• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • PRI OBHAJOBÁCH PRÁC SOČ ŽIACI PREUKÁZALI VYSOKÚ ODBORNOSŤ.
    • 8. 3. 2021
    • V stredu 3.marca 2021 sa na Súkromnej SOŠ technickej dištančnou online formou uskutočnilo školské kolo súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. V úvode súťaže boli účastníci oboznámení s organizačnými pokynmi, ktoré sú pre všetkých v tomto školskom roku nové, vzhľadom na pandemické opatrenia, ale určite to bol prvý krok vyskúšať si obhajobu práce takouto formou. Ústna prezentácia a obhajoba práce žiaka sa realizovala v rozpätí do 5 minút, následná diskusia členov OHK bola v rozpätí max. do 3 minút.

    • PRI OBHAJOBÁCH PRÁC SOČ ŽIACI PREUKÁZALI VYSOKÚ ODBORNOSŤ. : Čítať viac
    • ŠTUDENTI SSOŠT ZAŽILI INOVAČNÝ WORKSHOP ONLINE
    • 5. 3. 2021
    • Študenti 3.ročníka odboru Technické lýceum našej školy mali možnosť zažiť workshop zameraný na rozvoj inovatívneho a kreatívneho myslenia u študentov. Workshop realizovali 2 mladí sympatickí zamestnanci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“. Jeho cieľom bolo podporiť študentov v tvorbe nových nápadov, originalite, zlepšení kreatívneho myslenia a v motivácii k vlastnému podnikaniu.

    • ŠTUDENTI SSOŠT ZAŽILI INOVAČNÝ WORKSHOP ONLINE: Čítať viac
    • Práce našich „Elektro – návrhárov“
    • 9. 2. 2021
    • V rámci predmetu CAD systémy sa učia naši žiaci navrhovať bytové inštalačné rozvody v programe ProfiCAD. Veď bez elektrickej energie by sme boli v našom modernom svete úplne stratení...

    • Práce našich „Elektro – návrhárov“ : Čítať viac
    • Akcia ISIC preukaz - 12 eur známky doručenie zadarmo:)
    • 1. 3. 2021
    • keďže zlepšenie situácie sa zatiaľ posúva, aj ISIC sa rozhodli predlžiť akciovú ponuku do konca marca. Aj v marci (do 31.3.2021) si budú môcť žiaci kúpiť preukaz za nižšiu cenu a poštovné pri známke bude zdarma.

     Navyše, každý týždeň v stredu budeme organizovať pravidelné online stretnutia s rodičmi/žiakmi s cieľom vysvetliť možnosti preukazu a odpovedať na priame otázky rodičov/žiakov.

    • Akcia ISIC preukaz - 12 eur známky doručenie zadarmo:): Čítať viac
    • OZNAM - od pondelka 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní
    • 5. 2. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci.

     Na základe odporučenia Okresného krízového štábu a RÚVZ v Žiari nad Hronom po zohľadnení epidemiologickej situácie v regióne sme sa po dohode so zriaďovateľom rozhodli, že školu od 8.2.2021 neotvoríme a budeme pokračovať v dištančnom vzdelávaní. Rovnako svoje školy a škôlky neotvára ani Mesto Žiar nad Hronom. Veríme, že po jarných prázdninách budeme môcť prijať iné rozhodnutie.

    • OZNAM - od pondelka 08.02.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní: Čítať viac
    • Žiaci experimentovali na fyzike - prečo teplá voda mrzne rýchlejšie ako studená
    • 2. 2. 2021
    • Keď nám nedávno trochu mrzlo, vyskúšali si naši žiaci v praxi tzv. Mpembov jav – rýchle mrznutie horúcej vody. Tento paradox zaznamenali už Aristoteles alebo Descartes, ale až doteraz ho nikto nedokázal uspokojivo vysvetliť. V 60. rokoch minulého storočia bol pomenovaný podľa tanzánskeho študenta Erasta B. Mpembu, ktorý naň modernú fyziku upozornil. Ide o to, že voda sa chová inak ako väčšina kvapalín a na ľad sa premieňa rýchlejšie, keď je teplá, než keď má izbovú teplotu.Podľa fyzikov sa kvôli vodíkovým väzbám odlišuje rýchlosť strácania teploty v závislosti od pôvodného stavu kvapaliny. Energiu (a teda teplotu) stráca voda tým rýchlejšie, čím väčšiu energiu (teplotu) predtým mala. A na záver ukážka zo Sibíri, kde s mrazom problém nemajú.

    • Žiaci experimentovali na fyzike - prečo teplá voda mrzne rýchlejšie ako studená: Čítať viac
    • Matematika prepojená s praxou
    • 1. 2. 2021
    • Prepojiť matematiku s praxou je ideálny spôsob, ako žiakov pre matematiku zaujať. Pripraviť pre žiakov zmysluplný a zaujímavý projekt je ešte dôležitejšie v čase, keď sa učia len dištančne. Učiteľ musí oveľa viac premýšľať aj o metódach a formách, ktoré využije, aby žiakov zaujal a získal pre vec.

    • Matematika prepojená s praxou: Čítať viac
    • Príprava PLC programátorov v spolupráci školy a firmy
    • 29. 1. 2021
    • Dobrý PLC programátor je dnes nedostatkovým artiklom vyhľadávaným mnohými zamestnávateľmi. Vychovať takého pomáha našej škole spoločnosť Nemak Slovakia. Poskytovaním praxe na pracoviskách spoločnosti, ale aj materiálnou pomocou pri vybavení odborných učební. V minulom roku tak spoločnosť darovala našej škole šesť programovateľných logických automatov. V dielňach školy naši majstri vyrobili panely a rozhranie pre ich upevnenie a pripojenie na výstupné zariadenia. A tak dnes už môže viac žiakov samostatne riešiť zložitejšie úlohy, napríklad z oblasti riadenia pneumatických obvodov, pohonov elektrickým krokovým motorom a podobne.

    • Príprava PLC programátorov v spolupráci školy a firmy : Čítať viac
    • Poézia v snehu
    • 26. 1. 2021
    • Vylepšiť si známku zo slovenského jazyka je u nás možné aj iným spôsobom ako diktátom, písomkou, ústnou odpoveďou. Naši žiaci dostali možnosť tvoriť a byť kreatívni dobrovoľnou úlohou – spojiť poéziu slova s poéziou zimného obdobia – tu sú ukážky našich „ zimno – básnických“ výtvorov.

    • Poézia v snehu: Čítať viac
    • Študenti odboru Technické lýceum úspešní v súťaži BeREADY AWARDS • TECH 2020
    • 25. 1. 2021
    • Aj keď aktuálne naši študenti do školy nechodia, nielenže sa učia, to čo majú naplánované v školskom vzdelávacom programe, ale pracujú aj na vlastných zaujímavých projektoch. Takým bol aj originálny koncept inteligentného mestečka v podmienkach Slovenska, ktorý vypracovali a do súťaže prihlásili žiaci 4.ročníka odboru Technické lýceum. Ich projekt v súťaži BEREADY AWARDS • TECH 2020, ktorú organizovala Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní bol vysoko hodnotený odbornou porotou. Tá vyzdvihla to, že ako jediní spomenuli aj nevýhody využitia geotermálnej energie a počas riešenia zadania preukázali ukážkovú spoluprácu.

    • Študenti odboru Technické lýceum úspešní v súťaži BeREADY AWARDS • TECH 2020 : Čítať viac
    • SSOŠT kráča s dobou
    • 20. 1. 2021
    • Aj takéto špecialitky sa naučia žiaci našej školy, ak si vyberú odbor Technické lýceum alebo Elektrotechnika. Pomocou softvéru Plant Simulation dokážu navrhnúť virtuálnu výrobnú prevádzku a nasimulovať proces výroby ešte pred jej reálnym spustením. Zručnosti získané v škole si môžu žiaci overiť v spoločnosti Nemak Slovakia, s ktorou škola spolupracuje pri zavádzaní tejto, aj ďalších inovácií.

    • SSOŠT kráča s dobou: Čítať viac
    • Vyučovanie po prázdninách
    • 7. 1. 2021
    • Milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva SR zo dňa 5.1.2021 bude vyučovanie po vianočných prázdninách pokračovať dištančnou formou. V pondelok 11. januára 2021 začne vyučovanie pre všetky triedy triednickou hodinou cez zoom, kde dostanete základné informácie k najbližšiemu priebehu a organizácii vyučovania v 2.polroku, ako aj k maturitným a záverečným skúškam. Po tejto triednickej hodine bude vyučovanie riadne pokračovať cez zoom podľa nového rozvrhu, zverejneného na našej www stránke. Začínať sa bude 6-tym dňom – pondelok.

    • Vyučovanie po prázdninách: Čítať viac
    • Mikuláš zavítal medzi nás
    • 11. 12. 2020
    • Tento rok bol príchod Mikuláša na našej škole posunutý o týždeň neskôr. Aj na Severnom póle mali lockdown a ,,celopólové,, testovanie. Mikuláš a jeho dvaja pomocníci boli našťastie pozitívni s negatívnym testom a preto nás mohli navštíviť. Všetci učitelia,majstri a nepedagogickí pracovníci boli ocenení balíčkom za pripravenú básničku, pesničku, tanček a samozrejme aj za prácu, ktorú tak usilovne vykonávajú. Mikulášovi veľmi chýbali žiaci, ktorých srdečne pozdravuje a praje im skorý návrat do vynovenej školy.

    • Mikuláš zavítal medzi nás: Čítať viac
    • Usmernenie k vyučovaniu odborného výcviku vo firmách
    • 9. 12. 2020
    • V prípade, že niektoré, prípadne všetky firmy z dôvodu opatrení proti šíreniu Coronavírusu prerušia vyučovanie odborného výcviku na svojich pracoviskách, odborný výcvik tých žiakov, ktorí odborný výcvik v týchto firmách vykonávajú, bude realizovaný dištančnou formou majstrami odborného výcviku nasledovne:

    • Usmernenie k vyučovaniu odborného výcviku vo firmách: Čítať viac
    • Marek Vendlek – žiak odboru Mechanik mechatronik úspešný na Logickej olympiáde.
    • 27. 11. 2020
    • Tešíme sa z úspechu nášho žiaka Mareka Vendleka, ktorý sa 11. novembra zúčastnil finálového kola celoslovenskej Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Tento rok bola súťaž pre Covid-19 konaná len online formou. Z vyše 2200 riešiteľov úloh v školských kolách ZŠ postúpilo do finále 130 žiakov, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií s prihliadnutím na vek, náročnosť, čas a pod. V celoslovenskom kole Marek súťažil už ako žiak SSOŠT. Vo svojej kategórii obsadil krásne 42 miesto a umiestnil sa ako druhý zo štyroch zúčastnených Žiarčanov.
     Gratulujeme.

    • Marek Vendlek – žiak odboru Mechanik mechatronik úspešný na Logickej olympiáde.: Čítať viac
    • A je to tu! Škola zrekonštruovaná.
    • 24. 11. 2020
    • Naša škola je už v novom módnom ,,šate". Rozsiahla rekonštrukcia je za nami a už napäto očakávame kedy v zrekonštruovaných priestoroch budeme môcť umiestniť nový nábytok a technologické zariadenia. Aj keď si vynovené priestory školy zatiaľ ,,užívajú" len učitelia, ktorí učia žiakov dištančnou formou, veríme, že čoskoro už aj žiaci budú môcť prísť medzi nás. Tešíme sa na nich, aj na Vás, keď to už situácia dovolí....

    • A je to tu! Škola zrekonštruovaná.: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom