• Novinky

      • Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike

      • V termíne 19.3. – 21.3.2024 sa konal 40. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit v elektronike v priestoroch  Spojenej školy - Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici.

       Našu školu reprezentoval víťaz krajského kola súťaže v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) Adam Samuel Duda, žiak II.AP odboru elektrotechnika - priemyselná informatika. O náročnosti súťaže hovorí aj fakt, že v prvý deň súťaže v čase 09:00 – 18:00 hod. žiaci absolvovali teoretický test a riešili komplexný projekt z oblasti operačných zosilňovačov. Praktická časť na druhý deň súťaže bola náročnejšia, žiaci v čase 08:00 – 20:00 hod. navrhovali dosku plošného  spoja a potom realizovali jej výrobu a osadenie súčiastkami pre referenčný teplomer. Išlo o precízny analógovo-číslicový obvod, ktorý je schopný spracovávať signál z dvoch platinových odporových senzorov teploty a dvoch termočlánkov. Či už vplyvom únavy alebo nižšej koncentrácie urobil Adam chybu v zapojení, ktorá ho stála lepšie umiestnenie.

       V konečnom hodnotení všetkých troch úloh skončil Adam na 9. mieste zo šestnástich súťažiacich.

      • Lyžiarsky výcvik 2024

      • V tomto roku sme sa všetci tešili na poriadnu lyžovačku, ale počas lyžiarskeho výcviku, ktorý prebehol v dňoch 26. februára – 1. marca 2024 v Bachledovej doline sa nám sneh strácal pred našimi očami. Počasie nám prialo, veď bolo teplo. Teplo však neprialo snehu. Zamestnanci strediska  robili možné a niekedy aj skoro nemožné, aby si chlapci mohli pod dohľadom inštruktorov do sýtosti zalyžovať na upravených svahoch. Niektorí  prekvapili svojimi schopnosťami hneď v úvode, iní sa snažili zdokonaliť svoje lyžiarske schopnosti. Chlapci si určite užili veľa zábavy a všetci si odniesli nové zážitky.

      • Školské kolo SOČ 2024

      • Dňa   29. februára 2024 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnil  46. ročník  školského kola súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Súťaže sa zúčastnili  žiaci končiacich ročníkov odborov mechanik mechatronik, technické lýceum a elektrotechnika. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať 22.3.2024 v Banskej Bystrici.

       Výsledky súťaže:

        

       Odbor 09- strojárstvo, hutníctvo, doprava

       1. miesto -  Jakub Vittek, IV.AP, Renovácia domáceho traktora,

       2. miesto - Andrej Hrčka, Jozef Maďar, IV.AP, Renovácia motokáry

       Odbor 11- informatika

       1. miesto - Daniel Perinaj, IV.AP, Merač CO2

       2. miesto -  Tomáš Tomajka, IV.AP, Webová stránka pre imaginárnu firmu – Distorted

       3. miesto - Filip Gajdoš, IV.AP, Webová stránka e-schop

       Odbor 12 – elektrotechnika hardware, mechatronika

       1. miesto - Martin Kamiač, IV.AP, CNC fréza

       2. miesto - Šimon Zigo, IV.AP, Nízkofrekvenčný predzosilňovač

       3. miesto - Aleš Kubiš, IV.AP, FPV dron

       Odbor 14 - tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       1. miesto  - Filip Gunda, IV.AP, Online aplikácia príprava na maturitnú skúšku - Quiz

      • Valentínska kvapka krvi

      • V rámci kampane Valentínska kvapka krvi sme na našej škole zorganizovali odber krvi pre študentov všetkých stredných škôl v našom meste. Pri tejto príležitosti si prišlo vyhrnúť rukáv celkove 35 darcov, z toho až 18 bolo študentov z našej školy. Zo všetkých odvážnych darcov máme veľkú radosť a všetkým patrí veľké ĎAKUJEME.

      • Jarný tábor 2024

      • Žiaci základných škôl druhého stupňa absolvovali 20.2.2024 u nás ,,jarný tábor". V programe SolidWorks vytvárali žiaci 3D modely, vyskúšali si ručné programovanie, videli ukážky robota IRB 120, vytvorili schému v ProfiCAD systéme,skúsili simuláciu napätia a prúdu v LTspice a zapájali jednoduchý elektrický obvodu v UniTraine. 

       Ďakujeme za účasť a tešíme sa aj na budúci rok.

      • Roboticka súťaž FIRST LEGO LEAGUE 2024

      • 13. februára 2021 naši žiaci a učitelia opäť pomohli pri organizačnom zabezpečení regionálneho kola súťaže First Lego League, ktorá sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Za spoluprácu sme boli ocenení aj diplomom.

      • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 14. februára 2024 sa v B. Bystrici konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku a náš žiak Tomáš Tomajka, žiak 4. ročníka sa z počtu 9 súťažiacich umiestnil na krásnom 3. mieste. Za reprezentáciu školy ďakujeme a ku krásnemu výsledku blahoželáme.

      • Deň otvorených dverí 2024

      • 14.02.2024 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia zo Žiaru nad Hronom, ale aj zo širokého okolia si prišli osobne pozrieť priestory školy a informovať sa o možnostiach štúdia. Pre návštevníkov boli  sprístupnené triedy s najmodernejším technickým a technologickým vybavením -  učebňa CNC programovania, učebňa strojárstva – grafických systémov, fyzikálne a chemické  laboratórium, učebňa mechatroniky, priemyselnej informatiky, učebne pre odbornú prax a pre teoretickú a praktickú elektrotechniku a fitnescentrum. Žiaci a ich rodičia mali možnosť sa dozvedieť všetko o Duálnom systéme vzdelávania, ako prebieha v škole a na pracoviskách praktického vyučovania vo firmách. Na otázky ohľadne duálneho vzdelávania odpovedali zástupcovia firiem a hlavný majster odborného výcviku  a systému duálneho vzdelávania. Zároveň mali žiaci možnosť si vyskúšať formou vzorových testov prijímacie skúšky na strednú školu zo slovenského jazyka a matematiky, ktoré sú povinné pre prijatie na študijné odbory.

       Súkromná stredná odborná škola ponúka BEZPLATNÉ ŠTÚDIUM a všetky odbory sú zaradené do duálneho systému vzdelávania: 3 – ročný odbor operátor strojárskej výroby, 4 – ročné odbory mechanik mechatronik , programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, elektrotechnika – priemyselná informatika a technické lýceum. Odbory sú určené pre chlapcov  aj dievčatá.  

       Teší nás vysoká účasť a záujem žiakov základných  škôl  a  ich rodičov. V prípade, že ste nestihli prehliadku školy si  môžete dohodnúť osobnú konzultáciu po dohode na sekretariáte školy tel. č. 045/67 333 94.

        

      • ŽIARSKI KARATISTI REPREZENTOVALI NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V TBILISI

      • Na európskom šampionáte kadetov a juniorov, ktorí sa uplynulý víkend konal v gruzínskej metropole Tbilisi, reprezentovali Slovensko a Žiar nad Hronom dvaja členovia mestského karate klubu, Adam Dolnický a Alexandra Kalamárová. Náš žiak, Adam Dolnický obsadil konečné 9. miesto a Alexasndra Kalmárová siahala na bronzovú medailu, no nakoniec skončila na 5. mieste.

      • Okresné kolo vo futsale

      • Dňa 9.2. sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl žiarskeho okresu, ktoré sa konalo na pôde SOŠ obchodu a služieb. Turnaja sa zúčastnili 4 tímy. Okrem domácej školy to bolo Gymnazium M. Rúfusa, SOA a SSOŠ technická. Všetky zápasy mali svoju úroveň, bojovalo sa o každú loptu, emócií bolo na rozdávanie. V konečnom dôsledku našej škole postup do krajského kola ušiel doslova v poslednej sekunde. V poslednom zápase turnaja SOA vyhrala nad Gymnáziom M. R. gólom v absolútnom závere a týmto víťazstvom si zabezpečila postup ďalej. Našim žiakov ale právom patrí pochvala za reprezentáciu školy.

      • Tvorba trajektórie v RobotStudio

      • Žiaci z odboru Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa v treťom ročníku oboznamujú s programom RobotStudio s jeho virtuálnym kontrolórom  IRB 120 v offline priestore. Na hodine si vyskúšali vytvorenie vlastnej trajektórie , ktorá pozostávala zo sledu základných pohybových príkazov v programovacom jazyku Rapid . Trajektóriu  spustili pomocou simulácie robota v offline  priestore.

      • Školské kolo súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

      • Dňa 6.2.2024 sa uskutočnilo Školské kolo súťaže „3D modelovanie v SOLIDWORKS“. Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov. 

       Výsledky:

       Piati súťažiaci splnili podmienku na 100% tvar a rozmery modelu.

       Rozhodoval čas odovzdania na Teams z toho vyšlo nasledovné poradie:

       1. Timotej Nosáľ
       2. Martin Kamiač
       3. Aleš Kubiš
       4. Timotej Ťahúň
       5. Marek Rozemberg

       Ďalšie poradie podľa dohotovenia odovzdaného modelu:
       6. Patrik Boháč 99%
       7. Lukáš Gocník 90%
       8. Lukáš Boška 80%
       9. Bruno Pitek 40%
       10. Adam Halvoník 30%
       11. Samuel Tomašovič 25%

        

       Prvý traja boli odmenený vecnou cenou USB kľúčom.

      • Žiacke turnaje

      • 31.01.2024 na podnet žiackej rady si žiaci namiesto vyučovania zašportovali a tento deň bol aspoň malou náhradou za polročné prázdniny. Pripravené boli žiacke turnaje  v stolnom tenise, v stolnom futbale,  v pretláčaní rukou a turnaj v počítačových hrách. Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali sladké odmeny a medaile vyrobené na školskej 3D tlačiarni. 

      • Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

      • Dňa 30.1.2024 sa žiaci II.AM a II.AP – TL  zúčastnili dňa otvorených dverí na strojníckej fakulte – katedre priemyselného inžinierstva na Žilinskej univerzite. Oboznámili sa  s učebným programom a predmetmi fakulty a mali možnosť vidieť laboratórne pracoviská zamerané na navrhovanie, projektovanie, plánovanie a riadenie podnikových procesov a systémov. Vyskúšali si virtuálnu realitu, počítačové simulácie a návrhy na 3D tlačiarni.

      • Deň otvorených dverí TU Zvolen

      • Dňa 30.1.2024 sa naši študenti odborov Technické lýceum a elektrotechnika zúčastnili Dňa otvorených dverí Technickej univerzity vo Zvolene. Študenti mali možnosť nahliadnuť nielen do jej priestorov, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch či o možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života.

      • Finančná gramotnosť 2024

      • Dňa 11. 1. a 17. 1. dostali žiaci, dvoch tried 4. ročníka, príležitosť  absolvovať zaujímavé dopoludnie pri hraní finančnej hry. Skúsili si reálne prežiť 30 rokov svojho života, naučili sa investovať do rôznych finančných produktov, narábať s hypotekárnymi a spotrebnými úvermi, zvážiť či je alebo nie je nevyhnutné uzatvoriť rôznorodé poistenia, riešiť vážne životné situácie týkajúce sa jednotlivých členov rodiny a hlavne prebrať zodpovednosť za svoje, či už správne alebo aj tie menej rozumné rozhodnutia. Držíme im palce, aby v živote robili iba tie dobré rozhodnutia.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie