• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Zmena termínu prihlasovania na duálne vzdelávanie
    • 16. 3. 2020
    • Vzhľadom k prerušeniu vyučovaniu na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 meníme aj termín podávania prihlášok do duálneho vzdelávania.

     Prihlášky na duálne vzdelávanie stačí poslať v tom istom termíne ako bežné prihlášky, t.j. zatiaľ platí termín - 20.04.2020, prípadne ako stanoví ministerstvo školstva.

    • Zmena termínu prihlasovania na duálne vzdelávanie: Čítať viac
    • Školské kolo SOČ 2020
    • 9. 3. 2020
    • V piatok 6.marca 2020 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnili školské kolá súťaží Stredoškolská odborná činnosť a súťaže Enersol. V úvode súťaží sa krátkymi prezentáciami, predstavili žiaci prvého ročníka odboru elektrotechnika s jednoduchými elektronickými zariadeniami, ktoré si vyrobili na hodinách praxe.

    • Školské kolo SOČ 2020: Čítať viac
    • Informačný list žiakom a rodičom
    • 12. 3. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Aj keď je školou prijaté opatrenie „Prerušenie vyučovania“ preventívne, DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia teoretického a praktického vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.

    • Informačný list žiakom a rodičom: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí 18.02.2020
    • 21. 2. 2020
    • Deň otvorených dverí bol u nás ako ,,vyšitý“. Žiaci našej školy predstavili záujemcom 9.a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičom nielen priestory školy, ale aj svoje odborné zručnosti. Okrem iných aktivít bolo tento rok zaujímavosťou pečenie a ochutnávanie oblátok, taktiež prezentácia regulátora teploty, ktorý vyrobili naši žiaci na odbornom výcviku. Návštevníci si mohli zároveň vyskúšať vzorové prijímacie skúšky zo SJL a MAT a svoje zručnosti na najmodernejších vyučovacích technológiách. Informácie o duálnom vzdelávaní poskytovali zástupcovia firiem, ktorí rozdávali aj praktické reklamné predmety.

    • Deň otvorených dverí 18.02.2020: Čítať viac
    • V jeden deň divadlo JGT, TUZVO a Continental
    • 7. 2. 2020
    • Dnešná všehochuť


     Do mesta Zvolena dnes sme sa vybrali,
     by sme tu všelijaké zážitky dnes mali.
     Zatiaľ čo lýceum s Jozefom Gregorom tíško veršovalo,
     maturantov na univerzite štúdium zaujalo.


     Technika a roboty každého druhu na nich tu čakali,
     usilovní študenti na svoju Alma Mater horlivo verbovali.
     Všetci potom svorne sme autobus čakali,
     za novými zážitkami do Continenalu jachali.

    • V jeden deň divadlo JGT, TUZVO a Continental: Čítať viac
    • ,,Prevenčný deň"
    • 7. 2. 2020
    • V piatok 31. 01.2020 bol pre žiakov našej školy netradičný ale zároveň veľmi príjemný deň. Okrem toho, že im bol vyhodnotený 1. polrok školského roka a vydávali sa výpisy z vysvedčenia, tento deň sa neučili ako zvyčajne, prebiehal u nás „Prevenčný deň“. V jednotlivých triedach boli pre žiakov pripravené zaujímavé prednášky na rôzne aktuálne témy, ako napríklad internet, trestnoprávna zodpovednosť, extrémizmus, pyrotechnika, zákon o zbraniach, šikanovanie, drogy, alkohol, fajčenie. Z vyjadrení žiakov vyplynulo, že prednášky boli pre nich zaujímavé a poučné, ale najviac ich zaujala prednáška p. policajtky, ktorá hovorila príhody z reálneho života, prednáška o tom, ako zaobchádzať s pyrotechnikou a ako ju bezpečne používať a aktuálna téma o bezpečnosti na internete. Odborné poznatky boli prednesené aj hravou formou, a tým sa stali inšpiráciou i motiváciou pre žiakov.

    • ,,Prevenčný deň": Čítať viac
    • Dňa 28.1.2020 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Strojníckej Fakulte Žilinskej Univerzity.
    • 5. 2. 2020
    • Vybraní žiaci z odborov mechatnonika II.AM, III.AM, IV.AM, žiaci I.AP odboru elektrotechnika a pridali sa aj študenti z Gymnázia M. Rúfusa, v úvode vedenie fakulty žiakov oboznámilo s históriou aj súčasnosťou školy, prečo si vybrať ich fakultu, čo môžu žiakom ponúknuť, aké uplatnenie môžu následne po ukončení školy získať, taktiež sa predstavili zástupcovia troch spoločností, ktoré zamestnávajú absolventov školy a tí žiakom vysvetlili aké možnosti uplatnenia ponúkajú, nasledovala diskusia, kde na otázky žiakov osobne zodpovedal prodekan fakulty a dokonca niektorí žiaci boli ocenení tabletmi, a inými cenami. Žiaci spoločne absolvovali prehliadku školy, navštívili odborné laboratóriá materiálov a zlievarenskej výroby.Celú akciu moderovala Mariana Ďurianová, moderátorka RTVS cestu zabezpečila UNIZA Žilina

    • Dňa 28.1.2020 sme sa zúčastnili Dňa otvorených dverí na Strojníckej Fakulte Žilinskej Univerzity.: Čítať viac
    • Stužková slávnosť IV.AM
    • 5. 2. 2020
    • Naša stužková slávnosť, sa niesla v duchu radosti a príjemnej zábavy. Po pripnutí zelených stužiek nasledoval zábavný program, ktorý sa páčil ako našim rodičom tak aj našim profesorom. 24. január 2020 sa vryje do našich pamätí už navždy. Trieda IV.AM - odbor mechanik mechatronik.

    • Stužková slávnosť IV.AM: Čítať viac
    • ROBOHRANIE 2020
    • 3. 2. 2020
    • Až dva tímy z našej školy sa zúčastnili 4. ročníka súťaže Robohranie, ktorú organizuje Technická univerzita vo Zvolene. Reprezentovali nás žiaci z 2. a 3. ročníka odboru Technické lýceum. Naše tímy v zložení: Samuel Pataky a Matej Štefanka (tím Nemesis s robotom BX) a Marek Ivanič a Peter Breziansky (tím Zet-team s robotom Kosačka) skončili na peknom 5. a 8. mieste. Trošku ich prenasledovala smola a chlapci zo Zet-teamu si odniesli aj diplom pre "najväčších smoliarov". Ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

    • ROBOHRANIE 2020: Čítať viac
    • Súťaž vo varení najlepšej Žiarskej kapustnice
    • 19. 12. 2019
    • Tento rok sa prvýkrát naša škola zapojila do súťaže vo varení najlepšej Žiarskej kapustnice. Súťaž sa konala na námestí vo štvrtok 19.12.2019. Kapustnicu sme varili v 50 l kotly s 5 členným tímom skúsených ,,kuchárskych majstrov“. O 16 hod. začala degustácia a vyhodnotenie výsledkov. Aj keď sme titul majstra kapustnice nezískali, tá naša sa zjedla ako jedna z prvých. A čo je najdôležitejšie, vyzbierali sme 410,82 €, ktoré na mieste riaditeľka školy odovzdala zástupcovi občianskeho združenia Svetielko nádeje pánovi Jánovi Kollárovi. Použité prostriedky budú pre detičky s onkologickým ochorením a ich rodiny. Ďakujeme všetkým, ktorí akciu pripravili i všetkým prispievateľom a želáme im krásne a pohodové sviatky.

    • Súťaž vo varení najlepšej Žiarskej kapustnice: Čítať viac
    • Projekt - Fiktívna krajina
    • 18. 12. 2019
    • Predsedníčka našej Žiackej rady Natália Ciglanová sa začiatkom decembra zúčastnila projektu Fiktívna krajina, ktorý organizovala Stredoškolská študentská únia Slovenska. V tomto projekte si študenti vyskúšali aké je to byť poslancom a rozhodovať o osude svojej fiktívnej krajiny. Okrem toho si pri rôznych zaujímavých aktivitách zlepšili svoje prezentačné a rečnícke schopnosti , a precvičili si aj efektívnu komunikáciu a argumentáciu. Projekt je medzi študentmi veľmi úspešný a obľúbený a preto sme radi, že jeho súčasťou bola aj naša žiačka.

    • Projekt - Fiktívna krajina: Čítať viac
    • Cez prestávky to tu žije
    • 18. 12. 2019
    • Skvelý predvianočný darček tento rok dostali naši študenti – máme dva nové ping-pongové stoly. A stále sú plne využité, hrajú študenti a aj učitelia, dokonca aj ostatní zamestnanci školy sa na chvíľu zastavia ....

    • Cez prestávky to tu žije: Čítať viac
    • Vianočná čajová party
    • 18. 12. 2019
    • Vianočnú atmosféru a tak trošku aj oddychové hodiny anglického jazyka zažili dnes naši študenti na našej tradičnej čajovej party. Zopakovali sme si pár slovíčok s vianočnou tematikou, popíjali pravý anglický čaj s mliekom a popri tom sme pozerali aj rozprávku v originálnom anglickom jazyku.

    • Vianočná čajová party: Čítať viac
    • Zasadnutie "Čas na zmeny"
    • 12. 12. 2019
    • Život mladých ľudí v meste nie je ľahostajný ani našim študentom. Dvaja členovia našej Žiackej rady, Natália Ciglanová a Markus Holic, sa zúčastnili stretnutia "Čas na zmeny" v rámci projektu Erasmus+, ktoré bolo zamerané na tvorbu Koncepcie práce s mládežou v našom meste. Na tomto stretnutí sa žiaci spolu so žiakmi z iných škôl a s poslancami Mestského parlamentu podieľali na vypracovaní plánov pre zlepšenie života mladých ľudí v budúcnosti. Aktívna účasť samotných žiakov, ich znalosti a postrehy boli veľmi prínosné.

    • Zasadnutie "Čas na zmeny": Čítať viac
    • Mikuláš na SSOŠT
    • 12. 12. 2019
    • Aj medzi žiakov našej školy zavítal Mikuláš so svojím sprievodom. Žiaci ho síce veľmi nepotešili, lebo sa tvárili, že nevedia zarecitovať básničku, ani zaspievať pesničku, ale nakoniec spolu s učiteľmi aj túto úlohu zvládli a dostali sladkú odmenu.

    • Mikuláš na SSOŠT: Čítať viac
    • Aktívne sme sa zúčastnili na konferencii "BE READY for the future" na Technickej Univerzite v Košiciach
    • 2. 12. 2019
    • Študenti technického lýcea na konferencii v Košiciach.28.11.2019 sa študenti 2. a 3.ročníka technického lýcea zúčastnili konferencie "BE READY for the future" na Technickej Univerzite v Košiciach. Program konferencie bol zaujímavý, zúčastnili sme sa prednášok, diskusií, worshopov na aktuálne témy pre mladých ľudí. Niektorí študenti už majú podanú aj neoficiálnu prihlášku na túto univerzitu.

    • Aktívne sme sa zúčastnili na konferencii "BE READY for the future" na Technickej Univerzite v Košiciach: Čítať viac
    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU
    • 26. 11. 2019
    • V stredu 20. novembra 2019 si osem najšikovnejších „angličtinárov“ zmeralo sily v školskom kole Olympiády v anglickom jazyku. Ich vedomosti preverili úlohy z počúvania, čítania, gramatiky, slovnej zásoby a rozprávania.

     Výsledky školského kola:

     1. miesto Tomáš Greguš (III.AT)
     2. miesto Dominik M
    • OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • ssos.intech@gmail.com
    • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
    • 45022631
    • +421 45 6733394 +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • +421 905 602 885
   • Prihlásenie