• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Príprava žiakov technického lýcea pre Industry 4.0
    • 11. 6. 2019
    • Firma SOVA Digital a.s. v spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou technickou v Žiari nad Hronom a so spoločnosťou Nemak Slovakia zorganizovala 5.júna 2019 workshop na tému: „Podpora výučby digitálnych simulácii na stredných odborných školách“. Workshop sa uskutočnil v priestoroch SSOŠT a okrem zástupcov hosťujúcej školy sa ho zúčastnili i pedagógovia zo Strednej odbornej školy z Partizánskeho a z SPŠ z Dubnice nad Váhom. Na úvod predstaviteľ firmy Sova Digital Ing. Oskár Bomba predstavil firmu a jej zámery v podpore Industry 4.0 a projekt Digitálneho dvojčaťa určeného pre výrobné firmy. Ako veľmi dôležitú predstavil oblasť výučby Plant simulation na stredných školách, ktorý sa zatiaľ realizuje na 3 stredných odborných školách na Slovensku.

    • Príprava žiakov technického lýcea pre Industry 4.0: Čítať viac
    • Cesta k úspechom otvorená...
    • 11. 6. 2019
    • 3.júna sme na našej škole slávnostne odovzdali študentom odborov mechanik mechatronik a mechanik nastavovač maturitné vysvedčenia, výučné listy i certifikáty o absolvovaní duálneho vzdelávania vo významných výrobných spoločnostiach združenia InTech.

     V pondelok 3. júna sa v priestoroch našej školy zišli riaditelia a zástupcovia firiem žiarskeho priemyselného parku, vedenia školy a InTech, z.p.o. a samozrejme, najmä končiaci študenti. 18 v odbore mechanik mechatronik a 5 mechanici nastavovači. Po úspešnom absolvovaní štúdia získali z rúk riaditeľky školy Beaty Tóthovej, riaditeľa združenia InTech Marcela Pecníka a zástupcov spoločností Fagor Ederlan, Hydro Extrusion Slovakia, Slovalco, Nemak Slovakia Remeslo strojal a Tubapack doklady o absolvovaní stredného odborného vzdelávania, ktoré ich pripravovalo pre úspešné etablovanie na trhu práce. Viacerí študenti získali aj ocenenie za ak

    • Cesta k úspechom otvorená...: Čítať viac
    • Návšteva Viedne
    • 17. 6. 2019
    • Dnešné počasie prialo našej návšteve Viedne, videli sme veľa zaujimavostí, dozvedeli sa aj "pikošky" o Habsburgovcoch a na záver sme si užili v predstihu kúsok prázdninovej zábavy

    • Návšteva Viedne: Čítať viac
    • Robotický Battle
    • 6. 6. 2019
    • Gymnázium na Alejovej v Košiciach organizoval už 9. ročník robotickej súťaže RBA - Robotický Battle na Alejovej.

     Naša škola zapojila do súťaže dva tímy, prvý v zložení Samuel Pataky a Matej Štefanka z druhého ročníka technického lýcea, ktorí súťažili v disciplíne „Racing“.

     V tejto disciplíne bolo potrebné skonštruovať čo najrýchlejšie a najobratnejšie auto, ktoré bude schopné zdolávať rôzne prekážky na trati. Celá disciplína má formu pretekov a vyhráva družstvo, ktoré prejde trať za najkratší čas. Náš tím obsadil 12 miesto v konkurencii 45 tímov.

    • Robotický Battle: Čítať viac
    • Oznam o konaní 2.kola prijímacích skúšok
    • 23. 5. 2019
    • Možnosť prihlásiť sa do 2. kola prijímacích skúšok do nasledovných odborov:

     3918M technické lýceum 7 miest

     2411K mechanik nastavovač 10 miest

     2426K programátor obráb.a zváracích strojov a zariadení 10 miest

    • Oznam o konaní 2.kola prijímacích skúšok: Čítať viac
    • Účasť na súťaži „3D modelovanie SOLIDWORKS“.
    • 11. 5. 2019
    • Dňa 7.5.2019 usporiadala spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. 5. ročník súťaže pre študentov „3D modelovanie SOLIDWORKS“.

     Akcia sa konala na Strednej odbornej škole strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Súťaže sa zúčastnilo 36 študentov z 11. stredných odborných škôl (z Bratislavy, Trnavy, Šale, Púchova, Topoľčian, Myjavy, Detvy, Zvolena, Nitry, Bánoviec nad Bebravou a naša škola).

    • Účasť na súťaži „3D modelovanie SOLIDWORKS“.: Čítať viac
    • DOD na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach
    • 9. 5. 2019
    • V utorok 7. mája sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR).

     Po príchode do Košíc nás privítali na univerzite. Po usadení sa v prednáškovej sále nám bola predstavená fakulta, možností štúdia a uplatnenie absolventov.

    • DOD na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach: Čítať viac
    • Z technického lýcea na technickú univerzitu.
    • 2. 4. 2019
    • Dvojstupňová príprava s podporou firiem pre deti nadané na techniku.

     V poslednom období v spoločnosti veľmi rezonuje téma prípravy žiakov pre výrobné spoločnosti v duálnom systéme vzdelávania. Aj keď tento systém zatiaľ oficiálne funguje na stredných odborných školách, existujú už aj lastovičky na školách vysokých. V Žiari nad Hronom si spoločnosti združenia InTech povedali, prečo sa na príprave žiakov nepodieľať kontinuálne – podchytiť si technicky nadaných žiakov už počas stredoškolského štúdia a pokračovať v ich podpore aj počas vysokej školy.

    • Z technického lýcea na technickú univerzitu.: Čítať viac
    • Krajské kolo v súťaži SOČ
    • 15. 4. 2019
    • V krajskom kole súťaže SOČ, ktorá sa uskutočnila 5.apríla na SPŠ Dopravnej vo Zvolene sa zúčastnilo 10 žiakov so šiestimi prácami.

     V odbore č.9: Strojárstvo, hutníctvo a doprava sa žiaci Dobrovič a Kašiar IV.BM s prácou Výroba cvičného stroja umiestnili na III.mieste

     V odbore č. 11: Zuberéni a Lupták IV.AP s prácou Realizácia aplikácie Zdravý životný štýl sa umiestnili na IV.mieste

    • Krajské kolo v súťaži SOČ: Čítať viac
    • Školské kolo súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik
    • 2. 4. 2019
    • Žiaci odboru mechanik mechatronik preukázali na školskom kole súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik vynikajúce zručnosti z oblasti PLC programovania.

     Školská súťaž v náročnej odbornej profesii v zameraní na mechatroniku sa konala v dvoch termínoch : 19.03. 2019 a 29.03.2019. Na súťaži žiaci našej školy ukázali svoje vedomosti, zručnosti a pripravenosť na povolanie. Súťažilo sa v dvojčlenných tímoch počas dvojhodinového časového limitu v zručnostiach z oblasti programovania a konfigurácie PLC (S7-300). Čiastkové úlohy boli zamerané na :

    • Školské kolo súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik: Čítať viac
    • Workshop priemyselných robotov ABB
    • 26. 3. 2019
    • Dňa 25.03.2019 sa žiaci II.BM odboru : programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení zúčastnili workshopu priemyselných robotov vo firme ABB v Banskej Bystrici. Žiaci sa mali možnosť oboznámiť s prácou robotov, so základmi programovania aj s ukážkami programovacích príkazov. Inštruktor predviedol simulácie pomocou softvéru RobotStudio . Prakticky si vyskúšali programovanie robota YuMi cez tablet ako aj virtuálnu realitu. Ďakujeme zamestnancom firmy ABB za veľmi zaujímavú prezentáciu priemyselných robotov ako aj praktické ukážky a využitia v priemyselnej revolúcii 4.0

    • Workshop priemyselných robotov ABB: Čítať viac
    • Deň kariéry na SSOŠT
    • 1. 3. 2019
    • 28.februára 2019 sme mali Deň kariéry a prevencie sociálno-patologických javov.

     Pripravili sme pre našich žiakov rôzne besedy, prednášky, workshopy na rozličné témy:
     Zdravá výživa, Závislosti, Sexuálna výchova, Farebný svet, Bez nenávisti, Kulty a sekty, Mediálna výchova, Slovensko, Lietadlá, letecká technika, Pracovný pohovor, Plant Simulation, Čo po skončení strednej školy?, informácie o VŠ, povinnosti absolventa.

    • Deň kariéry na SSOŠT: Čítať viac
    • Stredoškolská odborná činnosť na SSOŠT - školské kolo
    • 1. 3. 2019
    • Dňa 27.februára 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo 41. ročníka SOČ. Školského kola sa zúčastnilo 19 žiakov školy so 14 prácami. My Vám chceme predstaviť tie najlepšie, ktoré postupujú do krajského kola:

     V kategórii strojníctvo, hutníctvo, doprava Adrián Dobrovič a Dominik Kašiar zo IV.BM z odboru mechanik mechatronik obsadili 1. miesto so svojou prácou "Výroba cvičného stroja". Žiaci vyrobili cvičný CNC stroj, ktorý môže pracovať ako fréza, je kompatibilný so systémom Edgcam. Po pripevnení ceruzky alebo fixky je možné výrobok nakresliť a potom pomocou pripevného laseru vyrezať a opracovať.

    • Stredoškolská odborná činnosť na SSOŠT - školské kolo: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • ssos.intech@gmail.com
    • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
    • 45022631
    • +421 45 6733394 +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • +421 905 602 885
   • Prihlásenie