Prihlasovanie na duálne vzdelávanie

Postup prihlasovania a prijímania žiakov na  duálne vzdelávanie realizované
SSOŠT v Žiari nad Hronom a spolupracujúcimi firmami – prijímanie žiakov do 1.ročníka  2018/2019

Termíny pre prihlasovanie do duálneho systému vzdelávania

Do 31.1.2018

firmy zverejnia na svojich www stránkach a www stránkach spolupracujúcich škôl učebné miesta pre konkrétne odbory

Do 20.3.2018

Zákonný zástupca žiaka  podáva prihlášku na štúdium na SŠ a prihlášku do duálneho vzdelávania do vybranej firmy  riaditeľovi ZŠ (na prihláške do duálneho vzdelávania si žiak môže vybrať ku každému odboru 2 výrobné spoločnosti, pričom prvá spoločnosť sa bude považovať za prioritnú )

Do 31.3.2018

Riaditeľ ZŠ odošle  obidve prihlášky na SŠ  - prihlášku na štúdium na SŠ aj  prihlášku do duálneho vzdelávania

Od  01.04.2018  do 30.04.2018

Výrobné spoločnosti pozvú žiaka so zákonným zástupcom na rozhovor o podmienkach uzatvorenia učebnej zmluvy

Do 13.05.2018

Vybraným žiakom spoločnosti vystavia a pošlú ,, Potvrdenie o príprave v systéme duálneho vzdelávania“ . Žiaci si toto potvrdenie prinesú na prijímacie skúšky.

 

Prijímanie žiaka na štúdium  v duálnom systéme vzdelávania (DSV)

Žiak si prostredníctvom ZŠ podá prihlášky na SŠ a do DSV do 20.3.2018, Riaditeľ ZŠ pošle prihlášky na SŠ do 31.3.2018

SŠ doručí prihlášku žiaka do DSV do vybranej firmy

1.4. – 30.4.2018 - firma pozve žiaka so zákonným zástupcom na pohovor

Do 13.5.2018 - firma oznámi žiakovi a SŠ, či si žiaka do DSV vybrala

14.5. alebo 17.5.2018 - žiak absolvuje prijímacie skúšky na SŠ

Riaditeľ SŠ zverejní výsledky PS, pričom osobitne zverejní výsledky žiakov prihlásených do DSV a osobitne výsledky žiakov  školského systému vzdelávania

Riaditeľ SŠ vydá rozhodnutie o prijatí (neprijatí) žiaka na SŠ (rozhodnutie o prijatí vydá aj žiakovi, ktorý bol na prijímacích skúškach na SŠ úspešný, ale nevybrala si ho žiadna firma)

Do 31.8.2018 firmy podpíšu učebné zmluvy s vybranými uchádzačmi, ktorí boli prijatí aj na SŠ

Ak bol žiak prijatý na SŠ, ale nevybrala si ho žiadna firma, študuje vo vybranom odbore na vybranej SŠ v školskom systéme vzdelávania

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria