• Rada školy

     • Nadpis

     •  

      Rada školy

      pri Súkromnej  strednej odbornej škole technickej,

      Dr. Janského 10, 965 01  Žiar nad Hronom,

      platná od  šk. r. 2020/2021.

       

      Zloženie Rady školy

      Meno a priezvisko

      Zvolený alebo delegovaný za:

      PhDr. Beáta Grassl

      predsedníčka rady školy, zástupkyňa rodičov

      Ing. Jana Hrmová

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (NEMAK Slovakia)

      Mgr. Katarína Ihringová

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (Remeslo strojal)

      Ing. Ľubica Gáfriková

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (Hydro Extrusion Slovakia)

      Ing. Peter Oťapka

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (Slovalco)

      Marián Homola

      zástupca rodičov

      Miloš Holic

      zástupca rodičov

      Ľubomír Kršjak

      zástupca pedagogických zamestnancov

      Ing. Monika Krčmárová

      zástupca pedagogických zamestnancov

      Andrea Doležalová

      zástupca nepedagogických zamestnancov

      Natália Ciglanová

      zástupca žiakov