• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Aj takto sa učíme na hodine angličtiny
    • 19. 10. 2021
    • Žiaci na hodine anglického jazyka pracovali v skupinách s textom a tvorili pojmovú mapu, na základe ktorej vedeli žiaci predpovedať budúcnosť v rôznych oblastiach bežného života.

    • Aj takto sa učíme na hodine angličtiny: Čítať viac
    • Školské kolo  ZENIT v strojárstve 2021
    • 1. 10. 2021
    • Dňa 27.9.2021 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo ZENIT v strojárstve, zúčastnila sa ho trieda III.A odboru: operátor strojárskej výroby v kategórii R (ručné spracovanie)

     Vyhodnotenie súťaže zenit v STROJÁRSTVE:

     1. Karol Tegelhoff
     2. Peter Kaintz
     3. Mário Laky

     Všetkým zúčastneným ďakujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

    • Školské kolo  ZENIT v strojárstve 2021: Čítať viac
    • Dôležitý oznam
    • 30. 9. 2021
    • Vážení rodičia,

     keďže Ministerstvo školstva nás požiadalo o informáciu o použití antigénových testov /s negatívnym aj pozitívnym výsledkom/, prosíme Vás, nezabudnite nahlásiť vykonanie testu cez internetovú žiacku knižku v EDUPAGE.

     Postup pre rodiča:

     - prihláste sa do žiackej knižky

     - kliknite na hlavné menu vľavo hore a zvoľte položku "žiadosť/vyhlásenie"

    • Dôležitý oznam: Čítať viac
    • Biela pastelka
    • 29. 9. 2021
    • Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA. Naši dobrovoľníci zbierali v škole aj v uliciach mesta dobrovoľné finančné príspevky a za odmenu dávali darcom biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

     Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    • Biela pastelka: Čítať viac
    • Týždeň dobrovoľníctva
    • 29. 9. 2021
    • Naša Žiacka rada sa v septembri zapojila do celoslovenskej akcie "Týždeň dobrovoľníctva", ktorú zastrešuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. V priebehu tohto týždňa študenti z II.AP a III.AP triedy pod vedením koordinátorky Žiackej rady pomohli vyčistiť ihrisko v areáli školy. Teraz, po vyčistení, môžu túto plochu využívať študenti počas prestávok aj vo voľnom čase na rôzne športové aktivity.

    • Týždeň dobrovoľníctva: Čítať viac
    • Nové technologické vybavenie v dielňach školy
    • 24. 9. 2021
    • V rámci projektu „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce“, ktorý realizujeme z prostriedkov ESF s cieľom skvalitniť vybavenie odborných učební a dielní nám boli dodané poloautomatické obrábacie stroje – 2 sústruhy a 1 frézka, ktoré budú využívať žiaci odborov operátor strojárskej výroby mechanik nastavovač, programátor obrábacích strojov pri získavaní zručností v základoch strojového obrábania. V najbližších dňoch bude dodaná ďalšia poloautomatická frézka OPTI mill a CNC sústruh s CNC frézkou, čím dielne školy získajú zariadenia porovnateľné s dnes používanými zariadeniami v moderných výrobných prevádzkach.

    • Nové technologické vybavenie v dielňach školy: Čítať viac
    • DÔLEŽITÝ OZNAM
    • 7. 9. 2021
    • Žiadame žiakov školy a ich zákonných zástupcov, aby v prípade karantény žiaka alebo ochorenia žiaka na COVID-19, okamžite informovali triednych učiteľov, prípadne sekretariát školy na tel. č. 045/67 333 94. Táto nahlasovacia povinnosť bude platná až do odvolania, nakoľko škola musí pravidelne informovať Ministerstvo školstva o vývoji epidemiologickej situácie.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM: Čítať viac
    • Veľká gratulácia našim žiakom z triedy 1.AM
    • 29. 6. 2021
    • V mesiaci máj 2021 sa žiak Adam Dolnický zúčastnil Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev Sveta v karate . Stal sa Majstrom Európy a Majstrom Sveta v karate vo vekovej kategórii juniorov do 18 rokov. V tomto roku 2021 boli takmer všetky súťaže on-line. V on-line súťažiach to bolo iba o ukážkach techníky. V normálnom zápase by išlo o taktiku, klamanie súpera a samozrejme aj o šťastie. Podľa slov Adama - tieto víťazstvá pre neho veľa neznamenajú ale teší sa, že budúci rok že sa zúčastni znovu tvárou v tvár súperom.

    • Veľká gratulácia našim žiakom z triedy 1.AM : Čítať viac
    • Upravený časový rozvrh vyučovacích hodín 
    • 17. 6. 2021
    • Z dôvodu vysokých denných teplôt bude časový rozvrh upravený nasledovne. Tento rozvrh bude platiť do odvolania. V dielňach bude skrátené vyučovanie do 13:00 hod. tiež do odvolania.

     Teoretické vyučovanie:

     1. hodina: 7,30 – 8,15 hod.

     2. hodina: 8,20 – 8,50 hod.

     3. hodina: 9,00 – 9,30 hod.

    • Upravený časový rozvrh vyučovacích hodín : Čítať viac
    • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok
    • 18. 5. 2021
    • 2679 K mechanik mechatronik - 4 miesta

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 2 miesta

     3918 M technické lýceum - 5 miest

     2430 H operátor strojárskej výroby - 9 miest

    • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
    • Maturitné skúšky
    • 10. 6. 2021
    • Aj keď v tomto školskom roku sa klasické maturitné skúšky nekonali, naši žiaci si predsa vyskúšali ich ,,príchuť“. Dňa 08.06.2021 sa pred maturitnú komisiu postavilo 5 žiakov, ktorí maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni B2 ako ostatní. Maturitné skúšky z matematiky boli dobrovoľné a absolvovalo ich 7 žiakov, ktorí chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického smeru. Všetci žiaci zmaturovali a touto cestou im gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

    • Maturitné skúšky : Čítať viac
    • Lukáš Hanák - víťaz súťaže ŠVOČ na Fakulte techniky vo Zvolene
    • 5. 6. 2021
    • Lukáš Hanák sa umiestnil na 1.mieste 20.ročníka fakultného kola ŠVOČ na Fakulte techniky vo Zvolene v sekcii stredné školy. Zároveň získal aj ocenenie Zväzu Slovenskej zváračskej spoločnosti, spolu s ďalšími dvoma študentmi vysokej školy. Súťažil s prácou Triediaca automatická linka, s ktorou vyhral aj školské kolo SOČ v odbore tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie a postúpil do krajského kola.

    • Lukáš Hanák - víťaz súťaže ŠVOČ na Fakulte techniky vo Zvolene: Čítať viac
    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy
    • 2. 6. 2021
    • InTech Žiar nad Hronom z.p.o.,

     Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hr onom

     v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov

     vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:
     Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom

    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy: Čítať viac
    • Po stopách...?
    • 25. 5. 2021
    • Piatok slnečný deň bol,

     k prechádzke nás nakriatol:

     za životom Moyzesovým

     prešli sme sa mestom celým.

     Kto bol a kde pôsobil,

     vedomosti nám znásobil.

     Kaštieľ, námestie a krypta-

     nezabudneme už dozaista.

    • Po stopách...?: Čítať viac
    • Informácie k ISIC preukazom
    • 21. 5. 2021
    • Vážení rodičia!
     Tento „zvláštny“ rok pre Vás pripravujeme novinku:
     Krátke online stretnutia, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie k preukazom
     ISIC/EURO26, ktoré používajú Vaše deti.
     Dajte nám prosím vedieť, aký čas je pre Vás najvýhodnejší.
     V tomto dotazníku sa dozviete viac:

     dotazník

     Váš ISIC tím

    • Informácie k ISIC preukazom: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • ssos.intech@gmail.com
    • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
    • 45022631
    • +421 45 6733394 +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • +421 905 602 885
   • Prihlásenie