• Prečo si vybrať našu školu

     • Prečo si vybrať našu školu

     • Prečo si vybrať našu školu? Aké benefity Vám ponúkame.

      1. S našimi odbormi si budete  môcť vybrať zamestnávateľa  Vy, nie zamestnávateľ Vás.
      2. Môžete študovať v najlepšom duále na trhu a získať zaujímavé  benefity
      3. Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti  s využitím najnovších  technológií.
      4. Budete sa orientovať v nových trendoch odboru, ktorý študujete.
      5. Môžete rozvíjať svoj talent, záľuby a získať ocenenie už  počas štúdia.

       

      1. S našimi odbormi si budete môcť vybrať zamestnávateľa  Vy, nie zamestnávateľ Vás

      • Kvalitu poskytovaného vzdelávania garantujú spoločnosti, ktoré založili školu - Slovalco a.s.,  Hydro Extrusion Slovakia a.s., NEMAK Slovakia a.s., Remeslo strojal s.r.o., Tubapack  a.s. a Technická univerzita Košice
      •  Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti  s využitím najnovších  technológií

      •  Vybrať si budete môcť z odborov, ktoré sú žiadané zamestnávateľmi nielen zo Slovenska, ale i celej Európy. V ponuke máme: študijné odbory: Mechanik – mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Elektrotechnika  a Hutník operátor a učebný odbor: Operátor strojárskej výroby, 
      • V odbore Technické lýceum Vás  s podporou firiem a TU Košice a Zvolen vynikajúco pripravíme na technické univerzity

      2. Môžete  študovať v najlepšom duále na trhu a získať významné benefity

      • Škola realizuje duálny systém vzdelávania už od roku 2008, v roku 2018 získala Cenu Ministerstva hospodárstva „Za najlepšiu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou“
      • Dňa 14. februára 2021 získala škola štatút  PODNIKOVÁ škola. 

      • V duálnom systéme spolupracuje s 12 špičkovými spoločnosťami z okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Zvolen, Banská Štiavnica i Banská Bystrica
      • Odborné výcviky a praxe budete absolvovať v špičkových  firmách združenia InTech, ale aj v ďalších spolupracujúcich firmách  z oblasti hutníctva, strojárstva a elektrotechniky
      • Už počas štúdia dobre spoznáte firemné prostredie, získate ponuku zamestnania,   podnikové štipendium  - až do výšky 40€, 60€. 80€,100€ mesačne, v závislosti od ročníka štúdia a dosiahnutých výsledkov, Vaše  vreckové zvýšia aj odmeny za produktívnu prácu
      • Získate príspevok na stravu, pracovné oblečenie a ďalšie benefity
      • Budete mať možnosť absolvovať kurzy nad rámec vzdelávacieho programu školy – zváračský kurz, elektrotechnická spôsobilosť - §21 a ďalšie

      3. Získate zamestnávateľmi žiadané praktické zručnosti  s využitím najnovších  technológií

      V odborných predmetoch:

      • Získate kvalitné základy strojárstva a elektrotechniky rozšírené o aktuálne digitálne zručnosti
      • Budete programovať výučbové stavebnicové CNC stroje UNIMAT a CNC obrábacie stroje - sústruh a frézku EMCO

      • Zvládnete prácu s grafickými  systémami  CAD – programy SOLIDWORKS, SOLIDWORKS Electrical, ProfiCAD, EAGLE
      • Zvládnete prácu v CAM programoch- Inventor, EdgeCAM, SOLIDCAM,

      • Prostredníctvom stavebnice FESTO pochopíte princíp fungovania a využitie pneumatiky v priemyselnej automatizácii. Samostatne navrhnete riadiaci pneumatický systém výrobného stroja
      • Naučíte  sa programovať programovateľný automat SIMATIC  - priemyselný počítač pre riadenie činnosti strojov, zariadení, výrobných liniek

      • Zvládnete základy navrhovania výrobných a logistických procesov a ich simuláciu pomocou softvéru Plant Simulation
      • Pomocou multimediálneho meracieho systému UNITRAIN , ktorého využitie sa riadi sloganom : „Učiť sa. Merať. Pochopiť. – Jednoducho a bezpečne.“, absolvujete prípravu v elektrotechnike v oblastiach automatizácie a elektroniky
      • Prostredníctvom modulového meracieho systému  DOMINOPUTER „hravou“ formou zvládnete prácu s reálnymi analógovými a číslicovými obvodmi, presnými meraniami elektrických a neelektrických veličín,  automatizačnými obvodmi a modernou meracou technikou

      • Vytvoríte   si vlastné zariadenia z oblasti elektrotechniky – napr. napäťové zdroje, inteligentné inštalácie, svetelné obvody; z oblasti elektronika a robotika – napr. robotické rameno, zosilňovače, svetelné závory, bluetooth reproduktory, z oblasti mechatroniky – napr. riadenie výťahu  pomocou PLC  alebo svetelnej križovatky, z oblasti počítačovej techniky – napr. tvorba webových stránok, mobilných aplikácií a pod.

      • Budete získavať praktické zručnosti na odborných výcvikoch a praxi priamo u zamestnávateľov, spoznávať ich firemnú kultúru, osvojovať si pracovné návyky a pracovné správanie, dodržiavať bezpečnosť práce
      • V odbore elektrotechnika – zameranie priemyselná informatika získate teoretické a praktické zručnosti v oblastiach automatizácie a robotiky, ktoré sú v súčasnosti veľmi žiadané zamestnávateľmi

       

      Vo všetkých predmetoch:

      • Využívať výpočtovú techniku a internet vo svojom odbore, na ďalšie štúdium, ako najrozšírenejší a najobľúbenejší prostriedok  komunikácie, obrovský zdroj informácií, nástroj na ich spracovanie ale i prezentáciu svojej práce
      • Učiť sa s využitím moderných didaktických prostriedkov
      • Učiť sa simuláciou reálnych životných a pracovných situácií, riešením reálnych odborných úloh a autentických zadaní

      4. Budete sa orientovať v nových trendoch odboru, ktorý študujete

      • Pripravené sú pre Vás  prednášky  špičkových odborníkov z partnerskej FMMR Technickej univerzity v Košiciach, z ďalších vysokých škôl  i z praxe na zaujímavé témy z oblasti moderného výskumu nanomateriálov  a nanotechnológií, nových  zdrojov  energie, biometalurgie a moderných metód získavania kovov, ochrany životného prostredia, progresívnych materiálov, a pod.
      • Budete sa učiť od strojárskych odborníkov z Technickej univerzity  vo Zvolene, kde sa na FEVT zameriavajú okrem iných aktivít na novinky v oblasti strojárstva, výrobnej techniky, environmentálnej techniky a tiež na výrobno- technický manažment.
      • Navštívite  známe  strojárske a elektrotechnické výstavy a výstavy výpočtovej (nahradiť slovom - počítačovej) techniky
      • Budete si môcť odskúšať špičkové  technológie na reálnych strojárskych,  elektrotechnických a IT pracoviskách firiem a Inovačného centra SAV pre technológie spracovania hliníka a výrobkov z neho

      5. Môžete rozvíjať svoj talent, záľuby a získať úspechy a ocenenie už  počas štúdia

      • Rozvíjať svoj talent si môžete pod vedením učiteľov, ktorých žiaci pravidelne získavajú významné ocenenia na  celoslovenských technických súťažiach. V tomto školskom roku postúpili dvaja žiaci do celoslovenského kola súťaže SOČ v odbore strojárstvo, hutníctvo a doprava žiak Štefan Štrba s prácou „Generálna oprava stroja“ a v odbore Elektrotechnika, hardware a mechatronika žiak Martin Mečiar s prácou „Stavba vlastného dronu“.
      • Vybrať si budete môcť z množstva záujmových krúžkov a mimoškolských aktivít
      • Svoje svaly posilníte v školskom fittnesscentre

       

      Technické vzdelanie je vzdelaním, s ktorým Ťa čaká skvelá budúcnosť.

       

      Tak neváhajte a podajte si prihlášku

      na Súkromnú strednú odbornú školu technickú v Žiari nad Hronom!

       

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie