Kontakty

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Sobota 19. 9. 2020

ISIC súťaž jún 2020

 

InTech - zriaďovateľ školy


Fotogaléria

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a elektrotechniku v hutníckom priemysle

 • Milí žiaci, vážení rodičia.

  Otvorenie školského roka obvykle naša škola organizovala spoločne za účasti zástupcov zriaďovateľských spoločností. Dnes, kvôli opatreniam prijatým s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID 19 tomu tak nemohlo byť. Stretli sme sa krátko pred školou a po prechode ranným filtrom priamo v triedach. Aj keď to bol pre Vás zrejme len malý rozdiel oproti rokom predchádzajúcim, je možno len začiatkom zmien a rozdielov, ktoré nás tento rok a asi už aj dlhodobo čakajú.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Po takmer 6 mesiacoch sa 2.septembra konečne opäť uvidíme v škole. Určite Vám už chýbali najmä kamaráti zo školy a verím, že tak trochu aj vzdelávanie a dianie na škole. Mali ste možnosť zažiť, ako je to, keď je na Vás väčšia zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a tento rok práve toto bude ešte dôležitejšie.

  Škola a najmä Vaši učitelia sa už tiež pripravujú na Váš príchod a určite Vás zaujíma, ako bude vyzerať organizácia prvých dní.

  V súvislosti s narastajúcim počtom ochorení na COVID 19 sledujeme usmernenia hlavného hygienika ako aj odporúčania ministerstva školstva.

 • Umiestnenie uchádzača podľa zvoleného odboru je možné zistiť v nižšie uvedenej tabuľke pod kódom žiaka tu:

  Ak potrebujete informácie týkajúce sa Vášho ďalšieho postupu alebo máte iné otázky týkajúce sa nástupu Vášho dieťaťa na našu školu zavolajte nám na tel.č. 0918 909 901.

 • Upozorňujeme žiakov, že všetky potrebné informácie týkajúce sa hodnotenia v čase prerušenia vyučovania nájdu pod odkazom: "Informácie pre žiakov v čase prerušenia vyučovania" v ľavom stĺpci na stránke školy. Končiaci žiaci tam nájdu všetky potrebné informácie o ukončovaní štúdia. Informácie Vám aj naďalej budeme zverejňovať pod tento odkaz.

 • Napriek tomu, že na škole je prerušené vyučovanie a žiaci ,, nederú školské lavice“ je v nej pomerne rušno, pretože sa po 12 rokoch dočká nielen nového ,,šatu“ ale aj nových technológií. Udeje sa tak po tom, čo 9. marca 2020 riadiaci orgán pre operačný program IROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po viac ako 2 rokoch ukončil kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby - rekonštrukciu budovy školy a budovy dielní. Dodávateľom stavby sa stala spoločnosť SimKor s.r.o., ktorá si 15. apríla 2020 prevzala stavenisko od realizátora stavby SSOŠT.

 • Žiak našej školy Mário Daniš suverénne zvíťazil v tvorivej kategórii krajského kola súťaže ENERSOL so svojou prácou „Energia budúcnosti“. Mário Daniš je žiakom 4.ročníka, študuje v odbore mechanik mechatronik. Prácu vytvoril ako svoju maturitnú prácu pod odborným dohľadom: Ing. Jána Ižarika, Ing. Igora Daniša PhD a Ing. Kataríny Barančokovej.

  Fotovoltaický systém si vybral spomedzi obnoviteľných zdrojov, pretože ho vníma ako najperspektívnejší systém, čo sa týka jeho využitia v súčasnosti, ale taktiež ho vníma ako systém s rýchlym pokrokom a so širokými vyhliadkami do budúcnosti. O tento obnoviteľný zdroj sa bližšie začal zaujímať už od 15 rokov. Neskôr začal túto oblasť vyhľadávať aj počas štúdia v škole. Praxuje totiž v malej firme ktorá sa zaoberá návrhom a aj samotnou inštaláciou takýchto zariadení. Vďaka tomu na vlastnej koži zažil aký enormne rýchly pokrok v tejto oblasti nastáva a posunul svoje poznanie od úplne jednoduchých zariadení až k plne automatickým elektrárňam, ktoré dokážu slušne konkurovať iným zdrojom elektrickej energie. Po skončení školy plánuje model FV – elektrárni darovať škole a tým sprístupniť fotovoltaiku na našej škole aj pre ostatných žiakov.

 • Súkromná stredná odborná škola vyzýva na spoluprácu žiakov školy ale aj žiakov iných škôl, ktorí majú 3D tlačiarne, s ktorými by bolo možné vyrábať ochranné štíty pre lekárov, aby sa čím skôr prihlásili elektronicky na ssos.intech@gmail.com.. Ak máte záujem a možnosť, budeme radi ak sa do výzvy zapojíte.

 • Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila na obdobie od 13.03.2020 až do odvolania vyučovanie. Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá, akákoľvek komunikácia prebieha výlučne elektronicky a telefonicky. Svoje otázky zasielajte na ssos.intech@gmail.com, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0902 712 866 - pondelok až piatok od 9:00 hod. do 12:30 hod..

  Potvrdenie o návšteve školy sa bude vydávať elektronicky, po zaslaní žiadosti na ssos.intech@gmail.com.


 • Vážení rodičia a žiaci.

  Na základe Usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Preto prosím dodržiavajte osobitný domáci režim a vypracúvajte domáce práce tak, ako Vám ich pošlú Vaši učitelia a majstri OV.

 • Vzhľadom k prerušeniu vyučovaniu na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 meníme aj termín podávania prihlášok do duálneho vzdelávania.

  Prihlášky na duálne vzdelávanie stačí poslať v tom istom termíne ako bežné prihlášky, t.j. zatiaľ platí termín - 20.04.2020, prípadne ako stanoví ministerstvo školstva.

 • Vážení rodičia, milí žiaci.

  Aj keď je školou prijaté opatrenie „Prerušenie vyučovania“ preventívne, DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia teoretického a praktického vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.

  Až do odvolania žiaci/zákonní zástupcovia žiakov nahlásia škole nariadenie karantény v rodine e-mailom na adresu: ssost2020@gmail.com

 • Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

  V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom. Upozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSOŠT, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria