• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Po ukončení rekonštrukcie budovy, škola a jej zriaďovateľ InTech investujú do ďalšieho vybavenia viac ako 280 000 eur.
    • 24. 3. 2021
    • Už to, s čím má žiak možnosť pracovať v škole, rozhoduje o jeho možnostiach nájsť si zaujímavú a dobre platenú prácu.Ako firemná škola ponúkame žiakom už dnes možnosť pracovať s novými technológiami vo všetkých ponúkaných odboroch. V najbližších mesiacoch k nim pribudne ďalšie vybavenie novými technológiami. Žiaci sa tak môžu už od septembra tešiť aj na priemyselného robota s príslušenstvom, 3D tlačiareň, nové počítače v učebni robotiky, ďalšie mechatronické stanice pre výučbu programovania, sady senzorov, multimediálne výučbové materiály na výučbu elektrotechniky a mechatroniky (synchrónne, asynchrónne motory, snímače v automatizácii), ktoré doplnia už existujúce sady materiálov, ďalšie vybavenie pre výučbu senzoriky, frézku na výrobu dosiek plošných spojov, nové CNC i klasické obrábacie stroje. Pre toto vybavenie už v týchto dňoch pripravujeme nové odborné učebne, do ktorých nábytok b

    • Po ukončení rekonštrukcie budovy, škola a jej zriaďovateľ InTech investujú do ďalšieho vybavenia viac ako 280 000 eur.: Čítať viac
    • Stolný tenis, stolný futbal, fittness s novým veslovacím trenažérom - rozhýbu telo i myseľ.
    • 23. 3. 2021
    • Aj keď sme zatiaľ školu otvorili len pre žiakov končiacich ročníkov, už dnes sa aj tí ostatní majú na čo tešiť. Okrem nových vedomostí, na nich čakajú aj nové relaxačné aktivity. Priestory fitnescentra, kde môžu ,,naberať“ svalovú hmotu pre športovo vyzerajúce telo, sme doplnili veslovacím trenažérom. Počas prestávok budú môcť zažiť kopec zábavy pri stolnom tenise a celkom nových hracích stoloch so stolným futbalom. V škole si tak budú môcť rozhýbať nielen myseľ, ale aj celé telo, čo následne zase rozhýbe myseľ. Je sa na čo tešiť.

    • Stolný tenis, stolný futbal, fittness s novým veslovacím trenažérom - rozhýbu telo i myseľ.: Čítať viac
    • „MOBILNÁ APPKA AKO AKTÍVNA UČEBNÁ POMÔCKA“
    • 12. 3. 2021
    • „Pomocník z vrecka" - mobil je dnes svojím spôsobom našou neoddeliteľnou súčasťou, tak prečo ho užitočne nevyužiť i na vyučovaní a to nielen ako médium na účasť na online výučbe, ale ako aktívnu učebnú pomôcku? Obrovskou výhodou tejto appky je napr. že vidíme na obrazovke naraz na pár minút reakcie všetkých žiakov v skupine. My sme využili appku na opakovanie a precvičovanie učiva :)

    • „MOBILNÁ APPKA AKO AKTÍVNA UČEBNÁ POMÔCKA“: Čítať viac
    • PRI OBHAJOBÁCH PRÁC SOČ ŽIACI PREUKÁZALI VYSOKÚ ODBORNOSŤ.
    • 8. 3. 2021
    • V stredu 3.marca 2021 sa na Súkromnej SOŠ technickej dištančnou online formou uskutočnilo školské kolo súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. V úvode súťaže boli účastníci oboznámení s organizačnými pokynmi, ktoré sú pre všetkých v tomto školskom roku nové, vzhľadom na pandemické opatrenia, ale určite to bol prvý krok vyskúšať si obhajobu práce takouto formou. Ústna prezentácia a obhajoba práce žiaka sa realizovala v rozpätí do 5 minút, následná diskusia členov OHK bola v rozpätí max. do 3 minút.

    • PRI OBHAJOBÁCH PRÁC SOČ ŽIACI PREUKÁZALI VYSOKÚ ODBORNOSŤ. : Čítať viac
    • ŠTUDENTI SSOŠT ZAŽILI INOVAČNÝ WORKSHOP ONLINE
    • 5. 3. 2021
    • Študenti 3.ročníka odboru Technické lýceum našej školy mali možnosť zažiť workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov. Workshop realizovali 2 mladí sympatickí zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Jeho cieľom bolo podporiť študentov v tvorbe nových nápadov, originalite, zlepšení kreatívneho myslenia a v motivácii k vlastnému podnikaniu.

    • ŠTUDENTI SSOŠT ZAŽILI INOVAČNÝ WORKSHOP ONLINE: Čítať viac
    • Práce našich „Elektro – návrhárov“
    • 9. 2. 2021
    • V rámci predmetu CAD systémy sa učia naši žiaci navrhovať bytové inštalačné rozvody v programe ProfiCAD. Veď bez elektrickej energie by sme boli v našom modernom svete úplne stratení...

    • Práce našich „Elektro – návrhárov“ : Čítať viac
    • Akcia ISIC preukaz - 12 eur známky doručenie zadarmo:)
    • 1. 3. 2021
    • keďže zlepšenie situácie sa zatiaľ posúva, aj ISIC sa rozhodli predlžiť akciovú ponuku do konca marca. Aj v marci (do 31.3.2021) si budú môcť žiaci kúpiť preukaz za nižšiu cenu a poštovné pri známke bude zdarma.

     Navyše, každý týždeň v stredu budeme organizovať pravidelné online stretnutia s rodičmi/žiakmi s cieľom vysvetliť možnosti preukazu a odpovedať na priame otázky rodičov/žiakov.

    • Akcia ISIC preukaz - 12 eur známky doručenie zadarmo:): Čítať viac
    • OZNAM - od pondelka 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
    • 5. 2. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Na základe odporučenia Okresného krízového štábu a RÚVZ v Žiari nad Hronom po zohľadnení epidemiologickej situácie v regióne sme sa po dohode so zriaďovateľom rozhodli, že školu od 8.2.2021 neotvoríme a budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Rovnako svoje školy a škôlky neotvára ani Mesto Žiar nad Hronom. Veríme, že po jarných prázdninách budeme môcť prijať iné rozhodnutie.

    • OZNAM - od pondelka 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní: Čítať viac
    • Žiaci experimentovali na fyzike - prečo teplá voda mrzne rýchlejšie ako studená
    • 2. 2. 2021
    • Keď nám nedávno trochu mrzlo, vyskúšali si naši žiaci v praxi tzv. Mpembov jav – rýchle mrznutie horúcej vody. Tento paradox zaznamenali už Aristoteles alebo Descartes, ale až doteraz ho nikto nedokázal uspokojivo vysvetliť. V 60. rokoch minulého storočia bol pomenovaný podľa tanzánskeho študenta Erasta B. Mpembu, ktorý naň modernú fyziku upozornil. Ide o to, že voda sa chová inak ako väčšina kvapalín a na ľad sa premieňa rýchlejšie, keď je teplá, než keď má izbovú teplotu.Podľa fyzikov sa kvôli vodíkovým väzbám odlišuje rýchlosť strácania teploty v závislosti od pôvodného stavu kvapaliny. Energiu (a teda teplotu) stráca voda tým rýchlejšie, čím väčšiu energiu (teplotu) predtým mala. A na záver ukážka zo Sibíri, kde s mrazom problém nemajú.

    • Žiaci experimentovali na fyzike - prečo teplá voda mrzne rýchlejšie ako studená: Čítať viac
    • Matematika prepojená s praxou
    • 1. 2. 2021
    • Prepojiť matematiku s praxou je ideálny spôsob, ako žiakov pre matematiku zaujať. Pripraviť pre žiakov zmysluplný a zaujímavý projekt je ešte dôležitejšie v čase, keď sa učia len dištančne. Učiteľ musí oveľa viac premýšľať aj o metódach a formách, ktoré využije, aby žiakov zaujal a získal pre vec.

    • Matematika prepojená s praxou: Čítať viac
    • Príprava PLC programátorov v spolupráci školy a firmy
    • 29. 1. 2021
    • Dobrý PLC programátor je dnes nedostatkovým artiklom vyhľadávaným mnohými zamestnávateľmi. Vychovať takého pomáha našej škole spoločnosť Nemak Slovakia. Poskytovaním praxe na pracoviskách spoločnosti, ale aj materiálnou pomocou pri vybavení odborných učební. V minulom roku tak spoločnosť darovala našej škole šesť programovateľných logických automatov. V dielňach školy naši majstri vyrobili panely a rozhranie pre ich upevnenie a pripojenie na výstupné zariadenia. A tak dnes už môže viac žiakov samostatne riešiť zložitejšie úlohy, napríklad z oblasti riadenia pneumatických obvodov, pohonov elektrickým krokovým motorom a podobne.

    • Príprava PLC programátorov v spolupráci školy a firmy : Čítať viac
    • Poézia v snehu
    • 26. 1. 2021
    • Vylepšiť si známku zo slovenského jazyka je u nás možné aj iným spôsobom ako diktátom, písomkou, ústnou odpoveďou. Naši žiaci dostali možnosť tvoriť a byť kreatívni dobrovoľnou úlohou – spojiť poéziu slova s poéziou zimného obdobia – tu sú ukážky našich „ zimno – básnických“ výtvorov.

    • Poézia v snehu: Čítať viac
    • Študenti odboru Technické lýceum úspešní v súťaži BeREADY AWARDS • TECH 2020
    • 25. 1. 2021
    • Aj keď aktuálne naši študenti do školy nechodia, nielenže sa učia, to čo majú naplánované v školskom vzdelávacom programe, ale pracujú aj na vlastných zaujímavých projektoch. Takým bol aj originálny koncept inteligentného mestečka v podmienkach Slovenska, ktorý vypracovali a do súťaže prihlásili žiaci 4.ročníka odboru Technické lýceum. Ich projekt v súťaži BEREADY AWARDS • TECH 2020, ktorú organizovala Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní bol vysoko hodnotený odbornou porotou. Tá vyzdvihla to, že ako jediní spomenuli aj nevýhody využitia geotermálnej energie a počas riešenia zadania preukázali ukážkovú spoluprácu.

    • Študenti odboru Technické lýceum úspešní v súťaži BeREADY AWARDS • TECH 2020 : Čítať viac
    • SSOŠT kráča s dobou
    • 20. 1. 2021
    • Aj takéto špecialitky sa naučia žiaci našej školy, ak si vyberú odbor Technické lýceum alebo Elektrotechnika. Pomocou softvéru Plant Simulation dokážu navrhnúť virtuálnu výrobnú prevádzku a nasimulovať proces výroby ešte pred jej reálnym spustením. Zručnosti získané v škole si môžu žiaci overiť v spoločnosti Nemak Slovakia, s ktorou škola spolupracuje pri zavádzaní tejto, aj ďalších inovácií.

    • SSOŠT kráča s dobou: Čítať viac
    • Vyučovanie po prázdninách
    • 7. 1. 2021
    • Milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.1.2021 bude vyučovanie po vianočných prázdninách pokračovať dištančnou formou. V pondelok 11. januára 2021 začne vyučovanie pre všetky triedy triednickou hodinou cez zoom, kde dostanete základné informácie k najbližšiemu priebehu a organizácii vyučovania v 2.polroku, ako aj k maturitným a záverečným skúškam. Po tejto triednickej hodine bude vyučovanie riadne pokračovať cez zoom podľa nového rozvrhu, zverejneného na našej www stránke. Začínať sa bude 6-tym dňom – pondelok.

    • Vyučovanie po prázdninách: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • ssos.intech@gmail.com
    • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
    • 45022631
    • +421 45 6733394 +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • +421 905 602 885
   • Prihlásenie