• Stredoškolák

  Dnes nás nájdete na STREDOŠKOLÁKOVI V mskc.

 • Kariérny deň

  Už tradičný kariérny deň sme využili rôznymi prednáškami zameranými nielen motivačne, ale aj poučne a zábavne.  Tentoraz to boli témy ako:

  • Drogy – dráma závislosti
  • Šikanovanie
  • Je to na tebe
  • Prečo sme iní
  • Neverbálna komunikácia
  • Xenofóbia
  • Zdravie a počítač
  • Umenie argumentácie
  • Nikto nie je na predaj
  • Zdravé telo.

   Pozrite, ako to prebiehalo:

 • Študentská kvapka krvi

  V novembri si pripomíname Deň študentstva a naši študenti sa v tomto mesiaci už pravidelne zapájajú do celoslovenskej akcie Študentská kvapka krvi. Tohtoročná akcia sa niesla v duchu hesla „to nedáš štyri deci?“ , a presne toľko krvi daroval každý z našich statočných študentov, pretože skoro všetci boli prvodarcovia. Je skvelé, že každá kampaň na darovanie krvi osloví toľko mladých ľudí aj z našej školy. A ešte úžasnejší je fakt, že títo študenti pokračujú v darovaní krvi a mnohí z nich potom pravidelne chodia darovať krv na transfúznu stanicu.

  14. novembra 2017 sa na našej škole zúčastnilo odberu spolu 16 študentov a aj jedna vyučujúca. A tu sú mená našich statočných darcov:

  Natália Štefanková

  Richard Antal

  Šimon Renčo

  Kristián Knezel

  Marek Priščák

  Matej Jančok

  Roman Vojtela

  Lucas Šarkozi

  Richard Modriansky

  Roderik Valuška

  Marián Michalec

  Branislav Murgaš

  Dávid Hric-Matúška

  Adam Dudáš

  Peter Bodor

   

  ĎAKUJEME

 • Imatrikulácie na technickej

  14.11.2017 sme úspešne privítali medzi nás – študentov – nováčikov, štyri prvácke triedy – I.A, I.AT, I.AM a I.BM.  Po slávnostnom „kyslejšom“ prípitku si zodpovedne plnili svoje úlohy. Niektorí lepšie, niektorí horšie. V každom prípade sme sa celkom pobavili. Prváci, zvládli ste to na výbornú – vitajte medzi nami – študentmi SSOŠT

 • Zenit v strojárstve – školské kolo 2017/2018

  Dňa 8.11.2017 prebehla na našej škole súťaž zenit v STROJÁRSTVE.  Zúčastnili sa jej žiaci triedy III.A  odbor: operátor strojárskej výroby a IV.AM odbor: mechanik -nastavovač.

  Vyhodnotenie súťaže zenit v STROJÁRSTVE

  III.A – operátor strojárskej výroby              1. Kučera Andrej   /24b/

                                                                         2. Šarkozi Andrej /23b/

                                                                         3. Paller Mário, Valuška Matúš /20b/

  IV.AM – mechanik nastavovač                    1. Cigánek Róbert /22b/

                                                                         2. Kapusta Gregor /15b/

                                                                         3. Rajnoha Jakub /12B/

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

 • Zúčastnili sme sa anglického predstavenia s názvom „THE HEROES“

  Dňa 3.11.2017 sme sa zúčastnili anglického predstavenia s názvom „THE HEROES“ (Hrdinovia).   Bol to fajn tréning, pri ktorom sme si overili naše jazykové znalosti. Tešíme sa znova o rok :)

 • ZENIT v elektronike - školské kolo 2017/2018

   Dňa 25.11.2017 sa na škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v elektronike. Zúčastnili sa ho nasledovní žiaci:

  I.AT: Peter Brezniansky

  I.BM: Ľuboš Lisičan

  II.AM: Vladimír Filas, Andrej Zelina

  II.AT: Natália Štefanková, Patrik Pauko, Ľuboš Kovár

  III.AP: Jozef Volf, Patrik Hausner

  IV.AP: Tomáš Novodomec, Filip Horváth, Martin Mečiar

  Výsledky školského kola:

   

  Kategória A  1. miesto: Filip Horváth IV.AP

  (3. a 4. ročníky) 2. miesto: Tomáš Novodomec IV.AP

  3.miesto: Martin Mečiar IV.AP

   

  Kategória B 1. miesto: Ľuboš  Kovár II.ATele

  (1. a 2. ročníky) 2. miesto: Peter Brezniansky I.AT

  3. miesto: Patrik Pauko II.ATele

  Do krajského kola súťaže v kategórií A postupuje Filip Horváth, Tomáš Novodomec

  a v kategórií B postupuje Ľuboš  Kovár, Peter Brezniansky

  Krajské kolo sa uskutoční 30.11.2017 v SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici. 

 • Zenit programovanie - Webdeveloper - školské kolo 2017/2018

  Školské kolo súťaže Zenit programovanie – Webdeveloper sa konalo 19. októbra 2017 v odbornej učebni pre programové vybavenie počítačov č.2. 

  Cieľom súťažnej práce je vytvorenie jednoduchého webu pre Národný park Nízke Tatry (ďalej len NAPANT). Web obsahuje statickú úvodnú stránku, fotogalériu a knihu návštev, kde môže návštevník zanechať odkaz

  Presné zadanie a podrobnosti nájdete ďalej v tomto odkaze.


  Výsledky školského kola.


  1. miesto - Luboš Kovár II.AT odkaz na výhernú stránku 

  2. miesto - Adrián Azor IV.AP

  3. miesto - Vojtech Daubner IV.AP


   

    

 • Výsledky súťaží – Deň Techniky

  1.Súťaž v skladaní hlavolamov

  Guľa

  Zuzana Modrončíková, ZŠ s MŠ  Štefana Moysesa Žiar nad Hronom

  Hviezda

  Šimon Urblík, ZŠ s MŠ  Štefana Moysesa Žiar nad Hronom


  2. Súťaž vo výrobe spojovacích súčiastok

  Rastislav Šubín, ZŠ na ul. Dr. Janského 2


  3.Súťaž v obliekaní pracovného oblečenia

  Samuel Galbavý, ZŠ SNP, Horná Ždaňa


  ​4. Súťaž v ovládaní autíčka na vodíkový pohon

  Martin Kolenič, ZŠ na ul. M.R. Štefánika 17


   

 • InTech  Žiar nad Hronom z.p.o. 

  Súkromná stredná odborná škola technická, Dr.Janského 10 v Žiari nad Hronom

  Cieľom podujatia je ukázať a priblížiť žiakom moderné technológie, s možnosťou vyskúšať si technické zručnosti interaktívnou formou.

  Pre žiakov sme pripravili:

  • prehliadku automatizačnej techniky spoločnosti FESTO
  • ukážky vypeňovania Al vzoriek detašovaného pracoviska SAV  INOVAL
  • ukážky technológií a výrobkov firiem InTech Žiar nad Hronom a Continental Zvolen
  • ukážky využitia termovíznej kamery a auto na vodíkový pohon
  • výroba 3D tlačou
  • súťaže technických zručností
  • tombola
  • hudobné vystúpenie skupiny VIRVAR z Kremnice

  a iné

  Žiaci si budú môcť vyskúšať :

  • 3D modelovanie v SolidWorks
  • virtuálnu realitu pri riadení automobilu
  • simulácie a kreslenie  elektrických obvodov pomocou PC
  • meranie pomocou digitálnej techniky
  • poskladať robota z Lega
  • zostrojenie  jednoduchého elektronického zariadenia - "blikača"
  • výrobu súčiastok na počítačmi riadených strojoch
  • zapájanie vypínačov, montovanie a meranie súčiastok

   

  Akcia je vhodná pre žiakov 2.stupňa ZŠ, učiteľov prírodovedných a technických predmetov a širokú verejnosť so záujmom o techniku .

                                                                                                                                               Vstup zdarma

 • Vedecká konferencia: „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“

   V dňoch 27 až 28. septembra sa žiaci štvrtého ročníka M. Mečiar a F. Horváth zúčastnili vedeckej konferencii s názvom: „História, súčasnosť a budúcnosť elektrotechniky na Slovensku“,  ktorá sa uskutočnila v Banskej Štiavnici, pod záštitou prof. Ing. Františeka Janíčeka, PhD, z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave.

  Po slávnostnom otvorení sa žiakom stredných škôl z celého Slovenska prihovorili dekani vysokých škôl elektrotechnického zamerania prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, dekan FEI STU z Bratislavy, prof. Ing. Pavol Špánik, PhD dekan elektrotechnickej fakulty zo Žiliny a zdôraznili dôležitosť pokračovať v štúdiu na VŠ technického smeru. Následne pokračovali krátkymi prezentáciami profesori Mikovíny a Luby, ktorí prednášali na témy: Histórie elektrotechniky a Vývoja tranzistora, až do éry nanotechnológií. Následne slovo prevzali predstavitelia a konatelia súkromných firiem ako napr. Západoslovenská energetická spoločnosť, Stredoslovenská energetika, spoločnosť MicroStep – ktorá dodáva cnc rezacie zariadenia a 3D frézy po celom svete, SEPS – slovenská elektrizačná a prenosová sústava, ale aj ďalšie firmy zaoberajúce sa vývojom programov a aplikáciami pre elektrotechnický a strojársky priemysel.

   Konferencia pokračovala prezentáciou vlastných projektov  žiakov pod názvom: „Technické školstvo – otvorená brána pre mladých/Študentská sekcia“. Žiaci z rôznych škôl prezentovali svoje práce pred zástupcami vysokých škôl a podnikateľskou oblasťou. Okrem prezentácie svojich vedomostí, konzultáciami s kompetentnými ľuďmi z oblasti, sa mohli žiaci navzájom nezáväzne porozprávať, podeliť sa o skúsenosti, porovnať sa medzi sebou. Taktiež mali možnosť navštíviť Slovenské Banské múzeum.

  Akcia bola veľkým prínosom pre zúčastnených, ktorí boli týmto spôsobom ocenení za svoju aktívnu činnosť v predchádzajúcom školskom roku a ja dúfam, že budúceho ročníka Vedeckej konferencie sa naša škola opäť zúčastní aj so zaujímavými projektmi.  

 • Ľuboš Kovár z II.AT, študent odboru elektrotechnika, ktorý svoj voľný čas trávi aj takýmto zaujímavým spôsobom

 • Exkurzia do mincovne v Kremnici

 • Medzitriedny každoročný futbalový turnaj

 • OŽAZ pod Šášovským hradom

 • Záverečné skúšky operátorov strojárskej výroby

 • Koncoročný výlet do Tatier

 • Žiaci SSOŠT pomáhali v DSS

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026
  Telefón dielne: +421 45 6016100

  ssos.intech@gmail.com

  žiadosti o zamestnanie ssostzh.personalne@
  gmail.com

Fotogaléria