• Pedagogická stratégia

     • Nová vzdelávacia stratégia je založená na autentickom učení sa žiaka a vychádza zo starého čínskeho príslovia:

     •  „Ak mi niečo vysvetlíš - zabudnem,

      ak mi to ukážeš - zapamätám si,

      ale ak to urobím - pochopím“.

      Stratégiu implementujeme do vzdelávania prostredníctvom projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku z ESF. 

       

      Pri tejto vzdelávacej stratégii:

      1. Výuka je organizovaná s dôrazom na zmysluplné využitie učebnej látky v komplexnej reálnej situácii

      2. Žiak sa učí simuláciou reálnych situácií, riešením reálnych problémov

      • Výuka technického kreslenia a konštrukcie s využitím grafických systémov  CAD
      • Simulácia procesov priemyselnej automatizácie prostredníctvom stavebnice FESTO
      • Vyučovanie priemyselnej  informatiky s využitím programovateľného automatu SIMATIC
      • Programovanie a obsluha CNC strojov na výukových CNC strojoch
      • Simulácia elektrotechnických procesov s využitím elektrotechnickej stavebnice DOMINO
      • Fungovanie, budovanie a nastavovanie počítačových sietí – medzinárodný program sieťových akadémií CISCO
      • Využívanie IKT k vyhľadávaniu, spracovaniu i prezentovaniu informácií vo všetkých predmetoch
      • Návštevy odborných výstav, exkurzie do výrobných firiem a na reálne pracoviská

      3. Žiak sa učí v moderne vybavených učebniach simulujúcich reálne pracoviská – vybavením, systémom práce, bezpečnosťou, ale i na reálnych pracoviskách firiem

      4. Výsledkom práce žiaka je autentický produkt žiaka (výrobok, technická dokumentácia, návrh projektu, návrh riešenia problému, seminárna práca, ...)

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie