• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Ako učíme počas dištančného vzdelávania na našej škole
    • 5. 11. 2020
    • Od 12.októbra 2020 sme zaviedli na našej škole dištančné vzdelávanie vo všetkých predmetoch teoretického a praktického vyučovania prostredníctvom aplikácie ZOOM. Formou dištančného vzdelávania prebieha aj odborný výcvik študentov 1.a 2.ročníka, vyššie ročníky absolvujú OV podľa aktuálnych podmienok buď vo firmách alebo tiež dištančne.

    • Ako učíme počas dištančného vzdelávania na našej škole: Čítať viac
    • Informácia pre žiakov a rodičov k dištančnému vzdelávaniu
    • 11. 10. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia,

     Radi by sme Vás informovali, že zajtrajším dňom všetky stredné školy a teda aj naša škola na základe nariadenia ministra školstva prechádzajú až do odvolania na dištančné vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, že táto situácia pravdepodobne potrvá dlhšie, chceme čo najlepšie a najplnohodnotnejšie zabezpečiť vyučovanie.

    • Informácia pre žiakov a rodičov k dištančnému vzdelávaniu: Čítať viac
    • Dôležitá informácia o nástupe žiakov do školy
    • 28. 8. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Po takmer 6 mesiacoch sa 2.septembra konečne opäť uvidíme v škole. Určite Vám už chýbali najmä kamaráti zo školy a verím, že tak trochu aj vzdelávanie a dianie na škole. Mali ste možnosť zažiť, ako je to, keď je na Vás väčšia zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a tento rok práve toto bude ešte dôležitejšie.

    • Dôležitá informácia o nástupe žiakov do školy: Čítať viac
    • Biela pastelka 2020
    • 28. 9. 2020
    • Aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2020. Naši dobrovoľníci predávali biele spinky v tvare pastelky ako symbol sveta neviditeľných línii, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

     Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    • Biela pastelka 2020: Čítať viac
    • Informácia pre žiakov v čase prerušenia vyučovania
    • 29. 4. 2020
    • Upozorňujeme žiakov, že všetky potrebné informácie týkajúce sa hodnotenia v čase prerušenia vyučovania nájdu pod odkazom: "Informácie pre žiakov v čase prerušenia vyučovania" v ľavom stĺpci na stránke školy. Končiaci žiaci tam nájdu všetky potrebné informácie o ukončovaní štúdia. Informácie Vám aj naďalej budeme zverejňovať pod tento odkaz.

    • Informácia pre žiakov v čase prerušenia vyučovania: Čítať viac
    • Škola sa konečne dočká nového šatu
    • 28. 4. 2020
    • Napriek tomu, že na škole je prerušené vyučovanie a žiaci ,, nederú školské lavice“ je v nej pomerne rušno, pretože sa po 12 rokoch dočká nielen nového ,,šatu“ ale aj nových technológií. Udeje sa tak po tom, čo 9. marca 2020 riadiaci orgán pre operačný program IROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po viac ako 2 rokoch ukončil kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby - rekonštrukciu budovy školy a budovy dielní. Dodávateľom stavby sa stala spoločnosť SimKor s.r.o., ktorá si 15. apríla 2020 prevzala stavenisko od realizátora stavby SSOŠT.

    • Škola sa konečne dočká nového šatu: Čítať viac
    • Žiak odboru mechanik mechatronik suverénne zvíťazil v krajskom kole súťaže ENERSOL
    • 22. 4. 2020
    • Žiak našej školy Mário Daniš suverénne zvíťazil v tvorivej kategórii krajského kola súťaže ENERSOL so svojou prácou „Energia budúcnosti“. Mário Daniš je žiakom 4.ročníka, študuje v odbore mechanik mechatronik. Prácu vytvoril ako svoju maturitnú prácu pod odborným dohľadom: Ing. Jána Ižarika, Ing. Igora Daniša PhD a Ing. Kataríny Barančokovej.

    • Žiak odboru mechanik mechatronik suverénne zvíťazil v krajskom kole súťaže ENERSOL: Čítať viac
    • Príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roka 2020/2021
    • 2. 9. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia.

     Otvorenie školského roka obvykle naša škola organizovala spoločne za účasti zástupcov zriaďovateľských spoločností. Dnes, kvôli opatreniam prijatým s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID 19 tomu tak nemohlo byť. Stretli sme sa krátko pred školou a po prechode ranným filtrom priamo v triedach. Aj keď to bol pre Vás zrejme len malý rozdiel oproti rokom predchádzajúcim, je možno len začiatkom zmien a rozdielov, ktoré nás tento rok a asi už aj dlhodobo čakajú.

    • Príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roka 2020/2021: Čítať viac
    • Výzva na spoluprácu - pomôžme si navzájom
    • 3. 4. 2020
    • Súkromná stredná odborná škola vyzýva na spoluprácu žiakov školy ale aj žiakov iných škôl, ktorí majú 3D tlačiarne, s ktorými by bolo možné vyrábať ochranné štíty pre lekárov, aby sa čím skôr prihlásili elektronicky na ssos.intech@gmail.com.. Ak máte záujem a možnosť, budeme radi ak sa do výzvy zapojíte.

    • Výzva na spoluprácu - pomôžme si navzájom: Čítať viac
    • OZNAM pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium
    • 30. 3. 2020
    • Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila na obdobie od 13.03.2020 až do odvolania vyučovanie. Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá, akákoľvek komunikácia prebieha výlučne elektronicky a telefonicky. Svoje otázky zasielajte na ssos.intech@gmail.com, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0902 712 866 - pondelok až piatok od 9:00 hod. do 12:30 hod..

    • OZNAM pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium: Čítať viac
    • Prerušenie vyučovania a vzdelávanie žiakov
    • 16. 3. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci.

     Na základe Usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Preto prosím dodržiavajte osobitný domáci režim a vypracúvajte domáce práce tak, ako Vám ich pošlú Vaši učitelia a majstri OV.

    • Prerušenie vyučovania a vzdelávanie žiakov: Čítať viac
    • Dôležité upozornenie!!
    • 2. 3. 2020
    • Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

     V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom. Upozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSOŠT, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.

    • Dôležité upozornenie!!: Čítať viac
    • Zmena termínu prihlasovania na duálne vzdelávanie
    • 16. 3. 2020
    • Vzhľadom k prerušeniu vyučovaniu na školách v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 meníme aj termín podávania prihlášok do duálneho vzdelávania.

     Prihlášky na duálne vzdelávanie stačí poslať v tom istom termíne ako bežné prihlášky, t.j. zatiaľ platí termín - 20.04.2020, prípadne ako stanoví ministerstvo školstva.

    • Zmena termínu prihlasovania na duálne vzdelávanie: Čítať viac
    • Školské kolo SOČ 2020
    • 9. 3. 2020
    • V piatok 6.marca 2020 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnili školské kolá súťaží Stredoškolská odborná činnosť a súťaže Enersol. V úvode súťaží sa krátkymi prezentáciami, predstavili žiaci prvého ročníka odboru elektrotechnika s jednoduchými elektronickými zariadeniami, ktoré si vyrobili na hodinách praxe.

    • Školské kolo SOČ 2020: Čítať viac
    • Informačný list žiakom a rodičom
    • 12. 3. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Aj keď je školou prijaté opatrenie „Prerušenie vyučovania“ preventívne, DÔRAZNE ŽIADAME VŠETKÝCH ŽIAKOV, aby sa počas prerušenia teoretického a praktického vyučovania zdržiavali čo najviac doma, aby obmedzili kontakty s inými osobami na nevyhnutné, nezúčastňovali sa skupinových aktivít, nestretávali sa v uzavretých priestoroch, nenavštevovali reštauračné zariadenia, nechodili na brigády a podobne. Zároveň je dôležité dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení.

    • Informačný list žiakom a rodičom: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí 18.02.2020
    • 21. 2. 2020
    • Deň otvorených dverí bol u nás ako ,,vyšitý“. Žiaci našej školy predstavili záujemcom 9.a 8. ročníkov základných škôl a ich rodičom nielen priestory školy, ale aj svoje odborné zručnosti. Okrem iných aktivít bolo tento rok zaujímavosťou pečenie a ochutnávanie oblátok, taktiež prezentácia regulátora teploty, ktorý vyrobili naši žiaci na odbornom výcviku. Návštevníci si mohli zároveň vyskúšať vzorové prijímacie skúšky zo SJL a MAT a svoje zručnosti na najmodernejších vyučovacích technológiách. Informácie o duálnom vzdelávaní poskytovali zástupcovia firiem, ktorí rozdávali aj praktické reklamné predmety.

    • Deň otvorených dverí 18.02.2020: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom