riadenie výťahu  pomocou PLC  alebo svetelnej križovatky, z oblasti počítačovej techniky – napr. tvorba webových stránok, mobilných aplikácií a pod.

 • Budete získavať praktické zručnosti na odborných výcvikoch a praxi priamo u zamestnávateľov, spoznávať ich firemnú kultúru, osvojovať si pracovné návyky a pracovné správanie, dodržiavať bezpečnosť práce
 • V odbore elektrotechnika – zameranie priemyselná informatika získate teoretické a praktické zručnosti v oblastiach automatizácie a robotiky, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané zamestnávateľmi

 

Vo všetkých predmetoch:

 • Využívať výpočtovú techniku a internet vo svojom odbore, na ďalšie štúdium, ako najrozšírenejší a najobľúbenejší prostriedok  komunikácie, obrovský zdroj informácií, nástroj na ich spracovanie ale i prezentáciu svojej práce
 • Učiť sa s využitím moderných didaktických prostriedkov
 • Učiť sa simuláciou reálnych životných a pracovných situácií, riešením reálnych odborných úloh a autentických zadaní
 1. Budete sa orientovať v nových trendoch odboru, ktorý študujete
 • Pripravené sú pre Vás  prednášky  špičkových odborníkov z partnerskej FMMR Technickej univerzity v Košiciach, z ďalších vysokých škôl  i z praxe na zaujímavé témy z oblasti moderného výskumu nanomateriálov  a nanotechnológií, nových  zdrojov  energie, biometalurgie a moderných metód získavania kovov, ochrany životného prostredia, progresívnych materiálov, a pod.
 • Budete sa učiť od strojárskych odborníkov z Technickej univerzity  vo Zvolene, kde sa na FEVT zameriavajú okrem iných aktivít na novinky v oblasti strojárstva, výrobnej techniky, environmentálnej techniky a tiež na výrobno- technický manažment.
 • Navštívite  známe  strojárske a elektrotechnické výstavy a výstavy výpočtovej (nahradiť slovom - počítačovej) techniky
 • Budete si môcť odskúšať špičkové  technológie na reálnych strojárskych,  elektrotechnických a IT pracoviskách firiem a Inovačného centra SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho
 1. Môžete rozvíjať svoj talent, záľuby a získať úspechy a ocenenie už  počas štúdia
 • Rozvíjať svoj talent si môžete pod vedením učiteľov, ktorých žiaci pravidelne získavajú významné ocenenia na  celoslovenských technických súťažiach. V tomto školskom roku postúpili dvaja žiaci do celoslovenského kola súťaže SOČ v odbore strojárstvo, hutníctvo a doprava žiak Štefan Štrba s prácou „Generálna oprava stroja“ a v odbore Elektrotechnika, hardware a mechatronika žiak Martin Mečiar s prácou „Stavba vlastného dronu“.
 • Vybrať si budete môcť z množstva záujmových krúžkov a mimoškolských aktivít
 • Svoje svaly posilníte v školskom fittnesscentre

 

Technické vzdelanie je vzdelaním, s ktorým Ťa čaká skvelá budúcnosť.

 

Tak neváhajte a podajte si prihlášku

na Súkromnú strednú odbornú školu technickú v Žiari nad Hronom!

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria