• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Dar spoločnosti Nemak výrazne prispeje k skvalitneniu výučby PLC programovania na škole.
    • 5. 11. 2019
    • Počas Dňa techniky na Súkromnej strednej odbornej škole technickej v Žiari nad Hronom dňa 29.10.2019 vedúci údržby spoločnosti Nemak Slovakia pán Juraj Hromádka odovzdal riaditeľke školy Beate Tóthovej 6 nových PLC vybavených najnovšou verziou programu Tiaportal. Tento dar výrazne prispeje k skvalitneniu výučby PLC programovania na škole. Škola po dohode so spoločnosťou Nemak posúva výučbu PLC programovania už do 2.ročníka. Následne žiaci, ktorí majú podpísané učebné zmluvy so spoločnosťou Nemak a absolvujú v nej odborné výcviky si budú môcť svoje poznatky a zručnosti zdokonaliť priamo v praxi pod vedením špecialistov tejto spoločnosti.

    • Dar spoločnosti Nemak výrazne prispeje k skvalitneniu výučby PLC programovania na škole.: Čítať viac
    • Deň techniky na SSOŠT
    • 5. 11. 2019
    • Dňa 29.10.2019 sa už po 4. krát na pôde Súkromnej strednej odbornej školy technickej konal Deň techniky. Akciu navštívilo približne 690 žiakov zo základných škôl zo Žiaru, Zvolena a blízkeho okolia. Aj tento rok pozvanie prijali vystavovatelia predovšetkým z Bratislavy, z Banskej Bystrice, zo Zvolena a zo Žiaru nad Hronom. Každá spoločnosť predstavila moderné a zaujímavé technológie. Sova Digital z Bratislavy mala pripravenú ukážku spolupráce digitálneho dvojčaťa s Plant Simulation. Festo spol, s r. o., z Bratislavy predviedla digitalizáciu dát v pneumatike. Centrum vedecko-technických informácií z Bratislavy ponúklo žiakom vyskúšať si tlač s 3D perom a tiež predviedlo ukážky 3D tlače. Spoločnosť ABB so sídlom v Bratislave umožnila žiakom vyskúšať si prácu s robotom YuMi. S možnosťou tvorby a výroby rôznych predmetov a materiálov na 3D tlačiarni prišla bratislavská spoločnosť KV

    • Deň techniky na SSOŠT: Čítať viac
    • Prednášky na Dni techniky na SSOŠT
    • 5. 11. 2019
    • Ako získať zlato zo svojho smartfónu, ako naprogramovať mobilnú aplikáciu, alebo ako udržať životné prostredie bezpečné. To všetko, ale aj mnoho ďalších zaujímavostí sa mohli dozvedieť žiaci Súkromnej strednej odbornej školy technickej počas prvého dňa techniky na našej škole dňa 28.10.2019.

     Už druhýkrát realizovala škola Dni techniky nielen pre žiakov ZŠ, ale aj pre svojich žiakov. Tento krát mali možnosť zažiť workshopy a prednášky vedené učiteľmi dvoch univerzít – Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne z FMMR a UMB v Banskej Bystrici. Okrem už spomínaných tém sa žiaci mohli dozvedieť aj o steelovom svete technológií, 3D tlači kovov a jej využití v praxi, simulácii metalurgických procesov, svetle a svetelných zdrojoch, či ako chémia pomáha vyšetrovateľom.

    • Prednášky na Dni techniky na SSOŠT: Čítať viac
    • Súťaž o vecné ceny cez - Deň techniky
    • 28. 10. 2019
    • Žiaci, ktorí vhodili svoje žrebovacie lístky do osudia

     na školskej akcii Deň techniky 29.10.2019, boli zaradení

     do zlosovania.

     Vyžrebovaní boli títo žiaci:

     Kristián Käppl, ZŠ Hliník nad Hronom: 1.cena - slúchadlá Pioneer

     Lucia Gáfriková, ZŠ Brehy - 2.cena - bezdrôtová klávesnica a myš

     Oliver Krkoš, 9. ZŠ Zvolen - 3.cena - bluetooth speaker Sencor

    • Súťaž o vecné ceny cez - Deň techniky: Čítať viac
    • Zenit v elektronike
    • 22. 10. 2019
    • Dňa 15.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike, v zastúpení žiakov odborov Elektrotechnika a Technické lýceum a Mechanik mechatronik. V kategórií A pre tretie a štvrté ročníky s prácou Binárny čítač sa na 1.mieste umiestnil P. Breziansky III.AT, na 2. Mieste Daniel Lihotský IV.AT 3.mieste Patrik Pauko IV.AT. V kategórii B pre prvé a druhé ročníky sa na 1. mieste umiestnil Marek Ivanič II.AT, na 2. mieste Miroslav Vallo II.AT a na treťom mieste Samuel Ladziansky I.AP. Víťazi z prvého miesta postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 28.11.2019 na SPŠJ. Murgaša v Banskej Bystrici. Budeme mu držať palce.

    • Zenit v elektronike: Čítať viac
    • Školské kolo  ZENIT v strojárstve
    • 14. 10. 2019
    • Dňa 10.10.2019 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo ZENIT v strojárstve, zúčastnila sa ho trieda II.A a III.A odboru: operátor strojárskej výroby v kategórii R (ručné spracovanie)

     Vyhodnotenie súťaže zenit v STROJÁRSTVE:

     1. Lauko Sebastián 27b III.A
     2. Hirschner Erik 19b
    • Školské kolo  ZENIT v strojárstve: Čítať viac
    • Odborná exkurzia z predmetu elektrotechnika
    • 10. 10. 2019
    • Žiaci IV.AT sa 9.októbra 2019 zúčastnili odbornej exkurzie z predmetu Elektrotechnika, kde sa momentálne venujú téme Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje elektrickej energie. Pre názorné doplnenie učiva navštívili Slovenské banské múzeum a absolvovali prednášku na tému Ťažba uhlia – história a súčasnosť. Žiaci mali možnosť vidieť ťažké banské mechanizmy, improvizovanú štôlňu, rôzne exponáty od zameriavacej techniky, kontroly ovzdušia, ochranných pomôcok záchranárske vybavenie, od minulosti až do dnešných dní. V závere prehliadky si žiaci pozreli krátky film o postupe dobíjania, dopravy a čistenia uhlia v súčasnosti.

    • Odborná exkurzia z predmetu elektrotechnika: Čítať viac
    • Zoznamujeme sa s dobrovoľníctvom
    • 10. 10. 2019
    • Počas týždňa dobrovoľníctva v mesiaci september sa naši žiaci z II.AM zúčastnili exkurzie a besedy v Domove sociálnych služieb Doména, kde sme sa porozprávali o tom, čo dobrovoľníctvo prináša, ale aj o tom, kde všade môžu naši žiaci v rámci dobrovoľníckej činnosti podať pomocnú ruku. Veríme, že našich chlapcov táto myšlienka zaujala a nájdu sa aj dobrovoľníci z iných tried, ktorých radi uvítame pri nejakej praktickej aktivite a pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú.

    • Zoznamujeme sa s dobrovoľníctvom: Čítať viac
    • Slávnostné otvorenie nového školského roka
    • 5. 9. 2019
    • Na SSOŠT sme za účasti zástupcov spolupracujúcich firiem otvorili nový školský rok. Všetkým študentom, učiteľom i majstrom OV želáme, aby bol pre nich zaujímavý, užitočný a úspešný.

    • Slávnostné otvorenie nového školského roka: Čítať viac
    • Oznam
    • 26. 8. 2019
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 8.00 h v priestoroch školy.

    • Oznam: Čítať viac
    • Podpisovanie učebných zmlúv žiakov I. ročníka
    • 15. 8. 2019
    • Žiaci, ktorí boli prijatí na štúdium v systéme duálneho vzdelávania, budú firmami pozývaní na podpis učebnej zmluvy v termíne do 15.9.2019. Zmluvy budú podpisované priamo v sídle firmy.

    • Podpisovanie učebných zmlúv žiakov I. ročníka: Čítať viac
    • Príprava žiakov technického lýcea pre Industry 4.0
    • 11. 6. 2019
    • Firma SOVA Digital a.s. v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou technickou v Žiari nad Hronom a so spoločnosťou Nemak Slovakia zorganizovala 5.júna 2019 workshop na tému: „Podpora výučby digitálnych simulácii na stredných odborných školách“. Workshop sa uskutočnil v priestoroch SSOŠT a okrem zástupcov hosťujúcej školy sa ho zúčastnili i pedagógovia zo Strednej odbornej školy z Partizánskeho a z SPŠ z Dubnice nad Váhom. Na úvod predstaviteľ firmy Sova Digital Ing. Oskár Bomba predstavil firmu a jej zámery v podpore Industry 4.0 a projekt Digitálneho dvojčaťa určeného pre výrobné firmy. Ako veľmi dôležitú predstavil oblasť výučby Plant simulation na stredných školách, ktorý sa zatiaľ realizuje na 3 stredných odborných školách na Slovensku.

    • Príprava žiakov technického lýcea pre Industry 4.0: Čítať viac
    • Cesta k úspechom otvorená...
    • 11. 6. 2019
    • 3.júna sme na našej škole slávnostne odovzdali študentom odborov mechanik mechatronik a mechanik nastavovač maturitné vysvedčenia, výučné listy i certifikáty o absolvovaní duálneho vzdelávania vo významných výrobných spoločnostiach združenia InTech.

     V pondelok 3. júna sa v priestoroch našej školy zišli riaditelia a zástupcovia firiem žiarskeho priemyselného parku, vedenia školy a InTech, z.p.o. a samozrejme, najmä končiaci študenti. 18 v odbore mechanik mechatronik a 5 mechanici nastavovači. Po úspešnom absolvovaní štúdia získali z rúk riaditeľky školy Beaty Tóthovej, riaditeľa združenia InTech Marcela Pecníka a zástupcov spoločností Fagor Ederlan, Hydro Extrusion Slovakia, Slovalco, Nemak Slovakia Remeslo strojal a Tubapack doklady o absolvovaní stredného odborného vzdelávania, ktoré ich pripravovalo pre úspešné etablovanie na trhu práce. Viacerí študenti získali aj ocenenie za ak

    • Cesta k úspechom otvorená...: Čítať viac
    • Návšteva Viedne
    • 17. 6. 2019
    • Dnešné počasie prialo našej návšteve Viedne, videli sme veľa zaujimavostí, dozvedeli sa aj "pikošky" o Habsburgovcoch a na záver sme si užili v predstihu kúsok prázdninovej zábavy

    • Návšteva Viedne: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom