• Novinky

      • Maturitné skúšky a odovzdávanie certifikátov o absolvovaní duálneho vzdelávania

      • Žiaci končiacich ročníkov v odboroch mechanik mechatronik, programátor obrábacích strojov a zariadení, elektrotechnika, technické lýceum absolvovali v poslednom májovom týždni ústne maturitné skúšky. Spoločne maturovalo 42 žiakov. V hodnotiacich komisiách boli zastúpení okrem pedagogických zamestnancov aj zástupcovia firiem a zástupcovia SOPK. Odmenou pre žiakov boli okrem vysvedčení a výučných listov aj certifikáty a osvedčenia o absolvovaní duálneho vzdelávania, ktoré žiakom osobne odovzdali zástupcovia firiem. Všetkým prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom živote.

      • Plavecký kurz 2024

      • Posledný májový týždeň absolvovali žiaci druhých ročníkov plavecký kurz. Ako miesto pre tento kurz poslúžila zrekonštruovaná mestská plaváreň v Žiari nad Hronom. Počas kurzu sa študenti zoznamovali s rôznymi plaveckými štýlmi ako kraul, prsia, znak, ale aj motýlik. K týmto štýlom patrí aj štartový skok. Tento prvok ich zaujal natoľko, že ho zdokonaľovali takmer neustále. Po skončení kurzu môžeme povedať, že všetci začiatočníci sa naučili základy plávania, pokročilí zdokonalili svoje plavecké schopnosti. Čerešničkou kurzu boli preteky v záverečný deň, kedy si žiaci mohli otestovať svoje plavecké schopnosti medzi sebou. Po úvodných rozplavbách sa do finále dostali 3 plavci. Na treťom mieste skončil Rudo Valachy (II.AM), na druhom mieste Boris Benko (II.AM). Víťazom pretekov sa stal Marek Lupták (II.AP). Dúfajme, že aj tento kurz pritiahne viacero žiakov k tomuto športu a budú ďalej rozvíjať svoje plavecké schopnosti.

      • Návšteva planetária

      • V dňoch 29.5. a 30.5.2024 žiaci z I.AP a z I.AM navštívili Krajskú hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom v rámci vyučovania fyziky. Počas odborného výkladu získali vedomosti najmä o Slnku, ale aj pozorovateľnej oblohe. Na záver mohli bezpečne na vlastné oči pozorovať Slnko pomocou H-alfa ďalekohľadu LUNT 60/500.

      • Exkurzia na Technickej univerzite v Košiciach

      • Dňa 22. mája 2024 sa žiaci tretích ročníkov  zúčastnili exkurzie na Technickej univerzite v Košiciach, na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie. Absolvovali zaujímavé prednášky, praktické ukážky v laboratóriách a v odborných učebniach, pýtali sa  otázky, sledovali nedostatky materiálov cez mikroskopy, videli rôzne simulácie a testovania, dostali propagačné materiály. Bola to príjemná skúsenosť, žiaci si užili tento deň naplno a hlavne prakticky.

      • Rozlúčka s maturantami

      • V piatok 17.5.2024 začal našim maturantom tzv. akademický týždeň, počas ktorého sa budú pripravovať na maturitnú skúšku. V MsKC prebehlo  slávnostné privítanie u pána primátora a následne sa rozlúčili so všetkými žiakmi školy. V zborovni predniesli svoje záverečné príhovory učiteľskému zboru a vedeniu školy. Pani riaditeľka ocenila úspešných žiakov vecnými cenami. Všetkým prajeme šťastnú ruku pri losovaní maturitných otázok.

      • Moyzes

      • Ako každý rok, aj tento sa v peknom počasí naši prváci vydali na výpravu mestom po stopách prvého predsedu Matice slovenskej. Ich úlohou bolo vyhľadať podľa indícií a mapky miesta v našom meste spojené s týmto významným historickým dejateľom. 

        

      • Súťaž ,,3D modelovanie SOLIDWORKS"

      • Na vypracovanie zadania bol stanovený časový limit 90 minút. Hodnotil sa návrh skice, samotné modelovanie a výsledný čas v prípade rovnosti bodov.

       Súťaže sa zúčastnilo 60 študentov z 25 stredných škôl.

       Naši študenti sa umiestnili na

       18. mieste - Timotej Nosáľ - technické lýceum

       21. mieste - Martin Kamiač - elektrotechnika

       41. mieste - Aleš Kubiš - technické lýceum

      • Vyjadrenie Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR

      •  - Výučba na slovenských školách bude vo štvrtok plynule pokračovať. Polícia skontrolovala všetky školy, v ktorých bol nahlásený bombový útok. Podľa aktuálnych informácií nie sú v bezprostrednom ohrození, preto nie je nevyhnutné pristúpiť k ich zatvoreniu. V utorok bezpečnostné zložky zvažovali túto možnosť po tom, čo na všetky stupne škôl prišlo vyše 1 500 hlásení o bombovej hrozbe. Nové hlásenia už v súčasnosti neprichádzajú.

        „Ďakujeme všetkým riaditeľom, učiteľom a zamestnancom škôl za zodpovedný prístup a pomoc pri zvládaní krízovej situácie. Policajnému zboru patrí vďaka za profesionálne nasadenie, podporu a spoluprácu,“ povedal minister školstva Tomáš Drucker. 

       - Zároveň sa poďakoval rodičom za pochopenie a dôveru. Zdôraznil, že bezpečnosť detí a zamestnancov škôl je pre vládu absolútnou prioritou. 

       - Podľa predbežných zistení polície išlo v prípade hlásení o bombovej hrozbe o kybernetický útok, respektíve indikátor hybridnej hrozby. Vyšetrovanie naďalej pokračuje, rezort školstva je v kontakte s políciou a ministerstvom vnútra, situáciu monitoruje a je pripravený robiť všetky potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a integrity vzdelávacieho systému na Slovensku. 

       - „Bombové hrozby v školách sa, našťastie, nepotvrdili a nebolo ohrozené zdravie ani životy žiakov a zamestnancov. Ale charakter útokov tohto typu je výzvou, pretože môžu vyvolať strach, spôsobiť škody či prerušiť vzdelávanie detí,“ zdôraznil minister. 

       - Rezort školstva bude podľa neho dôsledne plniť záväzok z programového vyhlásenia vlády SR o zvyšovaní odolnosti voči hybridným hrozbám. 

        - Od apríla napríklad na ministerstve funguje útvar strategickej komunikácie, chystané investície do digitálnej infraštruktúry škôl sa zamerajú aj na oblasť kybernetickej bezpečnosti.

      • Kurz na ochranu života a zdravia - 3. ročníky

      • Tento týždeň absolvovali naši tretiaci Kurz ochrany života a zdravia. V pondelok 29. 5.2024 navštívili okresné riaditeľstvo hasičského zboru v Žiari nad Hronom. Po úvodnej prednáške si mohli pozrieť aj materiálne vybavenie tejto stanice. Pýtali sa na množstvo vecí, ktoré súvisia s touto zaujímavou ale aj náročnou prácou.

       Utorok bol mimoriadne zaujímavý. V rámci civilnej a zdravotnej prípravy nás navštívili príslušníci Ozbrojených síl Slovenskej republiky z 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl z Topoľčian. Okrem teoretických poznatkov si pre našich študentov pripravili praktické cvičenia. Každý mal možnosť otestovať si svoje vedomosti z poskytovania prvej pomoci, nadobudnúť nové praktické zručnosti zo sebaobrany a zistiť svoj fyzický stav pri zdolávaní prekážkovej dráhy. Pri týchto náročných fyzických úlohách išli niektorí až na hranicu svojich možnosti, ale nakoniec to všetci zvládli. Vojaci odpovedali na všetky zvedavé otázky o prijímacích skúškach, fyzických a psychologických testoch žiakom, ktorí sa pohrávajú s myšlienkou stať sa profesionálnym vojakom alebo hasičom. Akcia mala úspech, a preto ju plánujeme zopakovať opäť v nasledovných ročníkoch.  

      • Celoštátne kolo súťaže SOČ 2024

      • Šimon Zigo, žiak odboru elektrotechnika na Súkromnej SOŠ technickej Žiar nad Hronom sa umiestnil v celoštátnom kole súťaže Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) na 4. miesto v odbore elektrotechnika, hardvér, mechatronika.

       Získal aj cenu rektora SPU (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), na pôde ktorej súťaž prebiehala. V každom odbore boli za každý kraj zastúpené dve práce, spolu bolo 16 súťažiacich prác a ocenení boli 5 najlepší súťažiaci.

       Gratulujeme za dosiahnutý úspech a sme radi, že naši žiaci vzorne reprezentujú našu  školu.

      • Mladý Mechatronik 2024

      • V dňoch 23.-24.4.2024 sa v Trnave na Materiálovo-technologickej fakulte, Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky konal 8. ročník celoslovenskej súťaže Skills Slovakia Mladý Mechatronik. Organizátormi akcie boli Štátny inštitút odborného vzdelávania, FESTO spol.s.r.o. Bratislava a Slovenská technická univerzita.

       Úlohou tejto súťaže bolo v dvojhodinovom časovom limite skompletizovať a vyriešiť správne zadanú konštrukčnú úlohu z oblasti elektrotechniky, automatizácie a mechatroniky.

       Tejto súťaže sa po svedomitej príprave na zariadeniach PLC (programovateľný logický automat) a elektropneumatickom systéme FESTO zúčastnili aj žiaci našej školy - Ľudovít Nosál a Richard Pavla z III.AM triedy. Umiestnili sa na 9. mieste z 15 dvojíc  a získali certifikát za účasť na súťaže Skills Slovakia Mladý mechatronik.@

      • Deň narcisov 2024

      • Aj naša škola sa už tradične zapojila do verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov, ktorú organizuje Liga proti rakovine. Naši dobrovoľníci, žiaci II.AM a II.AP triedy, rozdávali symbolické narcisy v našej škole aj v uliciach mesta. Výťažok zo zbierky bol v tomto roku krásnych 521€. Všetkým, ktorí do zbierky prispeli, ďakujeme.

      • ISIC/ITIC zľava už aj v obchodoch TESCO!

      • Zaregistrujte si Váš platný preukaz ISIC alebo ITIC v aplikácii Tesco Clubcard a
       využívajte zľavu 10% na jeden nákup každý týždeň (pondelok až piatok).
       Potrebné informácie k registrácii nájdete na týchto stránkach:
       https://isic.sk/tesco-2/ alebo https://itic.sk/tesco/.

       V prípade, že Váš preukaz nie je platný, obnovte si platnosť zakúpením známky cez eshop
       www.objednaj-preukaz.sk (platí sa poštovné +3€, adresu doručenia si môžete zvoliť, akú
       chcete).

       V prípade, že ešte nie ste držiteľom preukazu ISIC alebo ITIC, zakúpte si ho podľa inštrukcie
       na našej škole.

      • Dobrovoľníctvo

      • Jar je už tu a naši žiaci v rámci dobrovoľníckej činnosti opäť pomáhali v Domove sociálnych služieb Doména s jarnými prácami na dvore. Žiaci II.AP triedy z odboru Technické lýceum upravili stromčeky a živý plot na dvore Domény a strávili príjemné chvíle spolu s klientmi DSS. Všetkým dobrovoľníkom patrí veľká vďaka.

      • Divadelné predstavenie

      • Dňa 27. marca mali žiaci našej školy spríjemnený deň pred nástupom na veľkonočné prázdniny vtipným anglickým divadelným predstavením pod názvom United Neighbours of London.

      • Krajské kolo SOČ 2024

      • Dňa 22.marca  2024 sa uskutočnila Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v Banskej Bystriic na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša.

       Z našej školy bolo prihlásených 7 prác v súťažných odboroch:

       • Strojárstvo, hutníctvo, doprava
       • Informatika
       • Ektrotechnika, hardvér, mechatronika
       • Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       Dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 24. až 26. apríla 2024  na SOŠ veterinárnej v Nitre.

       Výsledková listina:

       Odbor č. 11 – Informatika

       4. miesto – Daniel Perinaj – Merač CO2

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       2.  miesto – Šimon Zigo – Nizkofrekvenčný predzosilňovač

       4. miesto – Martin Kamiač – CNC frézka

       Všetkým účastníkom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa ďalších úspechov v najvyššom kole súťaže.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie