Prečo si vybrať našu školu

 

Prečo si vybrať našu školu?

1.S našimi odbormi získate zamestnanie v regióne

2.Budete sa učiť praktickou činnosťou prostredníctvom moderných technológií

3.Budete sa orientovať v nových trendoch odboru, ktorý študujete

4.Môžete rozvíjať svoj talent, záľuby a získať ocenenie už  počas štúdia

 

S našimi odbormi získate zamestnanie v regióne

 • Spoločnosti SAPA Profily a.s., Remeslo strojal s.r.o., ŽHS a.s., NEMAK Slovakia a.s., ZSNP a.s., Slovalco a.s. sa spojili v združení InTech a založili školu, aby pre nich pripravovala kvalitných absolventov. Záujem majú najmä o absolventov odborov Operátor strojárskej výroby,  Mechanik – mechatronik, Technické lýceum so zameraním na strojárstvo  a o nadstavbové strojárske odbory
 • Firmy ponúkajú žiakom perspektívu stabilného zamestnania, niektoré i štipendium už počas štúdia
 • Naši žiaci absolvujú odborné výcviky a praxe vo firmách združenia InTech, kde dostávajú za produktívnu prácu  odmeny, ale aj v ďalších firmách z oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky v regióne
 • V žiarskom, kremnickom, žarnovickom, banskoštiavnickom a zvolenskom regióne dlhodobo pôsobí niekoľko desiatok ďalších firiem zameraných na hutníctvo, strojárstvo a elektrotechniku

Budete sa učiť praktickou činnosťou prostredníctvom moderných technológií.

V odborných strojárskych a elektrotechnických predmetoch:

 • Budete programovať výučbové stavebnicové CNC stroje
 • Prostredníctvom stavebnice FESTO pochopíte princíp fungovania a využitie pneumatiky v priemyselnej automatizácii. Samostatne navrhnete riadiaci pneumatický systém výrobného stroja
 • Zvládnete prácu s grafickým systémom  CAD
 • Naučíte  sa programovať programovateľný automat SIMATIC  - priemyselný počítač pre riadenie činnosti strojov, zariadení, výrobných liniek
 • Prostredníctvom modulového meracieho systému  DOMINOPUTER sa „hravou“ formou zvládnete prácu s reálnymi analógovými a číslicovými obvodmi, presnými meraniami elektrických a neelektrických veličín,  automatizačnými obvodmi a modernou meracou technikou
 • Skonštruujete  si vlastné výrobky priemyselnej elektroniky – svetelnú hudbu, napäťové zdroje,  akustickú techniku, ...
 • Budete získavať praktické zručnosti na odborných výcvikoch a praxi priamo u zamestnávateľov, spoznávať ich firemnú kultúru, osvojovať si pracovné návyky a pracovné správanie, dodržiavať bezpečnosť práce
 • V odboroch Mechanik  počítačových sietí a Elektrotechnika – zameranie na počítačové systémy absolvujete základné stupne CISCO a môžete získať medzinárodne uznávaný certikát

Vo všetkých predmetoch:

 • Využívať výpočtovú techniku a internet vo svojom odbore, na ďalšie štúdium, ako najrozšírenejší a najobľúbenejší prostriedok  komunikácie, obrovský zdroj informácií, nástroj na ich spracovanie ale i prezentáciu svojej práce
 • Učiť sa s využitím moderných didaktických prostriedkov
 • Učiť sa simuláciou reálnych životných a pracovných situácií, riešením reálnych odborných úloh a autentických zadaní

Budete sa orientovať v nových trendoch odboru, ktorý študujete

 • Pripravené sú pre Vás  prednášky  špičkových odborníkov z partnerskej Technickej univerzity v Košiciach, z ďalších vysokých škôl  i z praxe na zaujímavé témy z oblasti moderného výskumu nanomateriálov  a nanotechnológií, nových  zdrojov  energie, biometalurgie a moderných metód získavania kovov, ochrany životného prostredia, progresívnych materiálov a keramických systémov, a pod.
 • Navštívite  známe  strojárske a elektrotechnické výstavy a výstavy výpočtovej techniky
 • Budete si môcť odskúšať špičkové  technológie na reálnych strojárskych,  elektrotechnických a IT pracoviskách firiem a Inovačného centra SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho

Môžete rozvíjať svoj talent, záľuby a získať úspechy a ocenenie už  počas štúdia

 • Rozvíjať svoj talent si môžete pod vedením učiteľov, ktorých žiaci pravidelne získavajú významné ocenenia na  celoslovenských technických súťažiach. V školskom roku 2010/2011 postúpil jeden z nich so svojou prácou Plazmový reproduktor na Expo-Sciences International 2011 v Bratislave a na celosvetovú súťaž  Intel ISEF v americkom Los Angeles. V školskom roku 2011/2012 náš žiak postúpil z 3. miesta celoslovenskej súťaže ZENIT na súťaž tímu elektronikov reprezentujúceho SR na Euroskills Competition v Spa Francorchamps v Belgicku.
 • Vybrať si budete môcť z množstva záujmových krúžkov a mimoškolských aktivít
 • Svoje svaly posilníte v profesionálnom fittnesscentre

 

Technické vzdelanie je vzdelaním, ktoré Vás nesklame .

 

Tak neváhajte a podajte si prihlášku

na Súkromnú strednú odbornú školu technickú v Žiari nad Hronom!

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria