• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Súkromná stredná odborná škola technická na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • Telefón
    • Telefón a fax sekretariát:
     +421 45 6733394,
     +421 45 6733026
    • Telefón a fax sekretariát
    • +421 45 6733394
     +421 45 6733026
    • Telefón dielne
    • +421 45 6016100
    • Riaditeľka školy
    • Ing. Ingrid Astachová
    • Zástupkyňa riaditeľky školy pre výchovu a vzdelávanie
    • Ing. Andrea Kosorinská
    • Zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko ekonomickú činnosť
    • Ing. Eva Šusterová
    • Hlavný majster odborného výcviku
    • Ľubomír Kršjak
    • Ochrana osobných údajov:
    • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
    • Žiadosť o zamestnanie
    • ssostzh.personalne@
     gmail.com
    • Adresa školy
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
     Slovakia
    • IČO
    • 45022631
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie