• Novinky

      • Divadelné predstavenie - Na skle maľované

      • Kultúrne poukazy sme využili na skvelú kultúru: Divadlo Oskar nám .prišlo 28.9.2022 zahrať svoje muzikálové predstavenie Na skle maľované. Predstavenie pobavilo žiakov i vyučujúcich. Dokonca dalo možnosť stať sa slávnou herečkou i našej Emke. Veríme, že takýchto akcií sa nám podarí zorganizovať viac. 

      • Biela pastelka

      • Do zbierky Biela pastelka sa už tradične zapojila aj naša škola. V piatok 23.9.2022 vyrazili naši dobrovoľníci na cestu po našej škole a do ulíc mesta, aby oslovili všetkých ľudí s dobrým srdcom, ochotných prispieť malou finančnou sumou na dobrú vec. Nakoniec naši dobrovoľníci vyzbierali krásnu sumu 190,39 eur.Za všetky príspevky od vás ďakujeme.

      • Týždeň dobrovoľníctva

      • Aj naša škola sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa koná v dňoch 16. - 19.septembra 2022. Naši žiaci z II.AP triedy v piatok 16.9. pomáhali zamestnancom DSS Doména pri pohybových aktivitách s ich klientmi. Účasť našich žiakov je pre klientov DSS vítaným spestrením ich každodenného života. Sme radi, že sme pomohli dobrej veci.

      • Online exkurzia do Seredského Múzea holokaustu

      • Deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si pripomenuli v rámci vyučovacích hodín dejepisu  aj prostredníctvom online exkurzie do Seredského Múzea holokaustu. Bol nám priblížený príbeh malého židovského chlapca Naftaliho, ktorý prežil hrôzy pracovného a koncentračného tábora, bartolomejskú noc i pochod smrti. Ako jediný pôvodom Slovák mal to šťastie prežiť všetky tieto útrapy i s celou rodinou. Po skončení druhej svetovej vojny sa mu spolu s rodinou podarilo presťahovať do Izraela.   

      • Platby za obedy - študenti

      • Vážení študenti, (Aktualizované 25. 8. 2022)
       pre študentov boli v zmysle VZN č. 2/2022 schválené nasledovné poplatky v ŠJ:

       1 obed = 1,41 €
       Prvá platba na september 2022 do 25. augusta 2022.
       Mesačná záloha – trvalý príkaz na úhradu si zadajte vo výške 28,20 € na 20.
       kalendárny deň mesačne vopred, tzn. od 20. septembra 2022 do 20. mája 2023.
       Ak máte prax a stravu odoberáte len polovicu mesiaca (napr. každý párny týždeň),
       nastavte si platbu na sumu 15,00 €, avšak nezabudnite si nahlásiť v ŠJ, kedy máte
       prax a kedy obed.
       Platbu je potrebné poukazovať včas do 20. kalendárneho dňa vopred na číslo účtu

       SK32 0200 0000 0016 3402 3153

       VS: 0823 (univerzálny) KS: 0308
       Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!
       Čip na odobratie obedov – v hotovosti v kancelárii ŠJ jednorazovo 1,80 € (noví
       stravníci, pri strate, poškodení a pod.)
       Nezabudnite sa vo vlastnom záujme včas odhlásiť z obeda pri neúčasti na
       vyučovaní.
       Vstup do jedálne môže byť podmienený prekrytím horných dýchacích ciest
       rúškom, ak to aktuálne nariadi hlavný hygienik. Pred vstupom je dezinfekcia na
       ruky!
       Podmienky organizácie režimu odhlasovania:
       Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy deň vopred najneskôr do 14,00 hodiny.
       Spôsoby odhlasovania stravy:
       - zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ – písomný zápis),
       - e-mailom na sjzsjan@gmail.com (potvrdzujúca emailová odpoveď),
       - telefonicky na 045/6725214 (bez potvrdenia a bez záruky).
       Do 20.00 hodiny sú možnosti odhlásenia nasledovné:
       - prostredníctvom aplikácie pre mobilný telefón
       - cez www.eskoly.sk
       - zaslaním SMS v tvare: priezvisko, meno, trieda a dátum odhlásenia na tel. č. 0910 501 509.
       Najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa Vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS.
       Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu
       prevziať po nahlásení v kancelárii ŠJ a uhradení ceny obalov (z dôvodu COVIDu nie je možné baliť
       do vlastných obedárov).
       Za správnosť odhlásenia zodpovedá plnoletý študent, resp. zákonný zástupca
       neplnoletého študenta.

      • Vyhlásenie zriaďovateľa školy

      • Združenie právnických osôb InTech Žiar nad Hronom z.p.o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy technickej, Dr. Janského 10. oznamuje všetkým súčasným i budúcim žiakom, ako aj širokej verejnosti, že výrazne zmodernizovaná a špičkovo vybavená škola, ktorú zriaďuje a podporuje je plne pripravená na štart ďalšieho školského roku. Členovia združenia - významné spoločnosti žiarskeho priemyselného parku, mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach naďalej garantujú rozvoj školy, možnosť pre študentov získavať praktické zručnosti priamo vo firmách, kvalitu všetkých ponúkaných odborov a následne aj uplatnenie absolventov v praxi, pri nástupe do zamestnania po absolvovaní štúdia.

       Tešíme sa na všetky stretnutia, spolupráce a úspechy, ktoré nás čakajú.

       Zriaďovateľ školy  - združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o.

      • Športový deň

      • Predposledný deň školského roku sme si užili spoločne v revitalizovanom areáli našej školy. Každý si mohol vyskúšať svoje zručnosti v rôznych disciplínach. Najobľúbenejšie disciplíny boli strelecké: streľba zo vzduchovky, streľba z praku a hádzanie vodovými balónmi (to bola zábava -  učitelia hádzali balóniky do žiakov a žiaci do učiteľov). Na záver boli odmenení víťazi v jednotlivých kategóriách i žiaci, ktorí súťažili v najväčšom počte disciplín. Po tomto zábavno-športovom dni si žiaci našej školy slávnostne prevzali vysvedčenia a rozutekali sa na prázdniny.   

      • Bez bariér?

      • V rámci koncoročných aktivít sme navštívili i zážitkové izby v MSKC. Zaujala nás inakosť arabského sveta a zakúsili sme na vlastnej koži, čo znamená nevidieť, či nemôcť chodiť. Potešila nás i pochvala pracovníčok MSKC za záujem aktivitu a vzorné správanie našich žiakov.

      • Ako sa prváci a druháci (elektrotechnici a lýceisti) vybrali po stopách Sládkoviča a Maríny

      • V dome tomto zázračné veci sa vraj dejú,

       závanom romantizmu razom nás ovejú.

       S históriou tu moderná technika sa snúbi,

       keď sám od seba klavír tiché tóny lúdi.

       Obrazy, čo hovoria o dávnom príbehu,

       ako nešťastne (?) ľúbil tu Sládkovič Marínu.

       Láskomer nám zmeria hĺbku nášho citu,                                 

       možno objavíme tajnú vášeň skrytú :D

       V útrobách podzemia trezor najvzácnejší,                               

       ukrýva svedkov lásky v každom jednom verši.

       Pred domom i lavička nenápadná šepce                                  

       pri správnom dotyku Sládkovičove verše.

       Sládkovičova ulica vedie ďalej naše kroky,

       8 minút od Banky lásky nachádzame Marínine hroby. 

      • Získanie ISIC karty na školský rok 2022/2023

      • Vážení rodičia!

       Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

        

       S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

       1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
       2. využiť vďaka preukazu zľavy nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Napr. pri nákupoch oblečenia alebo školských a športových potrieb, v kinách, v kníhkupectvách, v autoškolách, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk/zlavy-na-slovensku
       3. využiť preukaz ako multifunkčnú dopravnú kartu pre MHD, SAD a vlakovú dopravu na zľavnené cestovné po celom Slovensku, viac na www.preukazstudenta.sk, aj 75% zľavu na vlaky v Čechách, viac na www.isic.cz/slevy/slevy-v-doprave
       4. uplatniť si nárok na študentský paušál Go Yoxo s neobmedzenými dátami na sociálne siete a čety, s nekonečnými hovormi a SMS, ktorý je dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na www.isic.sk/pausalpreteba
       5. pridať preukaz do aplikácie UBIAN a mať pod palcom svoje dopravné transakcie a informácie o karte, dobíjať kredit, alebo si kúpiť časový lístok, zbierať zelené kilometre a mnoho ďalšieho. Viac na www.ubian.sk
       6. mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

        

       Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať na začiatku školského roka. Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 31.8.2022

        

        

       Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 (10€) a poplatok za výrobu čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov (10€) na školský rok 2022/2023.

        

        

       • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

        

       Preukaz si budete môcť prevziať u ZRŠ Ing. Kosorinskej

        

       Preukaz dostanete predpripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách (ako dopravnú kartu ho treba aktivovať u konkrétneho dopravcu). Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10€) a sms-kou (3€).

        

       Využívajte Vy a Vaše deti výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia držitelia preukazov a ich rodičia na celom svete.

      • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

      • Milí študenti!

       Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

        

       Predĺženie ISIC karty - čip pre dopravu počas prázdnin:

       Informácie k predĺženiu platnosti vašej čipovej ISIC karty pre dopravu nájdete na webovej stránke :

       https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/ 

       Postup je vysvetlený v bode 2 - Platnosť čipu preukazu, kde si môžete jednoduchým preklikávaním predĺžiť platnosť čipu.

       V  bode 1 je vysvetlený postup predĺženia platnosti ISIC karty - zakúpenie známky.

      • Rozlúčka III.A

      • Dňa 16.06.2022 sa na našej škole uskutočnila rozlúčka so žiakmi učebného odboru 2430H – operátor
       strojárskej výroby. Čakajú ich tri dni akademického voľna, po ktorom nastúpia do dielní na praktickú
       časť a po nej na ústnu časť záverečnej skúšky. Prajeme im veľa šťastia pri ťahaní otázok a veľa úspechov
       na trhu práce a v živote.

      • Turistický kurz

      • V rámci turistického týždňa žiaci 2.ročníka absolvovali krásnu vychádzku na Krahuľskú rozhľadňu. Prialo počasie a tak aj nálada bola výborná.

      • 2. kolo prijímacích skúšok

      • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom vyhlasuje 

       2.kolo prijímacích skúšok na odbory v duálnom systéme vzdelávania:

       2430 H operátor strojárskej výroby

       2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

       Prijímacie skúšky sa budú konať 21.06.2022 o 8:00 hod. v priestoroch školy. 

       Podávanie prihlášok a konzultácia k výberu odboru sa uskutoční 06.06.2022, prípadne 

       si konzultáciu môžete dohodnúť osobitne na tel. 045/  67 333 94.

       Riaditeľka školy

      • Rozlúčka s maturantmi

      • V piatok (20.5.2022) našim maturantom posledný krát zazvonil školský zvonec. Nebol to však rozprávky koniec, ale začiatok tzv. akademického týždňa, počas ktorého sa (veríme, že zodpovedne) pripravia na maturitnú skúšku. Tomuto symbolickému zazvoneniu (zvonila pani riaditeľka osobne) predchádzalo slávnostné prijatie našich maturantov u pána primátora. Následne sa ostužkovaní štvrtáci rozlúčili so všetkými žiakmi školy, a predniesli svoje úprimné záverečné príhovory učiteľskému zboru a vedeniu školy. Pani riaditeľka ocenila úspešných žiakov a všetci im prajeme šťastnú ruku pri losovaní maturitných otázok.

      • Naše úspechy pokračujú!

      • NA KONFERENCII ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI FAKULTY TECHNIKY VO ZVOLENE V SEKCII STREDNÉ ŠKOLY BOLI NAŠI ŽIACI VEĽMI USPEŠNÍ!

       BLAHOŽELÁME:

       Marekovi IVANIČOVI za 1. miesto v sekcii Stredné školy s prácou Enigma – mechanické šifrovacie zariadenie.

       Patrikovi RUSKOVI za účasť a ocenenie za technické prevedenie predsedom SZS.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.      

      • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

      • Žiaci Marek Ivanič zo IV.AT, Martin Kamiač a Aleš Kubiš žiaci z II.AP sa zúčastnili súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS“ na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Za účasti 66 žiakov zo Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol náš žiak Marek Ivanič IV.AT veľký úspech a umiestnil sa na 1.mieste. Patrí mu veľká gratulácia. Martin Kamiač z II.AP sa umiestnil na peknom 25. mieste a Aleš Kubiš z II.AP sa umiestnil na peknom 27. miest. Všetkým trom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.