Kontakty

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Nedeľa 20. 1. 2019

 

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Prečo práve táto škola a tento odbor:

  "Veľmi dlho som si vyberal strednú školu, chodil po dňoch otvorených dverí, radil sa so známymi a môžem povedať, že tento výber neľutujem."

  "Pôvodne som tu nemal byť. Je to celkom vtipné, pretože teraz by som to už nemenil."

  A čo plusy tejto školy:

  "Na tomto odbore je množstvo užitočných technických predmetov, potrebných na štúdium vysokej školy, ako aj do života. Nie všetky sú síce ľahké, ale so zapojením mozgu sa dajú zvládnuť."

  "Na každom predmete sa dozviete a naučíte niečo nové. Z každej strany techniky sa dozviete niečo a podľa toho sa môžete ďalej rozhodnúť akým smerom budete pokračovať."

 • Finále: štvorhry

  1. miesto: IV.AM - odbor mechanik mechatronik

  2. miesto: II.AM - odbor mechanik mechatronik

  3. miesto: II.AT - technické lýceum

 • Takýmto krásnym listom dnes vyjadrili svoju vďaku našim študentom a pani učiteľke Víglaskej klienti DSS Doména.

 • V utorok 18. decembra sa 12 šikovných študentov našej školy zúčastnilo pracovného stretnutia k súťaži Robohranie na Technickej univerzite vo Zvolene. Chlapci pracovali ako včeličky, najprv si každá skupinka vyrobila vlastného robota s ktorým súťažila na rýchlosť a potom sme prešli na „vážnejšie“ témy, čiže na stavbu a programovanie robotov podľa pravidiel tohtoročnej súťaže. Témou súťaže je „sumo“, a tak sme stavali roboty pripravené bojovať v tomto štýle. Z workshopu sme si odniesli cenné rady a informácie, ktoré určite využijeme v samotnej súťaži.

 • Na hodinách anglického jazyka sme si povedali, že „je čas na dobrý čaj“ a v tomto predvianočnom čase sme si posedeli pri pravom anglickom čaji, ktorý sa tradične podáva s mliekom a zajedá sa sušienkami. Na posedení pri čajíku sa postupne vystriedali všetky triedy, ktoré v ten deň mali vyučovanie, všetci si príjemne oddýchli a zároveň pocvičili svoju angličtinu pri pozeraní vianočnej rozprávky v originálnom anglickom znení. Túto, už tradičnú akciu, si určite zopakujeme aj na budúci rok, už teraz sa tešíme.

 • Dnes mesto Žiar oceňovalo tých, ktorí svoju nezištnú pomoc a voľný čas venovali dobrovoľníctvu. Za našu školu boli navrhnutí a ocenení Veronika Hulinová a Richard Antal, ktorých "dobrovoľníčenie" patrí predovšetkým Doméne. Avšak zásluha a poďakovanie patrí celej skupine, kde tí najaktívnejší sú Matúš Ďurkov, Samuel Považan a FIlip Sklenka. Takýmto milým ďakovným listom sme zavŕšili rok 2018.

 • Tak ako po minulé roky, ani tento rok našu školu – SSOŠ technickú v Žiari nad Hronom neobišiel Mikuláš. Najskôr nás prekvapil vysvieteným stromčekom a potom mikulášskou nádielkou. Sprievod mu robili čert aj anjel. Žiaci si pripravili básničky, pesničky a vinše a za to boli odmenení sladkou odmenou.

 • V piatok 30.11. 2018 prezentovala na našej škole školiaci systém „Mechanické pohony“ firma Festo Didactic Slovakia, ktorá je globálnym lídrom v oblasti vzdelávania pre oblasť priemyslu v automatizačnej technike.

  Lektori firmy predviedli využitie tohto výučbového systému vo výučbe v stredných odborných školách, ale aj jeho využitie pre školenie nových zamestnancov v školiacich zariadeniach firiem.

