• Vitajte na stránkach našej školy
    • budova školy
    • naši partneri
    • učebňa fyziky
    • interaktívna výučba
    • systém UniTrain
    • odborný výcvik
    • budova školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Beh oslobodenia
    • 6. 5. 2022
    • Žiaci našej školy sa 29.4.2022 zúčastnili 32. ročníka Behu oslobodenia v parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

     V katergórii ročník narodenia 2007-2006 sa Juraj Glezgo žiak I.AM triedy umiestnil na 2.mieste.

     V kategórii ročník narodenia 2005 -2004 sa Matej Žarnovičan žiak 3.AM triedy umiestnil na 1. mieste.

    • Beh oslobodenia: Čítať viac
    • Deň narcisov
    • 4. 5. 2022
    • 28. apríla 2022 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov. Naši študenti, dobrovoľníci, vyrazili hneď ráno do ulíc mesta s narcismi, ktoré sú symbolom nádeje pre onkologických pacientov. Výťažok z našej zbierky bol krásnych 648€. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.

    • Deň narcisov: Čítať viac
    • Moyzes v našom meste (1.AP)
    • 27. 4. 2022
    • V utorok pre krásny čas,

     mestom sme sa prešli zas.

     Stanica východisková

     bola naša milá škola,

     kráčali sme dolu mestom,

     naznačenou v mapke cestou.

     Postupne sme odhalili,

     kde všade je Moyzes „živý“:

     Socha na námestia kruhu,

     ulica vedúca našu nohu,

     v kostole krypta biskupská,

     v kaštieli sála i izba pastierska

     a na záver v parku krásnom

    • Moyzes v našom meste (1.AP): Čítať viac
    • Praktické maturity
    • 25. 4. 2022
    • Tento týždeň sa nesie v duchu preverovania praktických zručností našich maturantov, niektorí pracovali usilovne na svojom projekte pár mesiacov a dnes obhajovali svoje práce, iní preukazujú svoje vedomosti a šikovnosť na vypracovaní komplexnej úlohy.

    • Praktické maturity: Čítať viac
    • Podporte aj vy Deň narcisov 2022
    • 25. 4. 2022
    • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6.5.

    • Podporte aj vy Deň narcisov 2022: Čítať viac
    • Dejepis inak...
    • 12. 4. 2022
    • Dnes sme si ako "živého svedka" komunistického režimu prezreli CO kryt pod našou školou. Ďakujeme pánovi školníkovi za prehliadku a odborný výklad... Vyskúšali sme aj hýbať s pancierovými dverami...ešte musíme potrénovať :-)

    • Dejepis inak...: Čítať viac
    • Krajské kolo SOČ
    • 5. 4. 2022
    • Dňa 1.apríla 2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v Banskej Bystrici.

     Z našej školy bolo prihlásených 6 žiakov z tried IV.AT a IV.AM s piatimi prácami v odboroch č.9, č.11, č.12, a č.14. Napriek tomu, že prác v porovnaní s inými školami bolo menej, dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 26. až 29. apríla 2022 na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove.

    • Krajské kolo SOČ: Čítať viac
    • Úspechy naších žiakov na krajskej prehliadke SOČ 2022
    • 5. 4. 2022
    • Dňa 1.apríla 2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka SOČ v Banskej Bystrici.

     Z našej školy bolo prihlásených 5 prác z rôznych odborov. Postup na celoštátnu prehliadku získali žiaci IV.AT odboru Technické lýceum : Patrik Rusko a Marek Ivanič. Celoštátna prehliadka sa uskutoční dňa 27.4.2022 v Bardejove.

    • Úspechy naších žiakov na krajskej prehliadke SOČ 2022: Čítať viac
    • Boli sme darovať krv
    • 29. 3. 2022
    • Darovať niečo vzácne niekomu, kto to potrebuje... a aj keď obdarovaného nepoznáme, je to naozaj dobrý pocit. Presvedčili sa o tom aj naši študenti, prvodarcovia, ktorí boli v utorok 29. marca darovať krv v našej nemocnici. Vzácnu tekutinu, prišlo darovať 10 študentov zo IV.AM, IV.AT a III.AM. Všetkým patrí srdečná vďaka a dúfame, že na jeseň sa opäť nájde veľa statočných, ktorí chcú pomôcť. A tí, ktorí nechcú čakať až do novembra, majú možnosť po uplynutí troch mesiacov ísť darovať krv v našej nemocnici, alebo aj na Transfúznej stanici v Banskej Bystrici.

    • Boli sme darovať krv: Čítať viac
    • Naša „stredná technická“ je už Podniková škola
    • 15. 3. 2022
    • 14.febuára tohto roku žiarska Súkromná stredná odborná škola technická získala oprávnenie používať označenie „Podniková škola“.

     Začiatkom roka 2022 naša škola požiadala Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) o udelenie oprávnenia používať označenie Podniková škola, nakoľko sme dokázali splniť prísne požadované kritériá pre udelenie tohto statusu v súlade s § 24a zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (OVP). Podľa § 31 ods. 8 zákona o OVP sa na stredné odborné školy s označení podniková škola nevzťahuje určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory, financovaných podľa osobitého predpisu pre prijímacie konanie pre príslušný rok. V praxi to znamená, že škola môže ponúkať toľko učebných miest, koľko od nej žiadajú jej zriaďovatelia i partneri, teda pr

    • Naša „stredná technická“ je už Podniková škola: Čítať viac
    • Školské kolo súťaže SOČ 2022
    • 4. 3. 2022
    • Dňa 3.marca 2022 sa na Súkromnej SOŠ technickej uskutočnil prezenčnou formou 44. ročník školského kola súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Súťaže sa zúčastnilo 9 žiakov končiacich ročníkov IV.AM a IV.AT so siedmimi prácami. Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach v jednotlivých odboroch, postupujú do krajského kola súťaže, ktoré sa uskutoční 1. apríla 2022 dištančnou formou.

    • Školské kolo súťaže SOČ 2022: Čítať viac
    • Lyžiarsky kurz
    • 2. 3. 2022
    • V utorok 22. februára 2022 sa začal pre našich žiakov dlho-očakávaný výlet v podobe lyžiarskeho kurzu. Po dlhšej prestávke sa žiaci veľmi tešili, že budú mať nové zážitky a konečne pôjdu na výlet ako kelektív. Po zapožičaní výstrojov sme sa obliekli do lyžiarskych ,, outfitov, a išli sa lyžovať. Chlapci sa rozdelili podľa úrovne lyžovania a išlo sa na vec. Niektorí prekvapili svojimi schopnosťami hneď v úvode. Počasie nám prialo celé 4 dni. Počas týchto pekných dní sme si užili veľa zábavy, odniesli si nové zážitky a hlavne začiatočníci sa naučili lyžovať a pokročilí zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti.

    • Lyžiarsky kurz: Čítať viac
    • Byť, či nebyť?
    • 28. 2. 2022
    • My sme si položili otázku: "Zahrať, či nezahrať si divadlo?"

     Užili sme si kopec srandy a Hamleta budeme vedieť už naveky :)

    • Byť, či nebyť?: Čítať viac
    • DOD na SSOŠT
    • 4. 2. 2022
    • V dňoch 31.1.2022 a 1.2.2022 prebiehal Deň otvorených dverí ONLINE. Dňa 2.2. a 3.2.2022 sa konalo DOD prezenčnou formou v budove školy po splnení podmienok OP.

    • DOD na SSOŠT: Čítať viac
  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Fagor
   • Hydro Extrusion Slovakia
   • Nemak
   • Remeslo
   • Slovalco a.s.
   • Tubapack
   • Mesto Žiar nad Hronom
   • Banskobystrický samosprávny kraj
   • Technická univerzita v Košiciach
  • Staňte sa naším fanúšikom