• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Mikuláš zavítal medzi nás
    • 11. 12. 2020
    • Tento rok bol príchod Mikuláša na našej škole posunutý o týždeň neskôr. Aj na Severnom póle mali lockdown a ,,celopólové,, testovanie. Mikuláš a jeho dvaja pomocníci boli našťastie pozitívni s negatívnym testom a preto nás mohli navštíviť. Všetci učitelia,majstri a nepedagogickí pracovníci boli ocenení balíčkom za pripravenú básničku, pesničku, tanček a samozrejme aj za prácu, ktorú tak usilovne vykonávajú. Mikulášovi veľmi chýbali žiaci, ktorých srdečne pozdravuje a praje im skorý návrat do vynovenej školy.

    • Mikuláš zavítal medzi nás: Čítať viac
    • Usmernenie k vyučovaniu odborného výcviku vo firmách
    • 9. 12. 2020
    • V prípade, že niektoré, prípadne všetky firmy z dôvodu opatrení proti šíreniu Coronavírusu prerušia vyučovanie odborného výcviku na svojich pracoviskách, odborný výcvik tých žiakov, ktorí odborný výcvik v týchto firmách vykonávajú, bude realizovaný dištančnou formou majstrami odborného výcviku nasledovne:

    • Usmernenie k vyučovaniu odborného výcviku vo firmách: Čítať viac
    • Marek Vendlek – žiak odboru Mechanik mechatronik úspešný na Logickej olympiáde.
    • 27. 11. 2020
    • Tešíme sa z úspechu nášho žiaka Mareka Vendleka, ktorý sa 11. novembra zúčastnil finálového kola celoslovenskej Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Tento rok bola súťaž pre Covid-19 konaná len online formou. Z vyše 2200 riešiteľov úloh v školských kolách ZŠ postúpilo do finále 130 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií s prihliadnutím na vek, náročnosť, čas a pod. V celoslovenskom kole Marek súťažil už ako žiak SSOŠT. Vo svojej kategórii obsadil krásne 42 miesto a umiestnil sa ako druhý zo štyroch zúčastnených Žiarčanov.
     Gratulujeme.

    • Marek Vendlek – žiak odboru Mechanik mechatronik úspešný na Logickej olympiáde.: Čítať viac
    • A je to tu! Škola zrekonštruovaná.
    • 24. 11. 2020
    • Naša škola je už v novom módnom ,,šate". Rozsiahla rekonštrukcia je za nami a už napäto očakávame kedy v zrekonštruovaných priestoroch budeme môcť umiestniť nový nábytok a technologické zariadenia. Aj keď si vynovené priestory školy zatiaľ ,,užívajú" len učitelia, ktorí učia žiakov dištančnou formou, veríme, že čoskoro už aj žiaci budú môcť prísť medzi nás. Tešíme sa na nich, aj na Vás, keď to už situácia dovolí....

    • A je to tu! Škola zrekonštruovaná.: Čítať viac
    • Ako učíme počas dištančného vzdelávania na našej škole
    • 5. 11. 2020
    • Od 12.októbra 2020 sme zaviedli na našej škole dištančné vzdelávanie vo všetkých predmetoch teoretického a praktického vyučovania prostredníctvom aplikácie ZOOM. Formou dištančného vzdelávania prebieha aj odborný výcvik študentov 1.a 2.ročníka, vyššie ročníky absolvujú OV podľa aktuálnych podmienok buď vo firmách alebo tiež dištančne.

    • Ako učíme počas dištančného vzdelávania na našej škole: Čítať viac
    • Informácia pre žiakov a rodičov k dištančnému vzdelávaniu
    • 11. 10. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia,

     Radi by sme Vás informovali, že zajtrajším dňom všetky stredné školy a teda aj naša škola na základe nariadenia ministra školstva prechádzajú až do odvolania na dištančné vzdelávanie. Vzhľadom k tomu, že táto situácia pravdepodobne potrvá dlhšie, chceme čo najlepšie a najplnohodnotnejšie zabezpečiť vyučovanie.

    • Informácia pre žiakov a rodičov k dištančnému vzdelávaniu: Čítať viac
    • Dôležitá informácia o nástupe žiakov do školy
    • 28. 8. 2020
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Po takmer 6 mesiacoch sa 2.septembra konečne opäť uvidíme v škole. Určite Vám už chýbali najmä kamaráti zo školy a verím, že tak trochu aj vzdelávanie a dianie na škole. Mali ste možnosť zažiť, ako je to, keď je na Vás väčšia zodpovednosť za vlastné vzdelávanie a tento rok práve toto bude ešte dôležitejšie.

    • Dôležitá informácia o nástupe žiakov do školy: Čítať viac
    • Biela pastelka 2020
    • 28. 9. 2020
    • Aj naša škola sa zapojila do verejnej zbierky BIELA PASTELKA 2020. Naši dobrovoľníci predávali biele spinky v tvare pastelky ako symbol sveta neviditeľných línii, symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle.

     Biela pastelka je verejná zbierka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

    • Biela pastelka 2020: Čítať viac
    • Informácia pre žiakov v čase prerušenia vyučovania
    • 29. 4. 2020
    • Upozorňujeme žiakov, že všetky potrebné informácie týkajúce sa hodnotenia v čase prerušenia vyučovania nájdu pod odkazom: "Informácie pre žiakov v čase prerušenia vyučovania" v ľavom stĺpci na stránke školy. Končiaci žiaci tam nájdu všetky potrebné informácie o ukončovaní štúdia. Informácie Vám aj naďalej budeme zverejňovať pod tento odkaz.