  Systém, založený na modulárnej konštrukcii umožňuje montáž základných mechanických pohonov výrobných strojov a zariadení ako remeňových, reťazových a ozubených prevodov. Tieto sú poháňané elektromotorom s frekvenčným meničom. Po montáži jednotlivých pohonov je možné overiť si správnosť nastavenia jednotlivých súčastí pohonov kontrolou presnosti ich rozmerov, ale aj odchýlok polohy a tým zabezpečiť správnu funkciu pohonu. Diagnostické zariadenia, ktoré sú súčasťou systému umožňujú určiť a optimalizovať napr. napnutie remeňa a reťaze, zmerať prenášaný výkon a otáčky, vyhodnocovať tieto údaje a optimalizovať ich.

 • V školskom roku 2018-2019 sa na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom zaviedol do výučby softvér Tecnomatix Plant Simulation, ktorý je pilierom Industry 4.0.

  Absolventi školy v odbore technické lýceum budú schopní pomocou Plant Simulation simulovať a optimalizovať výrobné a logistické systémy a ich procesy. Použitím tohto softvéru budú vedieť zoptimalizovať tok materiálu, využitím zdrojov a logistiky pre všetky úrovne plánovania v spoločnosti, od globálnych zariadení cez lokálne dielne až k výrobným linkám.

 • Prváci....... po dôkladnom preverení šikovnosti, rýchlosti, zručnosti, presnosti, vytrvalosti a po preukázaní poznatkov o škole.......... konečne oficiálne prijatí aj do "cechu študentského" na SSOŠT. Takto im to išlo :)P. S. Druhákom srdečná vďaka za organizáciu a prvákom za ochotnú a hojnú účasť.

 • Aj nás ste mohli vidieť na akcii STREDOŠKOLÁK 20.11.2018 v MsKC v Žiari nad Hronom

 • V rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku" sa dňa 6. novembra 2018 uskutočnil pre našich žiakov na FEVT TU vo Zvolene- Deň kariéry.

  Odborné prednášky pre žiakov stredných škôl prezentovali firmy:

  - PPS Group, a.s., Detva

  - GEVORKYAN, s.r.o., Vlkanová

  - KOVACO, spol. s.r. o., Ostrá Lúka

  - Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o., Zvolen

  - Slavia Production Systems a.s., Detva

  - BROTHER INDUSTRIES (Slovakia) s.r.o., Krupina

  - Fronius Slovensko s.r.o., Banská Bystrica

  Zúčastnili sa ich žiaci končiacich ročníkov- IV.AM, IV.BM, IV.AP a žiaci technického lýcea z III.AT triedy.


 • V piatok 16. novembra 2018 si naši najzdatnejší žiaci zmerali svoje sily v Olympiáde v anglickom
  jazyku. Hoci sme technická škola, naši žiaci predviedli skvelé výkony a dokázali, že ovládajú výborne
  aj anglický jazyk. Výsledky boli veľmi tesné a na medailových pozíciách sa umiestnili:


  1. miesto – Tobiáš Ďuriš (II. AT)
  2. miesto – Adam Čierny (IV. BM)
  3. miesto – Tomáš Greguš (II. AT)


  Všetkým ďakujeme za účasť a víťazovi blahoželáme.

 • DOBROVOĽNÍCKY "WORKSHOP" 9.11.2018 sa aj naši študenti zúčastnili workshopu, ktorý sa venoval téme dobrovoľníctva. V skupinách študenti hovorili o mýtoch a pravdách dobrovoľníctva, o tom, čo dobrovoľníctvo prináša, ale aj o tom, kde všade môžu ľudia dobrovoľnícke ponuky nájsť. Veríme, že naši "aktivisti" túto zmysluplnú myšlienku budú šíriť aj medzi ostatných, ktorých radi uvítame pri nejakej ďalšej takejto aktivite a pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria