• Vitajte na stránkach našej školy
   • budova školy
   • učebňa fyziky
   • interaktívna výučba
   • systém UniTrain
   • odborný výcvik
   • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike

    • 25. 3. 2024
    • V termíne 19.3. – 21.3.2024 sa konal 40. ročník celoštátneho kola súťaže Zenit v elektronike v priestoroch Spojenej školy - Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Banskej Bystrici.

     Našu školu reprezentoval víťaz krajského kola súťaže v kategórii B (žiaci 1. a 2. ročníka) Adam Samuel Duda, žiak II.AP odboru elektrotechnika - priemyselná informatika. O náročnosti súťaže hovorí aj fakt, že v prvý deň súťaže v čase 09:00 – 18:00 hod. žiaci absolvovali teoretický test a riešili komplexný projekt z oblasti operačných zosilňovačov. Praktická časť na druhý deň súťaže bola náročnejšia, žiaci v čase 08:00 – 20:00 hod. navrhovali dosku plošného spoja a potom realizovali jej výrobu a osadenie súčiastkami pre referenčný teplomer. Išlo o precízny analógovo-číslicový obvod, ktorý je schopný spracovávať signál z dvoch platinových odporových senzorov teploty a dvoch termočlánkov. Či už vplyvom ún

    • Celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike: Čítať viac
    • Lyžiarsky výcvik 2024

    • 6. 3. 2024
    • V tomto roku sme sa všetci tešili na poriadnu lyžovačku, ale počas lyžiarskeho výcviku, ktorý prebehol v dňoch 26. februára – 1. marca 2024 v Bachledovej doline sa nám sneh strácal pred našimi očami. Počasie nám prialo, veď bolo teplo. Teplo však neprialo snehu. Zamestnanci strediska robili možné a niekedy aj skoro nemožné, aby si chlapci mohli pod dohľadom inštruktorov do sýtosti zalyžovať na upravených svahoch. Niektorí prekvapili svojimi schopnosťami hneď v úvode, iní sa snažili zdokonaliť svoje lyžiarske schopnosti. Chlapci si určite užili veľa zábavy a všetci si odniesli nové zážitky.

    • Lyžiarsky výcvik 2024: Čítať viac
    • Školské kolo SOČ 2024

    • 1. 3. 2024
    • Dňa 29. februára 2024 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnil 46. ročník školského kola súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Súťaže sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov odborov mechanik mechatronik, technické lýceum a elektrotechnika. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa bude konať 22.3.2024 v Banskej Bystrici.

    • Školské kolo SOČ 2024: Čítať viac
    • Valentínska kvapka krvi

    • 1. 3. 2024
    • V rámci kampane Valentínska kvapka krvi sme na našej škole zorganizovali odber krvi pre študentov všetkých stredných škôl v našom meste. Pri tejto príležitosti si prišlo vyhrnúť rukáv celkove 35 darcov, z toho až 18 bolo študentov z našej školy. Zo všetkých odvážnych darcov máme veľkú radosť a všetkým patrí veľké ĎAKUJEME.

    • Valentínska kvapka krvi: Čítať viac
    • Jarný tábor 2024

    • 20. 2. 2024
    • Žiaci základných škôl druhého stupňa absolvovali 20.2.2024 u nás ,,jarný tábor". V programe SolidWorks vytvárali žiaci 3D modely, vyskúšali si ručné programovanie, videli ukážky robota IRB 120, vytvorili schému v ProfiCAD systéme,skúsili simuláciu napätia a prúdu v LTspice a zapájali jednoduchý elektrický obvodu v UniTraine.

    • Jarný tábor 2024: Čítať viac
    • Roboticka súťaž FIRST LEGO LEAGUE 2024

    • 20. 2. 2024
    • 13. februára 2021 naši žiaci a učitelia opäť pomohli pri organizačnom zabezpečení regionálneho kola súťaže First Lego League, ktorá sa konala v priestoroch Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom. Za spoluprácu sme boli ocenení aj diplomom.

    • Roboticka súťaž FIRST LEGO LEAGUE 2024: Čítať viac
    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku

    • 19. 2. 2024
    • Dňa 14. februára 2024 sa v B. Bystrici konalo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku a náš žiak Tomáš Tomajka, žiak 4. ročníka sa z počtu 9 súťažiacich umiestnil na krásnom 3. mieste. Za reprezentáciu školy ďakujeme a ku krásnemu výsledku blahoželáme.

    • Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí 2024

    • 16. 2. 2024
    • 14.02.2024 sa na našej škole konal Deň otvorených dverí. Žiaci základných škôl a ich zákonní zástupcovia zo Žiaru nad Hronom, ale aj zo širokého okolia si prišli osobne pozrieť priestory školy a informovať sa o možnostiach štúdia. Pre návštevníkov boli sprístupnené triedy s najmodernejším technickým a technologickým vybavením - učebňa CNC programovania, učebňa strojárstva – grafických systémov, fyzikálne a chemické laboratórium, učebňa mechatroniky, priemyselnej informatiky, učebne pre odbornú prax a pre teoretickú a praktickú elektrotechniku a fitnescentrum. Žiaci a ich rodičia mali možnosť sa dozvedieť všetko o Duálnom systéme vzdelávania, ako prebieha v škole a na pracoviskách praktického vyučovania vo firmách. Na otázky ohľadne duálneho vzdelávania odpovedali zástupcovia firiem a hlavný majster odborného výcviku a systému duálneho vzdelávania. Zároveň mali žiaci možnosť si vyskúš

    • Deň otvorených dverí 2024: Čítať viac
    • ŽIARSKI KARATISTI REPREZENTOVALI NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V TBILISI

    • 13. 2. 2024
    • Na európskom šampionáte kadetov a juniorov, ktorí sa uplynulý víkend konal v gruzínskej metropole Tbilisi, reprezentovali Slovensko a Žiar nad Hronom dvaja členovia mestského karate klubu, Adam Dolnický a Alexandra Kalamárová. Náš žiak, Adam Dolnický obsadil konečné 9. miesto a Alexasndra Kalmárová siahala na bronzovú medailu, no nakoniec skončila na 5. mieste.

    • ŽIARSKI KARATISTI REPREZENTOVALI NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY V TBILISI: Čítať viac
    • Okresné kolo vo futsale

    • 12. 2. 2024
    • Dňa 9.2. sa uskutočnilo okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl žiarskeho okresu, ktoré sa konalo na pôde SOŠ obchodu a služieb. Turnaja sa zúčastnili 4 tímy. Okrem domácej školy to bolo Gymnazium M. Rúfusa, SOA a SSOŠ technická. Všetky zápasy mali svoju úroveň, bojovalo sa o každú loptu, emócií bolo na rozdávanie. V konečnom dôsledku našej škole postup do krajského kola ušiel doslova v poslednej sekunde. V poslednom zápase turnaja SOA vyhrala nad Gymnáziom M. R. gólom v absolútnom závere a týmto víťazstvom si zabezpečila postup ďalej. Našim žiakov ale právom patrí pochvala za reprezentáciu školy.

    • Okresné kolo vo futsale: Čítať viac
    • Tvorba trajektórie v RobotStudio

    • 9. 2. 2024
    • Žiaci z odboru Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení sa v treťom ročníku oboznamujú s programom RobotStudio s jeho virtuálnym kontrolórom IRB 120 v offline priestore. Na hodine si vyskúšali vytvorenie vlastnej trajektórie , ktorá pozostávala zo sledu základných pohybových príkazov v programovacom jazyku Rapid . Trajektóriu spustili pomocou simulácie robota v offline priestore.

    • Tvorba trajektórie v RobotStudio: Čítať viac
    • Školské kolo súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

    • 8. 2. 2024
    • Dňa 6.2.2024 sa uskutočnilo Školské kolo súťaže „3D modelovanie v SOLIDWORKS“. Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov.

     Výsledky:

     Piati súťažiaci splnili podmienku na 100% tvar a rozmery modelu.

     Rozhodoval čas odovzdania na Teams z toho vyšlo nasledovné poradie:

     1. Timotej Nosáľ
     2. Martin Kamiač
     3. Aleš Kubiš
     4. Timotej Ťahúň
     5. Marek Rozemberg

     Ďalšie poradie podľa dohotovenia odovzdaného modelu:
     6. Patrik Boháč 99%
     7. Lukáš Gocník 90%
     8. Lukáš Boška 80%
     9. Bruno Pitek 40%
     10. Adam Halvoník 30%
     11. Samuel Tomašovič 25%

    • Školské kolo súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS": Čítať viac
    • Žiacke turnaje

    • 1. 2. 2024
    • 31.01.2024 na podnet žiackej rady si žiaci namiesto vyučovania zašportovali a tento deň bol aspoň malou náhradou za polročné prázdniny. Pripravené boli žiacke turnaje v stolnom tenise, v stolnom futbale, v pretláčaní rukou a turnaj v počítačových hrách. Víťazi v jednotlivých kategóriách dostali sladké odmeny a medaile vyrobené na školskej 3D tlačiarni.

    • Žiacke turnaje : Čítať viac
    • Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite

    • 1. 2. 2024
    • Dňa 30.1.2024 sa žiaci II.AM a II.AP – TL zúčastnili dňa otvorených dverí na strojníckej fakulte – katedre priemyselného inžinierstva na Žilinskej univerzite. Oboznámili sa s učebným programom a predmetmi fakulty a mali možnosť vidieť laboratórne pracoviská zamerané na navrhovanie, projektovanie, plánovanie a riadenie podnikových procesov a systémov. Vyskúšali si virtuálnu realitu, počítačové simulácie a návrhy na 3D tlačiarni.

    • Deň otvorených dverí na Žilinskej univerzite: Čítať viac
    • Deň otvorených dverí TU Zvolen

    • 1. 2. 2024
    • Dňa 30.1.2024 sa naši študenti odborov Technické lýceum a elektrotechnika zúčastnili Dňa otvorených dverí Technickej univerzity vo Zvolene. Študenti mali možnosť nahliadnuť nielen do jej priestorov, ale aj dozvedieť sa viac o ponúkaných študijných programoch či o možnostiach mimoškolských aktivít, ktoré sú prirodzenou súčasťou študentského života.

    • Deň otvorených dverí TU Zvolen: Čítať viac
    • Finančná gramotnosť 2024

    • 17. 1. 2024
    • Dňa 11. 1. a 17. 1. dostali žiaci, dvoch tried 4. ročníka, príležitosť absolvovať zaujímavé dopoludnie pri hraní finančnej hry. Skúsili si reálne prežiť 30 rokov svojho života, naučili sa investovať do rôznych finančných produktov, narábať s hypotekárnymi a spotrebnými úvermi, zvážiť či je alebo nie je nevyhnutné uzatvoriť rôznorodé poistenia, riešiť vážne životné situácie týkajúce sa jednotlivých členov rodiny a hlavne prebrať zodpovednosť za svoje, či už správne alebo aj tie menej rozumné rozhodnutia. Držíme im palce, aby v živote robili iba tie dobré rozhodnutia.

    • Finančná gramotnosť 2024: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom

   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola technická
    • Telefón a fax sekretariát:
     +421 45 6733394,
     +421 45 6733026
    • +421 45 6733394
     +421 45 6733026
    • +421 45 6016100
    • Ing. Ingrid Astachová
    • Ing. Andrea Kosorinská
    • Ing. Eva Šusterová
    • Ľubomír Kršjak
    • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
    • ssostzh.personalne@
     gmail.com
    • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
     Slovakia
    • 45022631
   • Prihlásenie