    • Informácia pre žiakov v čase prerušenia vyučovania: Čítať viac
    • Škola sa konečne dočká nového šatu
    • 28. 4. 2020
    • Napriek tomu, že na škole je prerušené vyučovanie a žiaci ,, nederú školské lavice“ je v nej pomerne rušno, pretože sa po 12 rokoch dočká nielen nového ,,šatu“ ale aj nových technológií. Udeje sa tak po tom, čo 9. marca 2020 riadiaci orgán pre operačný program IROP Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka po viac ako 2 rokoch ukončil kontrolu verejného obstarávania na dodávateľa stavby - rekonštrukciu budovy školy a budovy dielní. Dodávateľom stavby sa stala spoločnosť SimKor s.r.o., ktorá si 15. apríla 2020 prevzala stavenisko od realizátora stavby SSOŠT.

    • Škola sa konečne dočká nového šatu: Čítať viac
    • Žiak odboru mechanik mechatronik suverénne zvíťazil v krajskom kole súťaže ENERSOL
    • 22. 4. 2020
    • Žiak našej školy Mário Daniš suverénne zvíťazil v tvorivej kategórii krajského kola súťaže ENERSOL so svojou prácou „Energia budúcnosti“. Mário Daniš je žiakom 4.ročníka, študuje v odbore mechanik mechatronik. Prácu vytvoril ako svoju maturitnú prácu pod odborným dohľadom: Ing. Jána Ižarika, Ing. Igora Daniša PhD a Ing. Kataríny Barančokovej.

    • Žiak odboru mechanik mechatronik suverénne zvíťazil v krajskom kole súťaže ENERSOL: Čítať viac
    • Príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roka 2020/2021
    • 2. 9. 2020
    • Milí žiaci, vážení rodičia.

     Otvorenie školského roka obvykle naša škola organizovala spoločne za účasti zástupcov zriaďovateľských spoločností. Dnes, kvôli opatreniam prijatým s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia COVID 19 tomu tak nemohlo byť. Stretli sme sa krátko pred školou a po prechode ranným filtrom priamo v triedach. Aj keď to bol pre Vás zrejme len malý rozdiel oproti rokom predchádzajúcim, je možno len začiatkom zmien a rozdielov, ktoré nás tento rok a asi už aj dlhodobo čakajú.

    • Príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roka 2020/2021: Čítať viac
    • Výzva na spoluprácu - pomôžme si navzájom
    • 3. 4. 2020
    • Súkromná stredná odborná škola vyzýva na spoluprácu žiakov školy ale aj žiakov iných škôl, ktorí majú 3D tlačiarne, s ktorými by bolo možné vyrábať ochranné štíty pre lekárov, aby sa čím skôr prihlásili elektronicky na ssos.intech@gmail.com.. Ak máte záujem a možnosť, budeme radi ak sa do výzvy zapojíte.

    • Výzva na spoluprácu - pomôžme si navzájom: Čítať viac
    • OZNAM pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium
    • 30. 3. 2020
    • Škola v zmysle opatrenia ÚVZ SR prerušila na obdobie od 13.03.2020 až do odvolania vyučovanie. Nakoľko je budova pre verejnosť uzavretá, akákoľvek komunikácia prebieha výlučne elektronicky a telefonicky. Svoje otázky zasielajte na ssos.intech@gmail.com, prípadne nás kontaktujte na tel.č. 0902 712 866 - pondelok až piatok od 9:00 hod. do 12:30 hod..

    • OZNAM pre žiakov, rodičov a záujemcov o štúdium: Čítať viac
    • Prerušenie vyučovania a vzdelávanie žiakov
    • 16. 3. 2020
    • Vážení rodičia a žiaci.

     Na základe Usmernenia ministerky školstva vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

     Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Preto prosím dodržiavajte osobitný domáci režim a vypracúvajte domáce práce tak, ako Vám ich pošlú Vaši učitelia a majstri OV.

    • Prerušenie vyučovania a vzdelávanie žiakov: Čítať viac
    • Dôležité upozornenie!!
    • 2. 3. 2020
    • Vážení rodičia, žiaci, pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.

     V prípade, že ste boli počas jarných prázdnin mimo SR v štátoch, alebo na územiach postihnutých koronavírusom Covid-19, žiadame Vás aby ste kvôli bezpečnosti žiakov a zamestnancov školy postupovali podľa Usmernenia Usmernenia hlavného hygienika SR v súvislosti s koronavírusom. Upozorňujeme na najpodstatnejšiu časť z hľadiska prevencie a to, že karanténne obdobie je približne 14 dní a po túto dobu by ste seba, prípadne zainteresovaných členov rodiny mali držať v izolácii a nevyhľadávať žiadnu spoločnosť. Vedomé, či nevedomé šírenie závažnej choroby má trestnoprávne dôsledky. Toto oznámenie je v plnom rozsahu záväzné aj pre všetkých zamestnancov SSOŠT, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom.

    • Dôležité upozornenie!!: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • ssos.intech@gmail.com
    • Telefón a fax sekretariát: +421 45 6733394, +421 45 6733026 Email školy: ssos.intech@gmail.com Telefón dielne: +421 45 6016100 Ochrana osobných údajov, zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885 žiadosti o zamestnanie: ssostzh.personalne@ gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01 Slovakia
    • 45022631
    • +421 45 6733394 +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • +421 905 602 885
   • Prihlásenie