• Vitajte na stránkach našej školy
   • budova školy
   • učebňa fyziky
   • interaktívna výučba
   • systém UniTrain
   • odborný výcvik
   • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Rozlúčka III.A

    • 17. 6. 2022
    • Dňa 16.06.2022 sa na našej škole uskutočnila rozlúčka so žiakmi učebného odboru 2430H – operátor
     strojárskej výroby. Čakajú ich tri dni akademického voľna, po ktorom nastúpia do dielní na praktickú
     časť a po nej na ústnu časť záverečnej skúšky. Prajeme im veľa šťastia pri ťahaní otázok a veľa úspechov
     na trhu práce a v živote.

    • Rozlúčka III.A: Čítať viac
    • Turistický kurz

    • 3. 6. 2022
    • V rámci turistického týždňa žiaci 2.ročníka absolvovali krásnu vychádzku na Krahuľskú rozhľadňu. Prialo počasie a tak aj nálada bola výborná.

    • Turistický kurz: Čítať viac
    • 2. kolo prijímacích skúšok

    • 24. 5. 2022
    • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom vyhlasuje

     2.kolo prijímacích skúšok na odbory v duálnom systéme vzdelávania:

     2430 H operátor strojárskej výroby

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

     Prijímacie skúšky sa budú konať 21.06.2022 o 8:00 hod. v priestoroch školy.

    • 2. kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
    • Rozlúčka s maturantmi

    • 24. 5. 2022
    • V piatok (20.5.2022) našim maturantom posledný krát zazvonil školský zvonec. Nebol to však rozprávky koniec, ale začiatok tzv. akademického týždňa, počas ktorého sa (veríme, že zodpovedne) pripravia na maturitnú skúšku. Tomuto symbolickému zazvoneniu (zvonila pani riaditeľka osobne) predchádzalo slávnostné prijatie našich maturantov u pána primátora. Následne sa ostužkovaní štvrtáci rozlúčili so všetkými žiakmi školy, a predniesli svoje úprimné záverečné príhovory učiteľskému zboru a vedeniu školy. Pani riaditeľka ocenila úspešných žiakov a všetci im prajeme šťastnú ruku pri losovaní maturitných otázok.

    • Rozlúčka s maturantmi: Čítať viac
    • Naše úspechy pokračujú!

    • 20. 5. 2022
    • NA KONFERENCII ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI FAKULTY TECHNIKY VO ZVOLENE V SEKCII STREDNÉ ŠKOLY BOLI NAŠI ŽIACI VEĽMI USPEŠNÍ!

     BLAHOŽELÁME:

     Marekovi IVANIČOVI za 1. miesto v sekcii Stredné školy s prácou Enigma – mechanické šifrovacie zariadenie.

     Patrikovi RUSKOVI za účasť a ocenenie za technické prevedenie predsedom SZS.

    • Naše úspechy pokračujú!: Čítať viac
    • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

    • 16. 5. 2022
    • Žiaci Marek Ivanič zo IV.AT, Martin Kamiač a Aleš Kubiš žiaci z II.AP sa zúčastnili súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS“ na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Za účasti 66 žiakov zo Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol náš žiak Marek Ivanič IV.AT veľký úspech a umiestnil sa na 1.mieste. Patrí mu veľká gratulácia. Martin Kamiač z II.AP sa umiestnil na peknom 25. mieste a Aleš Kubiš z II.AP sa umiestnil na peknom 27. miest. Všetkým trom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS": Čítať viac
    • Beh oslobodenia

    • 6. 5. 2022
    • Žiaci našej školy sa 29.4.2022 zúčastnili 32. ročníka Behu oslobodenia v parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

     V katergórii ročník narodenia 2007-2006 sa Juraj Glezgo žiak I.AM triedy umiestnil na 2.mieste.

     V kategórii ročník narodenia 2005 -2004 sa Matej Žarnovičan žiak 3.AM triedy umiestnil na 1. mieste.

    • Beh oslobodenia: Čítať viac
    • Deň narcisov

    • 4. 5. 2022
    • 28. apríla 2022 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov. Naši študenti, dobrovoľníci, vyrazili hneď ráno do ulíc mesta s narcismi, ktoré sú symbolom nádeje pre onkologických pacientov. Výťažok z našej zbierky bol krásnych 648€. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

    • Deň narcisov: Čítať viac
    • Moyzes v našom meste (1.AP)

    • 27. 4. 2022
    • V utorok pre krásny čas,

     mestom sme sa prešli zas.

     Stanica východisková

     bola naša milá škola,

     kráčali sme dolu mestom,

     naznačenou v mapke cestou.

     Postupne sme odhalili,

     kde všade je Moyzes „živý“:

     Socha na námestia kruhu,

     ulica vedúca našu nohu,

     v kostole krypta biskupská,

     v kaštieli sála i izba pastierska

     a na záver v parku krásnom

    • Moyzes v našom meste (1.AP): Čítať viac
    • Praktické maturity

    • 25. 4. 2022
    • Tento týždeň sa nesie v duchu preverovania praktických zručností našich maturantov, niektorí pracovali usilovne na svojom projekte pár mesiacov a dnes obhajovali svoje práce, iní preukazujú svoje vedomosti a šikovnosť na vypracovaní komplexnej úlohy.

    • Praktické maturity: Čítať viac
    • Podporte aj vy Deň narcisov 2022

    • 25. 4. 2022
    • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6.5.

    • Podporte aj vy Deň narcisov 2022: Čítať viac
    • Dejepis inak...

    • 12. 4. 2022
    • Dnes sme si ako "živého svedka" komunistického režimu prezreli CO kryt pod našou školou. Ďakujeme pánovi školníkovi za prehliadku a odborný výklad... Vyskúšali sme aj hýbať s pancierovými dverami...ešte musíme potrénovať :-)

    • Dejepis inak...: Čítať viac
    • Krajské kolo SOČ

    • 5. 4. 2022
    • Dňa 1.apríla 2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v Banskej Bystrici.

     Z našej školy bolo prihlásených 6 žiakov z tried IV.AT a IV.AM s piatimi prácami v odboroch č.9, č.11, č.12, a č.14. Napriek tomu, že prác v porovnaní s inými školami bolo menej, dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 26. až 29. apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove.

    • Krajské kolo SOČ: Čítať viac
    • Úspechy naších žiakov na krajskej prehliadke SOČ 2022

    • 5. 4. 2022
    • Dňa 1.apríla 2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka SOČ v Banskej Bystrici.

     Z našej školy bolo prihlásených 5 prác z rôznych odborov. Postup na celoštátnu prehliadku získali žiaci IV.AT odboru Technické lýceum : Patrik Rusko a Marek Ivanič. Celoštátna prehliadka sa uskutoční dňa 27.4.2022 v Bardejove.

    • Úspechy naších žiakov na krajskej prehliadke SOČ 2022: Čítať viac
    • Boli sme darovať krv

    • 29. 3. 2022
    • Darovať niečo vzácne niekomu, kto to potrebuje... a aj keď obdarovaného nepoznáme, je to naozaj dobrý pocit. Presvedčili sa o tom aj naši študenti, prvodarcovia, ktorí boli v utorok 29. marca darovať krv v našej nemocnici. Vzácnu tekutinu, prišlo darovať 10 študentov zo IV.AM, IV.AT a III.AM. Všetkým patrí srdečná vďaka a dúfame, že na jeseň sa opäť nájde veľa statočných, ktorí chcú pomôcť. A tí, ktorí nechcú čakať až do novembra, majú možnosť po uplynutí troch mesiacov ísť darovať krv v našej nemocnici, alebo aj na Transfúznej stanici v Banskej Bystrici.

    • Boli sme darovať krv: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • Telefón a fax sekretariát:
     +421 45 6733394,
     +421 45 6733026
    • +421 45 6733394
     +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • Ing. Ingrid Astachová
    • Ing. Andrea Kosorinská
    • Ing. Eva Šusterová
    • Ľubomír Kršjak
    • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
    • ssostzh.personalne@
     gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
     Slovakia
    • 45022631
   • Prihlásenie