• Duálne vzdelávanie

     • Finančné a hmotné benefity žiaka v duálnom systéme vzdelávania v spoločnostiach združenia InTech

     • Do duálneho systému vzdelávania sú na našej škole zaradené nasledovné odbory:

      študijné odbory s maturitným vysvedčením a s výučným listom:

      • Mechanik mechatronik (MM)
      • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POZS)
      • Mechanik nastavovač (MN)

      študijné odbory s maturitným vysvedčením:

      • Elektrotechnika (ELE)
      • Technické lýceum (TL)

      učebný odbor s výučným listom:

      • Operátor strojárskej výroby (OSV)

      Finančné a hmotné benefity žiaka v duálnom systéme vzdelávania:

      • podnikové štipendium v základnej výške (v závislosti na výchovnovzdelávacích výsledkoch žiaka):

      3 – ročný učebný odbor - OSV :               4 – ročné študijné  odbory: MM, POZS, MN

      1.ročník ...........    40 €                                1.ročník ...........    40 €   

      2.ročník ...........    60 €                                2.ročník ...........    60 €   

      3.ročník ...........    80 €                                3.ročník ...........    80 €   

                                                                             4.ročník ...........  100 €

      4 – ročný študijné odbory: ELE, TL

      1.ročník ........... 30 €

      2.ročník ........... 50 €

      3.ročník ........... 70 €

      4.ročník ........... 90 €

      • príspevky na stravu v čase odborného výcviku,
      • pracovné oblečenie už od 1.ročníka
      • odmeny za produktívnu prácu
      • ďalšie benefity v závislosti od vybranej spoločnosti

       

      Spoločnosti InTech:

      • Slovalco a.s
      • Nemak Slovakia s.r.o.
      • Hydro Extrusion Slovakia a.s. ( predtým Sapa Profily a.s.)
      • Tubapack, a.s. 
      • Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

      A iné:

      • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
      • GAMAalumínium s.r.o.
      • Elba, a.s. 
      • Remeslo strojal, s.r.o.
      • Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o
      • ELMONT – ZH, spol. s r.o.
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie