• Zriaďovateľ školy

     • Zriaďovateľ školy

     • Zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej sa 1.septembra 2008 stalo Združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o., ktoré vzniklo 13. februára 2008.  Jeho členmi sú:

      1. Súkromný sektor - výrobné spoločnosti:

      • Fagor Ederlan Slovensko a.s.
      • Hydro Extrusion Slovakia a.s.
      • Nemak Slovakia s.r.o.
      • Remeslo strojal s.r.o.
      • Slovalco a.s.
      • Tubapack a.s.
      • ŽHS a.s. 

      Od 21.6.2023 sa uskutočnila zmena v zložení súkromného sektora a výrobná spoločnosť Remeslo Strojal s.r.o. vystúpilo zo ziaďovateľskej spoločnosti združenia InTech.

       

      2. Samospráva

      • Mesto Žiar nad Hronom
      • Banskobystrický samosprávny kraj

       

      3. Verejný sektor

      • Technická univerzita v Košiciach

       

      Predsedom správnej rady združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o je Ing. Milan Marko, jeho riaditeľom PhDr. Marcel Pecník.

      Ciele združenia:

      1. vytvoriť efektívnu komunikačnú platformu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi
      2. vytvoriť Centrum vzdelávania v oblasti výroby, spracovania a recyklácie ľahkých kovov, ktorého základnou úlohou bude cestou neustáleho zlepšovania kvality vzdelávania zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce
      3. vybudovať vedecko – technologický park (VTP) na zabezpečenie podmienok pre realizáciu vedeckých a výskumných úloh, pre transfer výsledkov výskumu (Research Based Spin Off) z iných výskumných pracovísk v rámci SR a zahraničia, pre vytvorenie funkčnej siete vedeckých a výskumných pracovísk
      4. v rámci VTP vytvoriť podmienky pre realizáciu inovatívnych riešení a prevádzkovanie inkubátoru pre inovatívne firmy
      5. zatraktívniť sociálno – ekonomické prostredie mesta  a regiónu a vytvoriť podmienky pre budovanie znalostnej spoločnosti v regióne
      6. zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie