Rada školy

pri Súkromnej  strednej odbornej škole technickej,

Dr. Janského 10, 965 01  Žiar nad Hronom

 

Zloženie Rady školy

Meno a priezvisko

Zvolený alebo delegovaný za:

Ing. Štefan Hric

predseda rady školy, zástupca rodičov

Ing. Jana Hrmová

delegovaný zástupca zriaďovateľa (NEMAK Slovakia)

Ing. Daniela Pradlová

delegovaný zástupca zriaďovateľa (Remeslo strojal)

Ing. Ľubica Gáfriková

delegovaný zástupca zriaďovateľa (Hydro Extrusion Slovakia)

Ing. Peter Oťapka

delegovaný zástupca zriaďovateľa (Slovalco)

delegovaný zástupca SOPK

 PhDr. Beáta Grassl

zástupca rodičov

 Ľubomír Ťahúň

zástupca rodičov

Ing. Lenka Kováčová

zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Monika Krčmárová

zástupca pedagogických zamestnancov

Andrea Doležalová

zástupca nepedagogických zamestnancov

Natália Štefanková

zástupca žiakov

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria