• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Zážitkové izby
    • 18. 2. 2019
    • Valentínsky deň sme si oživili návštevou zážitkových izieb v MSKC. Dozvedeli sme sa niečo o arabskej kultúre, vyskúšali si život človeka na vozíčku a život nevidiaceho. Bola to zaujímavá skúsenosť. Vyskúšajte aj vy ostatní...

    • Zážitkové izby: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí na SSOŠT
    • 21. 2. 2019
    • V stredu 13. februára organizovala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom Deň otvorených dverí pre všetkých, ktorí majú záujem na škole študovať. Cieľom dňa bolo predovšetkým žiakom ukázať moderne vybavené učebne - odbornú učebňu CNC techniky, odbornú učebňu mechatroniky, multifunkčnú učebňu a učebňu elektrotechniky. Ďalej žiakom a ich rodičom boli prezentované ukážky prác na programovateľných automatoch, modulárnych CNC strojoch, CNC sústruhu a frézke EMCO, bola predvedená technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia ale aj technologické postupy a tvorba programov na CNC stroji, či samotná simulácia na reálnom stroji. Žiaci školy predviedli novinku ako sa učia zvládať nástroj na návrh, simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov s využitím programu Plant Simulation od firmy Siemens. Ide o modelovanie vlastnej fabriky, kde sa najmodernejšou simulačnou t

    • Deň otvorených dverí na SSOŠT: Čítať viac
    • Valentínska kvapka krvi
    • 21. 2. 2019
    • Láska má veľa podôb. Darovať niečo vzácne niekomu, kto to naozaj potrebuje a hoci aj obdarovaného nepoznáme, je naozaj dobrý pocit. Najvzácnejšiu tekutinu, krv, prišlo na našej škole v stredu 20. februára darovať 14 študentov. Odberu sa okrem našich študentov zúčastnili aj študenti z Pedagogickej akadémie.

    • Valentínska kvapka krvi: Čítať viac
    • Na SSOŠT sme prezentovali vlastný príklad reformy odborného vzdelávania
    • 31. 1. 2019
    • V stredu 23. januára 2019 sa v odbornej učebni Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom uskutočnila verejná prezentácia vyučovacej hodiny, na ktorej sa žiaci učia pracovať s unikátnym komplexným nástrojom pre simuláciu výrobných a logistických systémov. Žiaci tejto školy sa učia s využitím najmodernejších technológií. Jednou z nich je program firmy Siemens - Plant Simulation, ktorý škola zavádza do vyučovania v spolupráci s firmou Nemak Slovakia, s.r.o. - členom združenia InTech Žiar nad Hronom, z.p.o., ktoré je jej zriaďovateľom. Verejnú prezentáciu otvoril riaditeľ združenia InTech PhDr. Marcel Pecník. Združenie školu zriaďuje od roku 2008, investuje do jej rozvoja a spoločne s vedením i pedagógmi školy zavádza neustále inovácie do procesu výučby i praktického výcviku. "Po desiatich rokoch intenzívnej činnosti a rozvoja sme dnes jednotkou medzi strednými školami

    • Na SSOŠT sme prezentovali vlastný príklad reformy odborného vzdelávania: Čítať viac
    • ROBOHRANIE 2019
    • 30. 1. 2019
    • Tohtoročnej súťaže Robohranie, ktorú organizovala Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky Technickej univerzity vo Zvolene, sa v utorok 29. 1. 2019 zúčastnili dva tímyz našej školy, obidva zložené zo študentov odboru Technické lýceum. Tím č.1 s názvom Nemesis tvorili študenti Marek Ivanič (I.AT), Samuel Pataky a Matej Štefanka (obaja z II.AT), tím č.2 s názvom Pašáci tvorili študenti Peter Breziansky (II.AT) a Daniel Lihocký (III.AT). Témou tohtoročnej súťaže bol súboj Sumo. Roboty, ktoré zostavili naši žiaci boli nápadité a statočne bojovali v konkurencii 13 robotov z iných stredných a vysokých škôl. Hoci sa nám nepodarilo prebojovať sa do finále, v každom prípade týmto študentom patrí vďaka a uznanie za ich prácu.

    • ROBOHRANIE 2019: Čítať viac
    • Ako vidia život na našej škole žiaci 2.ročníka odboru Technické lýceum
    • 11. 1. 2019
    • Prečo práve táto škola a tento odbor:

     "Veľmi dlho som si vyberal strednú školu, chodil po dňoch otvorených dverí, radil sa so známymi a môžem povedať, že tento výber neľutujem."

     "Pôvodne som tu nemal byť. Je to celkom vtipné, pretože teraz by som to už nemenil."

     A čo plusy tejto školy:

     "Na tomto odbore je množstvo užitočných technických predmetov, potrebných na štúdium vysokej školy, ako aj do života. Nie všetky sú síce ľahké, ale so zapojením mozgu sa dajú zvládnuť."

    • Ako vidia život na našej škole žiaci 2.ročníka odboru Technické lýceum: Čítať viac
    • Vianočný stolnotenisový turnaj
    • 21. 12. 2018
    • Finále: štvorhry

     1. miesto: IV.AM - odbor mechanik mechatronik

     2. miesto: II.AM - odbor mechanik mechatronik

     3. miesto: II.AT - technické lýceum

    • Vianočný stolnotenisový turnaj: Čítať viac
    • List z Domény
    • 21. 12. 2018
    • Takýmto krásnym listom dnes vyjadrili svoju vďaku našim študentom a pani učiteľke Víglaskej klienti DSS Doména.

    • List z Domény: Čítať viac
    • Workshop ROBOHRANIE
    • 19. 12. 2018
    • V utorok 18. decembra sa 12 šikovných študentov našej školy zúčastnilo pracovného stretnutia k súťaži Robohranie na Technickej univerzite vo Zvolene. Chlapci pracovali ako včeličky, najprv si každá skupinka vyrobila vlastného robota s ktorým súťažila na rýchlosť a potom sme prešli na „vážnejšie“ témy, čiže na stavbu a programovanie robotov podľa pravidiel tohtoročnej súťaže. Témou súťaže je „sumo“, a tak sme stavali roboty pripravené bojovať v tomto štýle. Z workshopu sme si odniesli cenné rady a informácie, ktoré určite využijeme v samotnej súťaži.

    • Workshop ROBOHRANIE : Čítať viac
    • Vianočná čajová party
    • 17. 12. 2018
    • Na hodinách anglického jazyka sme si povedali, že „je čas na dobrý čaj“ a v tomto predvianočnom čase sme si posedeli pri pravom anglickom čaji, ktorý sa tradične podáva s mliekom a zajedá sa sušienkami. Na posedení pri čajíku sa postupne vystriedali všetky triedy, ktoré v ten deň mali vyučovanie, všetci si príjemne oddýchli a zároveň pocvičili svoju angličtinu pri pozeraní vianočnej rozprávky v originálnom anglickom znení. Túto, už tradičnú akciu, si určite zopakujeme aj na budúci rok, už teraz sa tešíme.

    • Vianočná čajová party: Čítať viac
    • SRDCE DOBROVOĽNÍKA
    • 16. 12. 2018
    • Dnes mesto Žiar oceňovalo tých, ktorí svoju nezištnú pomoc a voľný čas venovali dobrovoľníctvu. Za našu školu boli navrhnutí a ocenení Veronika Hulinová a Richard Antal, ktorých "dobrovoľníčenie" patrí predovšetkým Doméne. Avšak zásluha a poďakovanie patrí celej skupine, kde tí najaktívnejší sú Matúš Ďurkov, Samuel Považan a FIlip Sklenka. Takýmto milým ďakovným listom sme zavŕšili rok 2018.

    • SRDCE DOBROVOĽNÍKA: Čítať viac
    • Mikuláš na SSOŠT
    • 7. 12. 2018
    • Tak ako po minulé roky, ani tento rok našu školu – SSOŠ technickú v Žiari nad Hronom neobišiel Mikuláš. Najskôr nás prekvapil vysvieteným stromčekom a potom mikulášskou nádielkou. Sprievod mu robili čert aj anjel. Žiaci si pripravili básničky, pesničky a vinše a za to boli odmenení sladkou odmenou.

    • Mikuláš na SSOŠT: Čítať viac
    • Prezentácia výučbového systému Mechanické pohony.
    • 4. 12. 2018
    • V piatok 30.11. 2018 prezentovala na našej škole školiaci systém „Mechanické pohony“ firma Festo Didactic Slovakia, ktorá je globálnym lídrom v oblasti vzdelávania pre oblasť priemyslu v automatizačnej technike.

     Lektori firmy predviedli využitie tohto výučbového systému vo výučbe v stredných odborných školách, ale aj jeho využitie pre školenie nových zamestnancov v školiacich zariadeniach firiem.

    • Prezentácia výučbového systému Mechanické pohony.: Čítať viac
    • Na našej škole pribudla nová technológia vo výučbe
    • 23. 11. 2018
    • V školskom roku 2018-2019 sa na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom zaviedol do výučby softvér Tecnomatix Plant Simulation, ktorý je pilierom Industry 4.0.

     Absolventi školy v odbore technické lýceum budú schopní pomocou Plant Simulation simulovať a optimalizovať výrobné a logistické systémy a ich procesy. Použitím tohto softvéru budú vedieť zoptimalizovať tok materiálu, využitím zdrojov a logistiky pre všetky úrovne plánovania v spoločnosti, od globálnych zariadení cez lokálne dielne až k výrobným linkám.

    • Na našej škole pribudla nová technológia vo výučbe: Čítať viac
    • Imatrikulácia prvákov 2018
    • 1. 12. 2018
    • Prváci....... po dôkladnom preverení šikovnosti, rýchlosti, zručnosti, presnosti, vytrvalosti a po preukázaní poznatkov o škole.......... konečne oficiálne prijatí aj do "cechu študentského" na SSOŠT. Takto im to išlo :)P. S. Druhákom srdečná vďaka za organizáciu a prvákom za ochotnú a hojnú účasť.

    • Imatrikulácia prvákov 2018: Čítať viac
    • Odborné prednášky počas Dňa techniky
    • 14. 11. 2018
    • Dňa 25.10.2018 sa v Mestskom kultúrnom centre v Žiari nad Hronom uskutočnili odborné prednášky pre žiakov školy. Prednášajúcimi boli vyučujúci z Technickej univerzity v Košiciach, z Technickej univerzity vo Zvolene, spoločnosti Slovalco, Inoval a Sova Digital na témy:

     "CAx systémy pri návrhu konštrukcií"

    • Odborné prednášky počas Dňa techniky: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • ssos.intech@gmail.com
    • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
    • 45022631
    • +421 45 6733394 +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • +421 905 602 885
   • Prihlásenie