Názov odboru: programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení


          

Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - všetko o odbore.pdf

Žiaci odboru sa vzdelávajú v duálnom systéme

Dĺžka štúdia: štyri roky

4 - ročný študijný odbor, odbor je zaradený do duálneho vzdelávania

 

Ukončenie štúdia:

Maturitným vysvedčením a výučným listom. 

Absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokej škole

 

Čo sa naučíš:

 • Tvoriť výkresovú dokumentáciu strojárskych výrobkov na PC
 • Navrhovať  postupy výroby na klasické i počítačom riadené stroje
 • Vykonávať  základné pevnostné výpočty súčiastok
 • Tvoriť programy na CNC stroje a zváracie automaty a robotizované pracoviská
 • Obsluhovať  CNC stroje a zváracie stroje a zariadenia

 

Profity odboru :

 • V odbore zaradenom do duálneho vzdelávania vykonávanie odborného výcviku   pod dohľadom skúsených odborníkov z výrobnej praxe
 • Podnikové štipendium  a hmotné zabezpečenie počas štúdia
 • Príspevok na stravovanie  počas vykonávania odborného výcviku vo firme
 • Získania  zváračského osvedčenia
 • Možnosť  získania  ďalších osvedčení  - obsluha vysokozdvižného vozíka, viazačský kurz
 • Možnosť  získania zmluvy o budúcom zamestnaní

 

Pracovné pozície

 • Programátor CNC strojov -  vytvára programy pre riadenie CNC stroja pomocou  CAM softwérov, odlaďuje programy a kontroluje priebeh výroby
 • Programátor zváracích robotov -  vytvára programy pre riadenie zváracích robotov, odlaďuje programy a vyhodnocuje proces  zvárania , programuje roboty aj pre pracoviská odlievania, opracovania, montáže 
 • Technológ  pre prevádzky trieskového obrábania vytvára technologické postupy pre výrobu súčiastok trieskovým obrábaním Technológ  pre prevádzky zvárania – vytvára technologické postupy pre výrobu súčiastok zváraním
 • Programátor liniek na rezanie materiálu  - vytvára programy  na výrobné  zariadenia pre delenie materiálu  plameňom, laserom i vodným lúčom

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria