• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Prolongácia žiackych kariet od 1.6.2023 - informácie
    • 24. 5. 2023
    • "Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze žiaka na rok 2023/2024. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš cez aplikáciu Ubian alebo zaslaním SMS.

     Prolongácia cez aplikáciu UBIAN:

     1. Prihlás sa do aplikácie Ubian, ak ešte nemáš registrovaný svoj preukaz, pridaj si ho cez Preukaz študenta v Môj Ubian. Na webe Ubian si pridáš Preukaz žiaka cez Nová karta.

    • Prolongácia žiackych kariet od 1.6.2023 - informácie: Čítať viac
    • Rozlúčka s maturantami
    • 23. 5. 2023
    • V piatok 19.5.2023 našim maturantom posledný krát zazvonil školský zvonec. Začal sa im tzv. akademický týždeň, počas ktorého sa budú pripravovať na maturitnú skúšku. V MsKC prebehlo slávnostné privítanie u pána primátora. Následne sa rozlúčili so všetkými žiakmi školy, a predniesli svoje záverečné príhovory učiteľskému zboru a vedeniu školy. Pani riaditeľka ocenila úspešných žiakov. Všetci im prajeme šťastnú ruku pri losovaní maturitných otázok.

    • Rozlúčka s maturantami: Čítať viac
    • ŠVOČ 2023
    • 19. 5. 2023
    • Dňa 18.5. 2023 žiaci našej školy Tomáš Hrmo zo IV.AM, Martin Láslop a Markus Holic zo VI.AP zúčastnili na Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Tomáš Hrmo skončil v kategórii stredných škôl na druhom mieste. K tomuto peknému úspechu mu gratulujeme a všetkým ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • ŠVOČ 2023: Čítať viac
    • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"
    • 18. 5. 2023
    • Žiaci Martin Kamiač a Aleš Kubiš z III.AP a Šimon Debnár z II.AP sa zúčastnili súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS“ na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Za účasti 50 žiakov zo Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol náš žiak Aleš Kubiš 23. miesto, Šimon Debnár 36. miesto a Martin Kamiač 38. miesto. Napriek tomu, že títo žiaci študujú v odbore elektrotechnika a technické lýceum sa im podarilo takéto pekné umiestnenie. Všetkým trom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS": Čítať viac
    • Recyklovali sme zas
    • 12. 5. 2023
    • Aj tento rok bol na to čas,

     recyklovali sme zas:

     staré plachty nastrihali

     a krásne pomaľovali,

     A tašky sa šili potom,

     pomocníčky ku nákupom.

    • Recyklovali sme zas: Čítať viac
    • Praktické maturitné skúšky
    • 12. 5. 2023
    • V dňoch 18. – 22.4. 2023 sa konali na našej škole praktické maturitné skúšky. Žiaci odborov mechanik mechatronik, mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a elektrotechnika využili z foriem, ktoré umožňuje vyhláška o strednej škole formu praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy, obhajoby vlastného projektu a obhajoby úspešnej súťažnej práce.

    • Praktické maturitné skúšky: Čítať viac
    • Celoštátna prehliadka SOČ
    • 2. 5. 2023
    • Tento rok sa celoštátna prehliadka SOČ konala na SOŠ OV v Modre. Obhajoby súťažných prác boli realizované 27. 4. 2023 v 17 komisiách.
     Prvé až piate miesto bolo ocenené diplomom a vecnými cenami.
     Naša škola mala zastupenie v odbore č.11 informatika a v odbore č.12 elektrotechnika, hardvér, mechatronika.

    • Celoštátna prehliadka SOČ: Čítať viac
    • Po stopách Moyzesa
    • 27. 4. 2023
    • Ako každý rok, i tento to nebolo inak: Prváci sa opäť vydali po stopách Moyzesa a podľa veršovaných indícií hľadali jeho stopy v našom meste. ​​​​​​​

    • Po stopách Moyzesa: Čítať viac
    • Jarné upratovanie
    • 20. 4. 2023
    • Žiaci I.AP z odboru Technické lýceum ukázali aké majú dobré srdce a šikovné ruky. V utorok 18. apríla sme navštívili Domov sociálnych služieb Doména a v spolupráci s personálom a aj s niektorými klientmi sme pomohli poupratovať vonkajšie priestory DSS, ostrihať kríčky, poodvážať nepotrebné veci z dvora a pripraviť tak dvor DSS na letnú sezónu. Viac ako 2 hodiny sa títo šikovní chlapci nezastavili a usilovne pracovali ako odvážači (Patrik a Nicolas), ale aj ako strihači, nosiči, hrabači, zametači, ukladači. Odmenou bol okrem dobrého pocitu z dobrého skutku aj chutný koláčik. Všetkým 10 študentom za ich veľkú a nezištnú pomoc patrí veľké ĎAKUJEME.

    • Jarné upratovanie: Čítať viac
    • Kultúra vzťahov v školskom prostredí
    • 4. 4. 2023
    • Každá škola je živým, vyvíjajúcim sa a dynamickým prostredím, má osobitúatmosféru a nepísané pravidlá. Ako každé sociálne prostredie je zloženéz rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom,motiváciou, hodnotami, názormi, prístupom či štýlom komunikácie. Aby sme sa naučili zvládať rôzne situácie na pracovisku zúčastnili sme sa ako kolektív (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) 31.03.2023 školenia - Kultúra vzťahov v školskom prostredí.

    • Kultúra vzťahov v školskom prostredí: Čítať viac
    • Krajské kolo SOČ 2023
    • 4. 4. 2023
    • Dňa 31.marca 2023 sa uskutočnila Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ vo Zvolene na Strednej priemyselnej škole dopravnej.

     Z našej školy bolo prihlásených 5 prác z tried IV.AP a IV.AM v odboroch č.1, č.9, č.11, č.12. Napriek tomu, že prác v porovnaní s inými školami bolo menej, dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla 2023 na SOŠ vinárstva a ovocinárstva v Modre.

    • Krajské kolo SOČ 2023: Čítať viac
    • Skills Slovakia Mladý mechatronik 2023
    • 3. 4. 2023
    • Dňa 29.3.2023 sa v Trnave na Materiálovo-technologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky konal 7. ročník celoslovenskej súťaže Skills Slovakia Mladý Mechatronik. Organizátormi akcie boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, FESTO spol.s.r.o. Bratislava a Slovenská technická univerzita. Úlohou tejto súťaže bolo v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo a vyriešiť správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky. Tejto súťaže sa po svedomitej príprave na zariadeniach programovateľný logický automat (PLC) a elektropneumatickom systéme FESTO zúčastnili aj žiaci našej školy - Ľudovít Nosál a Richard Pavla z II.AM triedy. Naši žiaci dané úlohy úspešne vyriešili v stanovenom časovom limite a získali certifikát úspešného riešiteľa súťaže Mladý mechatronik Skills Slovakia.

    • Skills Slovakia Mladý mechatronik 2023: Čítať viac
    • Zúčastnili sme sa veľkej konferencie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku
    • 3. 4. 2023
    • V dňoch 27. a 28. marca sa v kongresovej sále hotela Chopok v Demänovskej doline konala konferencia pre súkromné školy s názvom : Zodpovedne voči budúcnosti = kvalitná výchova a vzdelávanie. Naša škola mala na tomto podujatí silné zastúpenie. Reprezentovala ju riaditeľka školy Ingrid Astachová, spolu s riaditeľom združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o., Marcelom Pecníkom. Okrem pozorného vypočutia príspevkov mali naši zástupcovia možnosť prezentovať náš systém i kvalitu vzdelávania v zaujímavom rozhovore priamo s p. Jánom Horeckým, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj keď je naša škola súkromná, stále ostáva jedným z jej veľkých špecifík a výhod, to, že za vzdelávanie u nás žiaci neplatia. Práve naopak. Okrem mimoriadne kvalitného vzdelania a garancie atraktívneho uplatnenia na trhu práce, majú žiaci od školy i od zriaďovateľských a spolupracujúcich

    • Zúčastnili sme sa veľkej konferencie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku: Čítať viac
    • Jarný salón 2023
    • 20. 3. 2023
    • Ako každý rok aj tentoraz,

     umenie k sebe zavolalo nás.

     Prezreli sme si všetky výtvory,

     niektoré boli pekné potvory:)

     Našli sme medzi autormi i nám známe mená,

     že sa každý môže stať umelcom to znamená.

     Trošku chuti, tvorivosti, času,

     a každý môže obdivovať stvorenú krásu.

     Vystavené dielo nášho žiaka Mareka Vendleka, III.AM

    • Jarný salón 2023: Čítať viac
    • Stredoškolská odborná činnosť - školské kolo
    • 9. 3. 2023
    • 8.3.2023 sa uskutočnilo na SSOŠT školske kolo SOČ.

     Výsledková listina

     Odbor č.: 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     I. miesto

     Peter Dobrota, IV. AM - postup na krajské kolo

     Stojan na motocykel

     Odbor č.: 11 - INFORMATIKA

     I. miesto

     Markus Holic, Martin Láslop, IV.AP - postup na krajské kolo

    • Stredoškolská odborná činnosť - školské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom