• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Robotický Battle
    • 6. 6. 2019
    • Gymnázium na Alejovej v Košiciach organizoval už 9. ročník robotickej súťaže RBA - Robotický Battle na Alejovej.

     Naša škola zapojila do súťaže dva tímy, prvý v zložení Samuel Pataky a Matej Štefanka z druhého ročníka technického lýcea, ktorí súťažili v disciplíne „Racing“.

     V tejto disciplíne bolo potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bude schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá disciplína má formu pretekov a vyhráva družstvo, ktoré prejde trať za najkratší čas. Náš tím obsadil 12 miesto v konkurencii 45 tímov.

    • Robotický Battle: Čítať viac
    • Oznam o konaní 2.kola prijímacích skúšok
    • 23. 5. 2019
    • Možnosť prihlásiť sa do 2. kola prijímacích skúšok do nasledovných odborov:

     3918M technické lýceum 7 miest

     2411K mechanik nastavovač 10 miest

     2426K programátor obráb.a zváracích strojov a zariadení 10 miest

    • Oznam o konaní 2.kola prijímacích skúšok: Čítať viac
    • Účasť na súťaži „3D modelovanie SOLIDWORKS“.
    • 11. 5. 2019
    • Dňa 7.5.2019 usporiadala spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. 5. ročník súťaže pre študentov „3D modelovanie SOLIDWORKS“.

     Akcia sa konala na Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Súťaže sa zúčastnilo 36 študentov z 11. stredných odborných škôl (z Bratislavy, Trnavy, Šale, Púchova, Topoľčian, Myjavy, Detvy, Zvolena, Nitry, Bánoviec nad Bebravou a naša škola).

    • Účasť na súťaži „3D modelovanie SOLIDWORKS“.: Čítať viac
    • DOD na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach
    • 9. 5. 2019
    • V utorok 7. mája sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR).

     Po príchode do Košíc nás privítali na univerzite. Po usadení sa v prednáškovej sále nám bola predstavená fakulta, možností štúdia a uplatnenie absolventov.

    • DOD na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach: Čítať viac
    • Z technického lýcea na technickú univerzitu.
    • 2. 4. 2019
    • Dvojstupňová príprava s podporou firiem pre deti nadané na techniku.

     V poslednom období v spoločnosti veľmi rezonuje téma prípravy žiakov pre výrobné spoločnosti v duálnom systéme vzdelávania. Aj keď tento systém zatiaľ oficiálne funguje na stredných odborných školách, existujú už aj lastovičky na školách vysokých. V Žiari nad Hronom si spoločnosti združenia InTech povedali, prečo sa na príprave žiakov nepodieľať kontinuálne – podchytiť si technicky nadaných žiakov už počas stredoškolského štúdia a pokračovať v ich podpore aj počas vysokej školy.

    • Z technického lýcea na technickú univerzitu.: Čítať viac
    • Krajské kolo v súťaži SOČ
    • 15. 4. 2019
    • V krajskom kole súťaže SOČ, ktorá sa uskutočnila 5.apríla na SPŠ Dopravnej vo Zvolene sa zúčastnilo 10 žiakov so šiestimi prácami.

     V odbore č.9: Strojárstvo, hutníctvo a doprava sa žiaci Dobrovič a Kašiar IV.BM s prácou Výroba cvičného stroja umiestnili na III.mieste

     V odbore č. 11: Zuberéni a Lupták IV.AP s prácou Realizácia aplikácie Zdravý životný štýl sa umiestnili na IV.mieste

    • Krajské kolo v súťaži SOČ: Čítať viac
    • Školské kolo súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik
    • 2. 4. 2019
    • Žiaci odboru mechanik mechatronik preukázali na školskom kole súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik vynikajúce zručnosti z oblasti PLC programovania.

     Školská súťaž v náročnej odbornej profesii v zameraní na mechatroniku sa konala v dvoch termínoch : 19.03. 2019 a 29.03.2019. Na súťaži žiaci našej školy ukázali svoje vedomosti, zručnosti a pripravenosť na povolanie. Súťažilo sa v dvojčlenných tímoch počas dvojhodinového časového limitu v zručnostiach z oblasti programovania a konfigurácie PLC (S7-300). Čiastkové úlohy boli zamerané na :

    • Školské kolo súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik: Čítať viac
    • Workshop priemyselných robotov ABB
    • 26. 3. 2019
    • Dňa 25.03.2019 sa žiaci II.BM odboru : programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení zúčastnili workshopu priemyselných robotov vo firme ABB v Banskej Bystrici. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s prácou robotov, so základmi programovania aj s ukážkami programovacích príkazov. Inštruktor predviedol simulácie pomocou softvéru RobotStudio . Prakticky si vyskúšali programovanie robota YuMi cez tablet ako aj virtuálnu realitu. Ďakujeme zamestnancom firmy ABB za veľmi zaujímavú prezentáciu priemyselných robotov ako aj praktické ukážky a využitia v priemyselnej revolúcii 4.0

    • Workshop priemyselných robotov ABB: Čítať viac
    • Deň kariéry na SSOŠT
    • 1. 3. 2019
    • 28.februára 2019 sme mali Deň kariéry a prevencie sociálno-patologických javov.

     Pripravili sme pre našich žiakov rôzne besedy, prednášky, workshopy na rozličné témy:
     Zdravá výživa, Závislosti, Sexuálna výchova, Farebný svet, Bez nenávisti, Kulty a sekty, Mediálna výchova, Slovensko, Lietadlá, letecká technika, Pracovný pohovor, Plant Simulation, Čo po skončení strednej školy?, informácie o VŠ, povinnosti absolventa.

    • Deň kariéry na SSOŠT: Čítať viac
    • Stredoškolská odborná činnosť na SSOŠT - školské kolo
    • 1. 3. 2019
    • Dňa 27.februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 41. ročníka SOČ. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov školy so 14 prácami. My Vám chceme predstaviť tie najlepšie, ktoré postupujú do krajského kola:

     V kategórii strojníctvo, hutníctvo, doprava Adrián Dobrovič a Dominik Kašiar zo IV.BM z odboru mechanik mechatronik obsadili 1. miesto so svojou prácou "Výroba cvičného stroja". Žiaci vyrobili cvičný CNC stroj, ktorý môže pracovať ako fréza, je kompatibilný so systémom Edgcam. Po pripevnení ceruzky alebo fixky je možné výrobok nakresliť a potom pomocou pripevného laseru vyrezať a opracovať.

    • Stredoškolská odborná činnosť na SSOŠT - školské kolo: Čítať viac
    • Zážitkové izby
    • 18. 2. 2019
    • Valentínsky deň sme si oživili návštevou zážitkových izieb v MSKC. Dozvedeli sme sa niečo o arabskej kultúre, vyskúšali si život človeka na vozíčku a život nevidiaceho. Bola to zaujímavá skúsenosť. Vyskúšajte aj vy ostatní...

    • Zážitkové izby: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí na SSOŠT
    • 21. 2. 2019
    • V stredu 13. februára organizovala Súkromná stredná odborná škola technická v Žiari nad Hronom Deň otvorených dverí pre všetkých, ktorí majú záujem na škole študovať. Cieľom dňa bolo predovšetkým žiakom ukázať moderne vybavené učebne - odbornú učebňu CNC techniky, odbornú učebňu mechatroniky, multifunkčnú učebňu a učebňu elektrotechniky. Ďalej žiakom a ich rodičom boli prezentované ukážky prác na programovateľných automatoch, modulárnych CNC strojoch, CNC sústruhu a frézke EMCO, bola predvedená technická dokumentácia, konštrukčná dokumentácia ale aj technologické postupy a tvorba programov na CNC stroji, či samotná simulácia na reálnom stroji. Žiaci školy predviedli novinku ako sa učia zvládať nástroj na návrh, simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov s využitím programu Plant Simulation od firmy Siemens. Ide o modelovanie vlastnej fabriky, kde sa najmodernejšou simulačnou t

    • Deň otvorených dverí na SSOŠT: Čítať viac
    • Valentínska kvapka krvi
    • 21. 2. 2019
    • Láska má veľa podôb. Darovať niečo vzácne niekomu, kto to naozaj potrebuje a hoci aj obdarovaného nepoznáme, je naozaj dobrý pocit. Najvzácnejšiu tekutinu, krv, prišlo na našej škole v stredu 20. februára darovať 14 študentov. Odberu sa okrem našich študentov zúčastnili aj študenti z Pedagogickej akadémie.

    • Valentínska kvapka krvi: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom