• Duálne vzdelávanie

     • O duálnom vzdelávaní

     •  
      • Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SSOŠT na základe učebnej zmluv

       Informácie o duálnom vzdelávaní

       Čo je duálne vzdelávanie

       • Vzdelávanie, pri ktorom teoretické vyučovanie  zabezpečuje škola, praktické vyučovanie zamestnávateľ
       • Odborné vzdelávanie v úzkej súčinnosti školy a zamestnávateľa.
       • Teoretické vedomosti získané v škole si žiak môže okamžite overiť a použiť pri praktickej činnosti u zamestnávateľa.
       • Pomer praktického a teoretického vyučovania je pri učebných odboroch 60% : 40% ,  pri študijných odboroch s odborným výcvikom   50% : 50% a pri študijných odboroch s odbornou praxou 30 % : 70%. 
        V učebných odboroch sa realizuje minimálne 60% praktického vyučovania u zamestnávateľa, v študijných odboroch s odborným výcvikom minimálne 50 % a v študijných odboroch s odbornou praxou minimálne 20 % .

       Komu je duálne vzdelávanie určené

       • Kto sa chce učiť rovnakou mierou  praktickou a teoretickou činnosťou
       • Kto má záujem kvalitne a zodpovedne sa pripraviť na svoje povolanie priamo u zamestnávateľa
       • Kto chce už počas štúdia zvýšiť svoje vreckové
       • Kto sa chce učiť s použitím najnovších technológií pod vedením odborníkov z praxe
       • Kto chce nájsť po skončení strednej školy čo najskôr dobré zamestnanie

        

       Výhody, ktoré získate výberom duálneho vzdelávania

       • Podnikové štipendium – pri splnení dohodnutých podmienok
       • Odmeny za produktívnu prácu
       • Hmotné zabezpečenie (pracovné oblečenie, príspevok na stravu, ...)
       • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou
       • Po nástupe do zamestnania bezproblémové začlenenie sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa
       • Po nástupe do zamestnania rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením
       • Vysokú úroveň pripravenosti nielen pre konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu  na európskom trhu práce
       • Možnosť získať certifikáty a osvedčenia nad rámec bežného vzdelávacieho programu

        

       Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci so SSOŠT

       • Fagor Ederlan Slovensko,a.s.,  Nemak Slovakia s.r.o, Remeslo strojal,s.r.o,  Hydro Extrusion Slovakia a.s., Slovalco, a.s., TUBAPACK,  a.s., Zámočníctvo Ruckschloss Banská Štiavnica, ELBA, a.s. Kremnica, GAMAalumínium s.r.o, Continental Automotive Systems Slovakia  s.r.o. Zvolen, BURGMAIER, Precision Slovakia, s.r.o., Elmont-ZH spol. s.r.o. Žiar nad Hronom

        

       Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:

       Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:

       • 3-ročný učebný odbor s výučným listom: Operátor strojárskej výroby
       • 4-ročné odbory s rozšíreným vyučovaním odborného výcviku ukončené výučným listom a maturitným vysvedčením: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
       • 4-ročný odbor s odbornou praxou, ukončené maturitou – Elektrotechnika