• POZVÁNKA NA RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na  rodičovské združenie dňa 21. novembra 2019 (štvrtok) o 15:00 hod, ktoré sa uskutoční v triedach školy.

  RNDr. Beata Tóthová 

  riaditeľka školy

   

   

   

  Program:

  • Voľby do Rady školy
  • Výchovno vzdelávacie výsledky
  • Aktivity triedy
 • Na Deň techniky prišlo takmer 700 žiakov

  Reportáž z Dňa techniky v Regionálnej televízii TV Žiar, alebo, čo všetko ste mohli vidieť na Dni techniky a ako spolupráca školy so zamestnávateľmi zvyšuje jej kvalitu.

 • Týždeň vedy a techniky na Technickej univerzite vo Zvolene, Fakulte techniky

  Dňa 6.11.2019 sa žiaci tretích ročníkov študijných odborov zúčastnili Dňa kariéry na Fakulte techniky. V úvode nás privítal  doc. Ing. Pavel Beňo, PhD., dekan FT. Žiaci si mali možnosť vypočuť prednášky z oblasti strojárstva, automotive a virtuálnej reality . Svoje firemné prostredie ,výrobné programy a možnosti spolupráce nám prezentovali spoločnosti, ktoré úzko spolupracujú s Fakultou techniky a majú záujem rozšíriť pôsobenie aj na iné školy. Continental Automotive System Slovakia s.r.o,  predstavila technické projekty Industry 4.0 – digitálnej revolúcie. Po skončení prednášky sa žiaci mali možnosť zapojiť do súťaže cez aplikáciu www.slido.com a získať darčeky od spoločnosti.  ZF Slovakia a.s., ukázala nové  komponenty hnacieho ústrojenstva a podvozku pre osobné vozidlá . WAY INDUSTRIES a.s. -  predviedla inovácie v oblasti odmínovania a vojenských služieb  a spoločnosť EdgeCom a.s –  novinky z virtuálnej reality.

 • Dar spoločnosti Nemak výrazne prispeje k skvalitneniu výučby PLC programovania na škole.

  Počas Dňa techniky na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom dňa 29.10.2019 vedúci údržby spoločnosti Nemak Slovakia pán Juraj Hromádka odovzdal riaditeľke školy Beate Tóthovej 6 nových PLC vybavených najnovšou verziou programu Tiaportal. Tento dar výrazne prispeje k skvalitneniu výučby PLC programovania na škole. Škola po dohode so spoločnosťou Nemak posúva výučbu PLC programovania už do 2.ročníka. Následne žiaci, ktorí majú podpísané učebné zmluvy so spoločnosťou Nemak a absolvujú v nej odborné výcviky si budú môcť svoje poznatky a zručnosti zdokonaliť priamo v praxi pod vedením špecialistov tejto spoločnosti.

  Škola si túto pomoc a podporu zo strany spoločnosti Nemak Slovakia vysoko cení.

 • Deň techniky na SSOŠT

  Dňa 29.10.2019 sa už po 4. krát na pôde Súkromnej strednej odbornej školy technickej konal Deň techniky. Akciu navštívilo približne 690 žiakov zo  základných škôl zo Žiaru, Zvolena a blízkeho okolia. Aj tento rok  pozvanie prijali vystavovatelia predovšetkým z Bratislavy, z Banskej Bystrice,  zo Zvolena a zo Žiaru nad Hronom. Každá spoločnosť predstavila moderné a zaujímavé technológie. Sova Digital z Bratislavy mala pripravenú ukážku spolupráce digitálneho dvojčaťa s Plant Simulation. Festo spol, s r. o.,  z Bratislavy predviedla digitalizáciu dát v pneumatike. Centrum vedecko-technických informácií z Bratislavy ponúklo žiakom vyskúšať si  tlač s 3D perom a tiež predviedlo ukážky 3D tlače. Spoločnosť ABB so sídlom v Bratislave  umožnila žiakom vyskúšať si prácu s robotom YuMi. S možnosťou  tvorby a výroby rôznych predmetov a materiálov na 3D tlačiarni prišla bratislavská spoločnosť KVANT spol. s r.o., ktorá predviedla  aj elektrotechnickú stavebnicu a Gunt industry 4.0.- vizuálizáciu montážnych prác. Návštevníci mohli ďalej vidieť elektromobil Nissan Leaf,  prezentáciu elektromobility, ktorú predviedla firma Eco Auto zo Zvolena. Zo Zvolena prišla aj spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., ktorá predstavila testovacie vozidlo Jaguár a nový typ elektronických parkovacích bŕzd

  Pestrý program dopĺňali firmy združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o.: Slovalco a.s., Nemak Slovakia s.r.o., Hydro Extrusion Slovakia a.s., Remeslo strojal, s.r.o., Tubapack, a.s., Fagor Ederlan Slovensko, a.s.., ktoré ponúkajú so školou duálne vzdelávanie a umiestňujú absolventov školy na požadované pracovné pozície vo firmách. Spoločnosť SAV Inoval predviedla ukážky vypeňovania hliníkových vzoriek.

  Podujatia sa zúčastnili aj  dve vysoké školy – Technická univerzita zo Zvolena Fakulta techniky, ktorá žiakom umožnila vyskúšať si virtuálnu realitu na reaktívnej doske a Žilinská univerzita Katedra automatizovaných a výrobných systémov, ktorá predstavila Deltu robot riadený kamerou, robotizovanú montáž USB kľúča a mobilný robot na pásovom podvozku.

  Pre žiakov boli pripravené vstupy do  kvalitne vybavených učební, kde im boli predvedené ukážky technológií ako automatizačná stanica – výrobná linka, PLC, elektropneumatika, opracovanie na CNC strojoch, ďalej ukážky prác v systémoch SW SolidWorks, predvádzanie simulačných modulov v Plant Simulation, merací systém UniTrain,  ktoré sa využívajú pri výučbe na škole. Na konci tohto malého festivalu techniky sa žrebovali vecné ceny, ktoré žiaci získali po vhodení žrebovacieho lístka do osudia. Vzhľadom na vysoký záujem žiakov a verejnosti sa môžeme na tento ,,malý festival techniky“ tešiť aj budúci rok.

   

 • Prednášky na Dni techniky na SSOŠT

  Ako získať zlato zo svojho smartfónu, ako naprogramovať mobilnú aplikáciu, alebo ako udržať životné prostredie bezpečné. To všetko, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí sa mohli dozvedieť žiaci Súkromnej strednej odbornej školy technickej počas prvého dňa techniky na našej škole dňa 28.10.2019.

  Už druhýkrát realizovala škola Dni techniky nielen  pre žiakov ZŠ, ale aj pre svojich žiakov. Tento krát mali možnosť zažiť workshopy a prednášky vedené učiteľmi dvoch univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne z FMMR  a UMB v Banskej Bystrici. Okrem už spomínaných tém sa žiaci mohli dozvedieť aj o steelovom  svete technológií, 3D tlači kovov a jej využití v praxi, simulácii metalurgických procesov, svetle a svetelných zdrojoch, či ako chémia pomáha  vyšetrovateľom.

  Cieľom takýchto prednášok, ktoré už tradične spestrujú vyučovací proces na našej škole je sprístupniť žiakom informácie o novinkách v odbore, ktorí študujú, resp. lepšie spoznať odbory  univerzít a reálne  pracoviská, na ktorých by mohli v budúcnosti nájsť svoje uplatnenie.

 • Súťaž o vecné ceny cez - Deň techniky

  Žiaci, ktorí vhodili svoje žrebovacie lístky do osudia 

  na školskej akcii Deň techniky 29.10.2019, boli zaradení 

  do zlosovania. 

  Vyžrebovaní boli títo žiaci:

  Kristián Käppl, ZŠ Hliník nad Hronom: 1.cena - slúchadlá Pioneer

  Lucia Gáfriková, ZŠ Brehy - 2.cena - bezdrôtová klávesnica a myš 

  Oliver Krkoš, 9. ZŠ Zvolen 3.cena - bluetooth speaker Sencor

 • Zenit v elektronike

  Dňa 15.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike, v zastúpení žiakov odborov Elektrotechnika a Technické lýceum a Mechanik mechatronik. V kategórií A pre tretie a štvrté ročníky s prácou Binárny čítač sa na 1.mieste umiestnil P. Breziansky III.AT, na 2. Mieste Daniel Lihotský IV.AT 3.mieste Patrik Pauko IV.AT. V kategórii B pre prvé a druhé ročníky sa na 1. mieste umiestnil  Marek Ivanič II.AT, na 2. mieste Miroslav Vallo II.AT a na treťom mieste Samuel Ladziansky I.AP. Víťazi z prvého miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28.11.2019 na SPŠJ. Murgaša v Banskej Bystrici. Budeme mu držať palce.

   

 • Školské kolo  ZENIT v strojárstve

  Dňa 10.10.2019 sa uskutočnilo na našej škole  školské kolo  ZENIT v strojárstve,  zúčastnila sa ho trieda II.A a III.A odboru: operátor strojárskej výroby v kategórii R (ručné spracovanie)

   

  Vyhodnotenie súťaže zenit v STROJÁRSTVE:

   

  1.   Lauko Sebastián            27b   III.A
  2.   Hirschner Erik               19b   III.A
  3.   Ľupták Martin                15b   III A
  4.   Ivanič Daniel                  15b    II.A

   

   

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

 • Odborná exkurzia z predmetu elektrotechnika

  Žiaci IV.AT sa 9.októbra 2019 zúčastnili odbornej exkurzie z predmetu Elektrotechnika, kde sa momentálne venujú téme Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje elektrickej energie. Pre názorné doplnenie učiva navštívili Slovenské banské múzeum a absolvovali prednášku na tému  Ťažba uhlia – história a súčasnosť. Žiaci mali možnosť vidieť ťažké banské mechanizmy, improvizovanú štôlňu, rôzne exponáty od zameriavacej techniky, kontroly ovzdušia, ochranných pomôcok záchranárske vybavenie, od minulosti až do dnešných dní. V závere prehliadky si žiaci pozreli krátky film o postupe dobíjania, dopravy a čistenia uhlia v súčasnosti.

 • Zoznamujeme sa s dobrovoľníctvom

  Zoznamujeme sa s dobrovoľníctvom

  Počas týždňa dobrovoľníctva v mesiaci september sa naši žiaci z II.AM zúčastnili exkurzie a besedy v Domove sociálnych služieb Doména, kde sme sa porozprávali o tom, čo dobrovoľníctvo prináša, ale aj o tom, kde všade môžu naši žiaci v rámci dobrovoľníckej činnosti podať pomocnú ruku. Veríme, že našich chlapcov táto myšlienka zaujala a nájdu sa aj dobrovoľníci z iných tried, ktorých radi uvítame pri nejakej praktickej aktivite a pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

 • Aktuálne voľné pracovné pozície

  Aktuálne voľné pracovné pozície
 • Oznam o termíne maturitných skúšok na september

  Termíny MS sú nasledovné :

  23.9.2019 - praktická časť odborných predmetov 

  24.9.2019 - teoretická časť odborných predmetov,  ústna časť SJL

  25.9.2019 - ústna časť ANJ a NEJ

 • Termíny aktivít v školskom roku 2019/2020

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka

  Na SSOŠT sme za účasti zástupcov spolupracujúcich firiem otvorili nový školský rok. Všetkým študentom, učiteľom i majstrom OV želáme, aby bol pre nich zaujímavý, užitočný a úspešný.

 • Oznam

  Oznam

  Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 h v priestoroch školy.

 • Podpisovanie učebných zmlúv žiakov I. ročníka

  Podpisovanie učebných zmlúv žiakov I. ročníka

  Žiaci, ktorí boli prijatí na štúdium v systéme duálneho vzdelávania, budú firmami pozývaní na podpis učebnej zmluvy v termíne do 15.9.2019. Zmluvy budú podpisované priamo v sídle firmy.

 • Naši najlepší žiaci ocenení na záver školského roka.

  Prajeme všetkým žiakom krásne prázdniny, Vaši vyučujúci.

 • Ďalší náš úspešný študent v ATP Journal

  Ďalší náš úspešný študent v ATP Journal

  Čítajte o Patrikovi Hausnerovi  zo IV.AP odbor elektrotechnika v ATP Journal

strana:

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria