• Vitajte na stránkach našej školy
   • budova školy
   • učebňa fyziky
   • interaktívna výučba
   • systém UniTrain
   • odborný výcvik
   • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Po stopách Moyzesa

    • 27. 4. 2023
    • Ako každý rok, i tento to nebolo inak: Prváci sa opäť vydali po stopách Moyzesa a podľa veršovaných indícií hľadali jeho stopy v našom meste. ​​​​​​​

    • Po stopách Moyzesa: Čítať viac
    • Jarné upratovanie

    • 20. 4. 2023
    • Žiaci I.AP z odboru Technické lýceum ukázali aké majú dobré srdce a šikovné ruky. V utorok 18. apríla sme navštívili Domov sociálnych služieb Doména a v spolupráci s personálom a aj s niektorými klientmi sme pomohli poupratovať vonkajšie priestory DSS, ostrihať kríčky, poodvážať nepotrebné veci z dvora a pripraviť tak dvor DSS na letnú sezónu. Viac ako 2 hodiny sa títo šikovní chlapci nezastavili a usilovne pracovali ako odvážači (Patrik a Nicolas), ale aj ako strihači, nosiči, hrabači, zametači, ukladači. Odmenou bol okrem dobrého pocitu z dobrého skutku aj chutný koláčik. Všetkým 10 študentom za ich veľkú a nezištnú pomoc patrí veľké ĎAKUJEME.

    • Jarné upratovanie: Čítať viac
    • Kultúra vzťahov v školskom prostredí

    • 4. 4. 2023
    • Každá škola je živým, vyvíjajúcim sa a dynamickým prostredím, má osobitúatmosféru a nepísané pravidlá. Ako každé sociálne prostredie je zloženéz rôznorodých osobností s rozdielnymi povahovými črtami, temperamentom,motiváciou, hodnotami, názormi, prístupom či štýlom komunikácie. Aby sme sa naučili zvládať rôzne situácie na pracovisku zúčastnili sme sa ako kolektív (pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci) 31.03.2023 školenia - Kultúra vzťahov v školskom prostredí.

    • Kultúra vzťahov v školskom prostredí: Čítať viac
    • Krajské kolo SOČ 2023

    • 4. 4. 2023
    • Dňa 31.marca 2023 sa uskutočnila Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ vo Zvolene na Strednej priemyselnej škole dopravnej.

     Z našej školy bolo prihlásených 5 prác z tried IV.AP a IV.AM v odboroch č.1, č.9, č.11, č.12. Napriek tomu, že prác v porovnaní s inými školami bolo menej, dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 25. až 28. apríla 2023 na SOŠ vinárstva a ovocinárstva v Modre.

    • Krajské kolo SOČ 2023: Čítať viac
    • Skills Slovakia Mladý mechatronik 2023

    • 3. 4. 2023
    • Dňa 29.3.2023 sa v Trnave na Materiálovo-technologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky konal 7. ročník celoslovenskej súťaže Skills Slovakia Mladý Mechatronik. Organizátormi akcie boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, FESTO spol.s.r.o. Bratislava a Slovenská technická univerzita. Úlohou tejto súťaže bolo v dvojhodinovom časovom limite zmontovať komponenty a príslušenstvo a vyriešiť správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky. Tejto súťaže sa po svedomitej príprave na zariadeniach programovateľný logický automat (PLC) a elektropneumatickom systéme FESTO zúčastnili aj žiaci našej školy - Ľudovít Nosál a Richard Pavla z II.AM triedy. Naši žiaci dané úlohy úspešne vyriešili v stanovenom časovom limite a získali certifikát úspešného riešiteľa súťaže Mladý mechatronik Skills Slovakia.

    • Skills Slovakia Mladý mechatronik 2023: Čítať viac
    • Zúčastnili sme sa veľkej konferencie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku

    • 3. 4. 2023
    • V dňoch 27. a 28. marca sa v kongresovej sále hotela Chopok v Demänovskej doline konala konferencia pre súkromné školy s názvom : Zodpovedne voči budúcnosti = kvalitná výchova a vzdelávanie. Naša škola mala na tomto podujatí silné zastúpenie. Reprezentovala ju riaditeľka školy Ingrid Astachová, spolu s riaditeľom združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o., Marcelom Pecníkom. Okrem pozorného vypočutia príspevkov mali naši zástupcovia možnosť prezentovať náš systém i kvalitu vzdelávania v zaujímavom rozhovore priamo s p. Jánom Horeckým, ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj keď je naša škola súkromná, stále ostáva jedným z jej veľkých špecifík a výhod, to, že za vzdelávanie u nás žiaci neplatia. Práve naopak. Okrem mimoriadne kvalitného vzdelania a garancie atraktívneho uplatnenia na trhu práce, majú žiaci od školy i od zriaďovateľských a spolupracujúcich

    • Zúčastnili sme sa veľkej konferencie Asociácie súkromných škôl a školských zariadení na Slovensku: Čítať viac
    • Jarný salón 2023

    • 20. 3. 2023
    • Ako každý rok aj tentoraz,

     umenie k sebe zavolalo nás.

     Prezreli sme si všetky výtvory,

     niektoré boli pekné potvory:)

     Našli sme medzi autormi i nám známe mená,

     že sa každý môže stať umelcom to znamená.

     Trošku chuti, tvorivosti, času,

     a každý môže obdivovať stvorenú krásu.

     Vystavené dielo nášho žiaka Mareka Vendleka, III.AM

    • Jarný salón 2023: Čítať viac
    • Stredoškolská odborná činnosť - školské kolo

    • 9. 3. 2023
    • 8.3.2023 sa uskutočnilo na SSOŠT školske kolo SOČ.

     Výsledková listina

     Odbor č.: 09 - Strojárstvo, hutníctvo, doprava

     I. miesto

     Peter Dobrota, IV. AM - postup na krajské kolo

     Stojan na motocykel

     Odbor č.: 11 - INFORMATIKA

     I. miesto

     Markus Holic, Martin Láslop, IV.AP - postup na krajské kolo

    • Stredoškolská odborná činnosť - školské kolo: Čítať viac
    • Jarný tábor

    • 8. 3. 2023
    • Pre žiakov základných škôl sme v dňoch 27.2. a 28.2.2023 pripravili jarný tábor. Žiaci 1. až 3. ročníka, si vyskúšali kreslenie základných geometrických tvarov na PC s využitím rôznych postupov, so stavebnicou Merkúr zapájali jednoduchý elektrický obvod - rozsvietenie žiarovky a skladali si malé výrobky z lega. Žiaci 8. ročníka, mali možnosť vyskúšať si pájkovanie elektronických súčiastok na dosku plošného spoja astabilného klopného obvodu a jeho návrh v programe profiCAD, v programe Solidworks vytvárali žiaci 3D model matice a pomocou 3D tlačiarne si návrh vytlačili v reálnej podobe.

    • Jarný tábor: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí 2023

    • 6. 3. 2023
    • 15.02.2023 naša škola organizovala Deň otvorených dverí.

     V krátkom videu si môžete pozrieť zostrih akcie.

     Ak ste nestihli navštíviť v daný deň našu školu, môžete

     si v prípade záujmu dohodnúť individuálnu prehliadku

     na t.č. 045/ 67 333 94.

    • Deň otvorených dverí 2023: Čítať viac
    • Canisterapia

    • 24. 2. 2023
    • V posledný deň pred prázdninami nám v rámci canisterapie spríjemnila deň svojou prítomnosťou táto malá psia dáma Chanel. Pomohla žiakom odbúrať stres, robila im spoločnosť počas prestávok, naučila sa od našich žiakov aj pár trikov. Správala sa vzorne a dávame jej na vysvedčení jednotku.

    • Canisterapia : Čítať viac
    • DOD na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach

    • 22. 2. 2023
    • V stredu 22. februára sme sa zúčastnili dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) na fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie (FMMR).

     Po príchode do Košíc nás privítali na univerzite. Po usadení sa v prednáškovej sále nám bola predstavená fakulta, možností štúdia a uplatnenie absolventov.

    • DOD na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie, Technickej univerzity v Košiciach: Čítať viac
    • Fašiangová veselica

    • 21. 2. 2023
    • Dnes 21.02.2023 je posledný fašiangový deň, obdobie kedy sa môžu usporadúvať zábavy a veselice. Od zajtra sa začína pôst, ktorý trvá do Veľkonočných sviatkov. Preto si zamestnanci a žiaci školy veľkú prestávku spríjemnili tradičnými fašiangovými pesničkami za sprievodu nášho pána učiteľa, ktorý hral na harmonike a samozrejme nechýbal ani tanec, do ktorého boli vyzvaní všetci prítomní naším fašiangovníkom s veršom: Dobrý deň, gazda, gazdiná. Máte fašiang? Lebo fašiang sa už kráti viac sa nevráti. A preto slaniny, peňazí a vajec nám dajte a vy muzikanti fašiang im zahrajte.

    • Fašiangová veselica: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí 2023

    • 17. 2. 2023
    • Súkromná stredná odborná škola technická organizovala dňa 15.02.2023 Deň otvorených dverí. Cieľom každoročného DOD je predovšetkým to, aby si zákonní zástupcovia žiakov a žiaci mohli osobne pozrieť priestory, odborné učebne školy a porozprávať sa o možnostiach štúdia na našej škole, prípadne sa poradiť ohľadom výberu odboru, firmy v prípade duálneho vzdelávania, podávania prihlášok a pod. Pre návštevníkov boli sprístupnené triedy s najmodernejším technickým a technologickým vybavením - učebňa CNC programovania, učebňa strojárstva – grafických systémov, fyzikálne a chemické laboratórium, učebňa mechatroniky, priemyselnej informatiky, učebne pre odbornú prax a pre teoretickú a praktickú elektrotechniku. Okrem toho si návštevníci mohli prezrieť moderne vybavené fitnescentrum a oddychové zóny pre žiakov. Záujemcovia mali možnosť sa osobne stretnúť aj so zástupcami firiem združenia InTech

    • Deň otvorených dverí 2023: Čítať viac
    • Úspešní žiaci našej školy v športových aktivitách

    • 17. 2. 2023
    • 15. februára 2023, sa uskutočnilo odovzdávanie cien pre najlepších športovcov nášho mesta za rok 2022v Hlavnej sále Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. V kategórii jednotlivcov bolo za rok 2022 ocenených 52 športovcov, ktorí získali množstvo medailí a prevzali si ceny na majstrovstvách Slovenska, Európy, ale aj sveta.

    • Úspešní žiaci našej školy v športových aktivitách: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • Telefón a fax sekretariát:
     +421 45 6733394,
     +421 45 6733026
    • +421 45 6733394
     +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • Ing. Ingrid Astachová
    • Ing. Andrea Kosorinská
    • Ing. Eva Šusterová
    • Ľubomír Kršjak
    • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
    • ssostzh.personalne@
     gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
     Slovakia
    • 45022631
   • Prihlásenie