• Duálne vzdelávanie

     • O duálnom vzdelávaní

     •  
      • Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SSOŠT na základe učebnej zmluv

       Informácie o duálnom vzdelávaní

       Čo je duálne vzdelávanie

       • Vzdelávanie, pri ktorom teoretické vyučovanie  zabezpečuje škola, praktické vyučovanie zamestnávateľ
       • Odborné vzdelávanie v úzkej súčinnosti školy a zamestnávateľa.
       • Teoretické vedomosti získané v škole si žiak môže okamžite overiť a použiť pri praktickej činnosti u zamestnávateľa.
       • Pomer praktického a teoretického vyučovania je pri učebných odboroch 60% : 40% ,  pri študijných odboroch s odborným výcvikom   50% : 50% a pri študijných odboroch s odbornou praxou 30 % : 70%. 
        V učebných odboroch sa realizuje minimálne 60% praktického vyučovania u zamestnávateľa, v študijných odboroch s odborným výcvikom minimálne 50 % a v študijných odboroch s odbornou praxou minimálne 20 % .

       Komu je duálne vzdelávanie určené

       • Kto sa chce učiť rovnakou mierou  praktickou a teoretickou činnosťou
       • Kto má záujem kvalitne a zodpovedne sa pripraviť na svoje povolanie priamo u zamestnávateľa
       • Kto chce už počas štúdia zvýšiť svoje vreckové
       • Kto sa chce učiť s použitím najnovších technológií pod vedením odborníkov z praxe
       • Kto chce nájsť po skončení strednej školy čo najskôr dobré zamestnanie

        

       Výhody, ktoré získate výberom duálneho vzdelávania

       • Podnikové štipendium – pri splnení dohodnutých podmienok
       • Odmeny za produktívnu prácu
       • Hmotné zabezpečenie (pracovné oblečenie, príspevok na stravu, ...)
       • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou
       • Po nástupe do zamestnania bezproblémové začlenenie sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa
       • Po nástupe do zamestnania rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením
       • Vysokú úroveň pripravenosti nielen pre konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu  na európskom trhu práce
       • Možnosť získať certifikáty a osvedčenia nad rámec bežného vzdelávacieho programu

        

       Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci so SSOŠT

       • Fagor Ederlan Slovensko,a.s.,  Nemak Slovakia s.r.o, Remeslo strojal,s.r.o,  Hydro Extrusion Slovakia a.s., Slovalco, a.s., TUBAPACK,  a.s., ELBA, a.s. Kremnica, GAMAalumínium s.r.o, Continental Automotive Systems Slovakia  s.r.o. Zvolen, Elmont-ZH spol. s.r.o. Žiar nad Hronom, Neuman Aluminium
        Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.

        

       Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:

       Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:

       • 3-ročný učebný odbor s výučným listom: Operátor strojárskej výroby
       • 4-ročné odbory s rozšíreným vyučovaním odborného výcviku ukončené výučným listom a maturitným vysvedčením: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,
       • 4-ročný odbor s odbornou praxou, ukončené maturitou: Elektrotechnika
       • 4-ročný odbor s odbornou praxou, ukončené maturitou: Technické lýceum
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie