• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Dôležitý oznam
    • 30. 9. 2021
    • Vážení rodičia,

     keďže Ministerstvo školstva nás požiadalo o informáciu o použití antigénových testov /s negatívnym aj pozitívnym výsledkom/, prosíme Vás, nezabudnite nahlásiť vykonanie testu cez internetovú žiacku knižku v EDUPAGE.

     Postup pre rodiča:

     - prihláste sa do žiackej knižky

     - kliknite na hlavné menu vľavo hore a zvoľte položku "žiadosť/vyhlásenie"

    • Dôležitý oznam: Čítať viac
    • Biela pastelka
    • 29. 9. 2021
    • Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA. Naši dobrovoľníci zbierali v škole aj v uliciach mesta dobrovoľné finančné príspevky a za odmenu dávali darcom biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

     Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    • Biela pastelka: Čítať viac
    • Týždeň dobrovoľníctva
    • 29. 9. 2021
    • Naša Žiacka rada sa v septembri zapojila do celoslovenskej akcie "Týždeň dobrovoľníctva", ktorú zastrešuje Centrum voľného času v Žiari nad Hronom. V priebehu tohto týždňa študenti z II.AP a III.AP triedy pod vedením koordinátorky Žiackej rady pomohli vyčistiť ihrisko v areáli školy. Teraz, po vyčistení, môžu túto plochu využívať študenti počas prestávok aj vo voľnom čase na rôzne športové aktivity.

    • Týždeň dobrovoľníctva: Čítať viac
    • Nové technologické vybavenie v dielňach školy
    • 24. 9. 2021
    • V rámci projektu „Škola inovujúca praktické vyučovanie – atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce“, ktorý realizujeme z prostriedkov ESF s cieľom skvalitniť vybavenie odborných učební a dielní nám boli dodané poloautomatické obrábacie stroje – 2 sústruhy a 1 frézka, ktoré budú využívať žiaci odborov operátor strojárskej výroby mechanik nastavovač, programátor obrábacích strojov pri získavaní zručností v základoch strojového obrábania. V najbližších dňoch bude dodaná ďalšia poloautomatická frézka OPTI mill a CNC sústruh s CNC frézkou, čím dielne školy získajú zariadenia porovnateľné s dnes používanými zariadeniami v moderných výrobných prevádzkach.

    • Nové technologické vybavenie v dielňach školy: Čítať viac
    • DÔLEŽITÝ OZNAM
    • 7. 9. 2021
    • Žiadame žiakov školy a ich zákonných zástupcov, aby v prípade karantény žiaka alebo ochorenia žiaka na COVID-19, okamžite informovali triednych učiteľov, prípadne sekretariát školy na tel. č. 045/67 333 94. Táto nahlasovacia povinnosť bude platná až do odvolania, nakoľko škola musí pravidelne informovať Ministerstvo školstva o vývoji epidemiologickej situácie.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM: Čítať viac
    • Veľká gratulácia našim žiakom z triedy 1.AM
    • 29. 6. 2021
    • V mesiaci máj 2021 sa žiak Adam Dolnický zúčastnil Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev Sveta v karate . Stal sa Majstrom Európy a Majstrom Sveta v karate vo vekovej kategórii juniorov do 18 rokov. V tomto roku 2021 boli takmer všetky súťaže on-line. V on-line súťažiach to bolo iba o ukážkach techníky. V normálnom zápase by išlo o taktiku, klamanie súpera a samozrejme aj o šťastie. Podľa slov Adama - tieto víťazstvá pre neho veľa neznamenajú ale teší sa, že budúci rok že sa zúčastni znovu tvárou v tvár súperom.

    • Veľká gratulácia našim žiakom z triedy 1.AM : Čítať viac
    • Upravený časový rozvrh vyučovacích hodín 
    • 17. 6. 2021
    • Z dôvodu vysokých denných teplôt bude časový rozvrh upravený nasledovne. Tento rozvrh bude platiť do odvolania. V dielňach bude skrátené vyučovanie do 13:00 hod. tiež do odvolania.

     Teoretické vyučovanie:

     1. hodina: 7,30 – 8,15 hod.

     2. hodina: 8,20 – 8,50 hod.

     3. hodina: 9,00 – 9,30 hod.

    • Upravený časový rozvrh vyučovacích hodín : Čítať viac
    • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok
    • 18. 5. 2021
    • 2679 K mechanik mechatronik - 4 miesta

     2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení - 2 miesta

     3918 M technické lýceum - 5 miest

     2430 H operátor strojárskej výroby - 9 miest

    • Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok: Čítať viac
    • Maturitné skúšky
    • 10. 6. 2021
    • Aj keď v tomto školskom roku sa klasické maturitné skúšky nekonali, naši žiaci si predsa vyskúšali ich ,,príchuť“. Dňa 08.06.2021 sa pred maturitnú komisiu postavilo 5 žiakov, ktorí maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni B2 ako ostatní. Maturitné skúšky z matematiky boli dobrovoľné a absolvovalo ich 7 žiakov, ktorí chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole technického smeru. Všetci žiaci zmaturovali a touto cestou im gratulujeme a prajeme veľa úspechov.

    • Maturitné skúšky : Čítať viac
    • Lukáš Hanák - víťaz súťaže ŠVOČ na Fakulte techniky vo Zvolene
    • 5. 6. 2021
    • Lukáš Hanák sa umiestnil na 1.mieste 20.ročníka fakultného kola ŠVOČ na Fakulte techniky vo Zvolene v sekcii stredné školy. Zároveň získal aj ocenenie Zväzu Slovenskej zváračskej spoločnosti, spolu s ďalšími dvoma študentmi vysokej školy. Súťažil s prácou Triediaca automatická linka, s ktorou vyhral aj školské kolo SOČ v odbore tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie a postúpil do krajského kola.

    • Lukáš Hanák - víťaz súťaže ŠVOČ na Fakulte techniky vo Zvolene: Čítať viac
    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy
    • 2. 6. 2021
    • InTech Žiar nad Hronom z.p.o.,

     Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hr onom

     v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platných predpisov

     vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:
     Súkromná stredná odborná škola technická, Dr. Janského 10, 965 01 Žiar nad Hronom

    • Výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy: Čítať viac
    • Po stopách...?
    • 25. 5. 2021
    • Piatok slnečný deň bol,

     k prechádzke nás nakriatol:

     za životom Moyzesovým

     prešli sme sa mestom celým.

     Kto bol a kde pôsobil,

     vedomosti nám znásobil.

     Kaštieľ, námestie a krypta-

     nezabudneme už dozaista.

    • Po stopách...?: Čítať viac
    • Informácie k ISIC preukazom
    • 21. 5. 2021
    • Vážení rodičia!
     Tento „zvláštny“ rok pre Vás pripravujeme novinku:
     Krátke online stretnutia, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie k preukazom
     ISIC/EURO26, ktoré používajú Vaše deti.
     Dajte nám prosím vedieť, aký čas je pre Vás najvýhodnejší.
     V tomto dotazníku sa dozviete viac:

     dotazník

     Váš ISIC tím

    • Informácie k ISIC preukazom: Čítať viac
    • Po ukončení rekonštrukcie budovy, škola a jej zriaďovateľ InTech investujú do ďalšieho vybavenia viac ako 280 000 eur.
    • 24. 3. 2021
    • Už to, s čím má žiak možnosť pracovať v škole, rozhoduje o jeho možnostiach nájsť si zaujímavú a dobre platenú prácu.Ako firemná škola ponúkame žiakom už dnes možnosť pracovať s novými technológiami vo všetkých ponúkaných odboroch. V najbližších mesiacoch k nim pribudne ďalšie vybavenie novými technológiami. Žiaci sa tak môžu už od septembra tešiť aj na priemyselného robota s príslušenstvom, 3D tlačiareň, nové počítače v učebni robotiky, ďalšie mechatronické stanice pre výučbu programovania, sady senzorov, multimediálne výučbové materiály na výučbu elektrotechniky a mechatroniky (synchrónne, asynchrónne motory, snímače v automatizácii), ktoré doplnia už existujúce sady materiálov, ďalšie vybavenie pre výučbu senzoriky, frézku na výrobu dosiek plošných spojov, nové CNC i klasické obrábacie stroje. Pre toto vybavenie už v týchto dňoch pripravujeme nové odborné učebne, do ktorých nábytok b

    • Po ukončení rekonštrukcie budovy, škola a jej zriaďovateľ InTech investujú do ďalšieho vybavenia viac ako 280 000 eur.: Čítať viac
    • Stolný tenis, stolný futbal, fittness s novým veslovacím trenažérom - rozhýbu telo i myseľ.
    • 23. 3. 2021
    • Aj keď sme zatiaľ školu otvorili len pre žiakov končiacich ročníkov, už dnes sa aj tí ostatní majú na čo tešiť. Okrem nových vedomostí, na nich čakajú aj nové relaxačné aktivity. Priestory fitnescentra, kde môžu ,,naberať“ svalovú hmotu pre športovo vyzerajúce telo, sme doplnili veslovacím trenažérom. Počas prestávok budú môcť zažiť kopec zábavy pri stolnom tenise a celkom nových hracích stoloch so stolným futbalom. V škole si tak budú môcť rozhýbať nielen myseľ, ale aj celé telo, čo následne zase rozhýbe myseľ. Je sa na čo tešiť.

    • Stolný tenis, stolný futbal, fittness s novým veslovacím trenažérom - rozhýbu telo i myseľ.: Čítať viac
    • „MOBILNÁ APPKA AKO AKTÍVNA UČEBNÁ POMÔCKA“
    • 12. 3. 2021
    • „Pomocník z vrecka" - mobil je dnes svojím spôsobom našou neoddeliteľnou súčasťou, tak prečo ho užitočne nevyužiť i na vyučovaní a to nielen ako médium na účasť na online výučbe, ale ako aktívnu učebnú pomôcku? Obrovskou výhodou tejto appky je napr. že vidíme na obrazovke naraz na pár minút reakcie všetkých žiakov v skupine. My sme využili appku na opakovanie a precvičovanie učiva :)

    • „MOBILNÁ APPKA AKO AKTÍVNA UČEBNÁ POMÔCKA“: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom