• Rada školy

     •  

      Rada školy

      pri Súkromnej  strednej odbornej škole technickej,

      Dr. Janského 10, 965 01  Žiar nad Hronom,

      platná od  šk. r. 2023/2024.

       

      Zloženie Rady školy

      Meno a priezvisko

      Zvolený alebo delegovaný za:

      Ľubomír Kršjak

      predseda rady školy, zástupca pedagogických zamestnancov

      Ing. Jana Hrmová

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (NEMAK Slovakia)

      Mgr. Michaela Škodáček

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (Tubapack)

      Ing. Ľubica Gáfriková

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (Hydro Extrusion Slovakia)

      Ing. Peter Oťapka

      delegovaný zástupca zriaďovateľa (Slovalco)

      Ing. Lenka Reichlová

      zástupca rodičov

      Gabriela Kovalčíková

      zástupca rodičov

      Lucia Matejová

      zástupca rodičov

      Mgr. Ján Gaal

      zástupca pedagogických zamestnancov

      Mgr. Laura Chovanová

      zástupca nepedagogických zamestnancov

      Šimon Debnár

      zástupca žiakov

       

       

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie