• Vitajte na stránkach našej školy
   • budova školy
   • učebňa fyziky
   • interaktívna výučba
   • systém UniTrain
   • odborný výcvik
   • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Športový deň

    • 3. 7. 2023
    • 2. ročník športového dňa na škole sa uskutočnil 29.06.2023. Žiaci si opäť vyskúšali rôzne disciplíny: stolný tenis, basketbal – streetball, streľba zo vzduchovky, praskanie balónov, hod podkovou na cieľ, prekročenie cez visutý most, hádzanie loptičkou do pyramídy plechoviek, balónová vybíjaná, skákanie vo vreci, chodenie na chodúľoch. Na záver boli odmenení víťazi v jednotlivých kategóriách. V piatok 30.6.2023 si žiaci prevzali vysvedčenia a hurá, konečne začali prázdniny.

    • Športový deň: Čítať viac
    • Mladý tvorca 2023

    • 26. 6. 2023
    • Na výstavisku Agrokomplex Nitra sa v dňoch 22.6.2023 - 23.6.2023 uskutočnila celoslovenská prezentácia stredných odborných škôl pod názvom " Mladý tvorca ". Aj naša SSOŠT v Žiari nad Hronom sa zúčastnila tohto podujatia, kde prezentovala celoročné výsledky našich žiakov.

    • Mladý tvorca 2023: Čítať viac
    • Študovňa pre žiakov školy

    • 20. 6. 2023
    • Naša škola získala z programu NP edIT digitalizácie škôl do užívania počítačové zostavy, a tak sme mohli zriadiť študovňu. Od pondelka 19.6.2023 je učebňa študovne sprístupnená pre všetkých žiakov našej školy, konkrétne je určená pre žiakov nielen počas ale aj mimo vyučovania, resp. po vyučovaní na samoštúdium, s cieľom zabezpečiť prístupnosť najmä žiakom školy, ktorí nemajú bežne prístup k počítaču v domácnosti. Škola zabezpečila internetové pripojenie a školský nábytok. V prípade záujmu kontaktujte zodpovedný dozor, ktorý je vyvesený na dverách učebne. Študovňa je žiakom k dispozícií cez desiatovú, obedovú prestávku a po vyučovaní, maximálne do 15,30 hod. .

    • Študovňa pre žiakov školy: Čítať viac
    • Rozlúčka s III.A

    • 15. 6. 2023
    • Dňa 14.6.2023 sa na našej škole uskutočnila rozlúčka so žiakmi učebného odboru 2430H – operátor strojárskej výroby. Čakajú ich tri dni akademického voľna, po ktorom nastúpia do dielní na praktickú časť a po nej ústnu časť záverečnej skúšky. Prajeme im veľa šťastia pri ťahaní otázok a úspešné vykročenie do pracovného a osobného života.

    • Rozlúčka s III.A: Čítať viac
    • Úspech nášho žiaka

    • 15. 6. 2023
    • Marek Vendlek, žiak III.AM triedy sa stal juniorskom majstrom Slovenska v Thajskom boxe. Marek srdečne gratulujeme a prajeme ešte veľa takýchto úspechov.

    • Úspech nášho žiaka: Čítať viac
    • Slávnostné odovzdávanie certifikátov a osvedčení

    • 12. 6. 2023
    • V piatok 9.6.2023 ukončili naši absolventi prvú etapu svojho života slávnostným prevzatím certifikátov a osvedčení o absolvovaní duálneho vzdelávania od zástupcov firiem. Od triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia a výučné listy. Všetkým prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom živote.

    • Slávnostné odovzdávanie certifikátov a osvedčení: Čítať viac
    • Prolongácia žiackych kariet od 1.6.2023 - informácie

    • 24. 5. 2023
    • "Predĺž si platnosť zľavy na dopravu na Preukaze žiaka na rok 2023/2024. Ak pokračuješ v štúdiu a chceš naďalej využívať svoj preukaz ako dopravnú kartu, zľavu využívanú v doprave prostredníctvom čipu si predĺžiš cez aplikáciu Ubian alebo zaslaním SMS.

     Prolongácia cez aplikáciu UBIAN:

     1. Prihlás sa do aplikácie Ubian, ak ešte nemáš registrovaný svoj preukaz, pridaj si ho cez Preukaz študenta v Môj Ubian. Na webe Ubian si pridáš Preukaz žiaka cez Nová karta.

    • Prolongácia žiackych kariet od 1.6.2023 - informácie: Čítať viac
    • Rozlúčka s maturantami

    • 23. 5. 2023
    • V piatok 19.5.2023 našim maturantom posledný krát zazvonil školský zvonec. Začal sa im tzv. akademický týždeň, počas ktorého sa budú pripravovať na maturitnú skúšku. V MsKC prebehlo slávnostné privítanie u pána primátora. Následne sa rozlúčili so všetkými žiakmi školy, a predniesli svoje záverečné príhovory učiteľskému zboru a vedeniu školy. Pani riaditeľka ocenila úspešných žiakov. Všetci im prajeme šťastnú ruku pri losovaní maturitných otázok.

    • Rozlúčka s maturantami: Čítať viac
    • ŠVOČ 2023

    • 19. 5. 2023
    • Dňa 18.5. 2023 žiaci našej školy Tomáš Hrmo zo IV.AM, Martin Láslop a Markus Holic zo VI.AP zúčastnili na Študentskej vedeckej odbornej činnosti na Fakulte techniky Technickej univerzity vo Zvolene. Tomáš Hrmo skončil v kategórii stredných škôl na druhom mieste. K tomuto peknému úspechu mu gratulujeme a všetkým ďakujeme za dôstojnú reprezentáciu školy.

    • ŠVOČ 2023: Čítať viac
    • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

    • 18. 5. 2023
    • Žiaci Martin Kamiač a Aleš Kubiš z III.AP a Šimon Debnár z II.AP sa zúčastnili súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS“ na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Za účasti 50 žiakov zo Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol náš žiak Aleš Kubiš 23. miesto, Šimon Debnár 36. miesto a Martin Kamiač 38. miesto. Napriek tomu, že títo žiaci študujú v odbore elektrotechnika a technické lýceum sa im podarilo takéto pekné umiestnenie. Všetkým trom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

    • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS": Čítať viac
    • Recyklovali sme zas

    • 12. 5. 2023
    • Aj tento rok bol na to čas,

     recyklovali sme zas:

     staré plachty nastrihali

     a krásne pomaľovali,

     A tašky sa šili potom,

     pomocníčky ku nákupom.

    • Recyklovali sme zas: Čítať viac
    • Praktické maturitné skúšky

    • 12. 5. 2023
    • V dňoch 18. – 22.4. 2023 sa konali na našej škole praktické maturitné skúšky. Žiaci odborov mechanik mechatronik, mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a elektrotechnika využili z foriem, ktoré umožňuje vyhláška o strednej škole formu praktickej realizácie a predvedenia komplexnej úlohy, obhajoby vlastného projektu a obhajoby úspešnej súťažnej práce.

    • Praktické maturitné skúšky: Čítať viac
    • Celoštátna prehliadka SOČ

    • 2. 5. 2023
    • Tento rok sa celoštátna prehliadka SOČ konala na SOŠ OV v Modre. Obhajoby súťažných prác boli realizované 27. 4. 2023 v 17 komisiách.
     Prvé až piate miesto bolo ocenené diplomom a vecnými cenami.
     Naša škola mala zastupenie v odbore č.11 informatika a v odbore č.12 elektrotechnika, hardvér, mechatronika.

    • Celoštátna prehliadka SOČ: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • Telefón a fax sekretariát:
     +421 45 6733394,
     +421 45 6733026
    • +421 45 6733394
     +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • Ing. Ingrid Astachová
    • Ing. Andrea Kosorinská
    • Ing. Eva Šusterová
    • Ľubomír Kršjak
    • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
    • ssostzh.personalne@
     gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
     Slovakia
    • 45022631
   • Prihlásenie