O duálnom vzdelávaní

Duálne vzdelávanie a prijímanie žiakov na SSOŠT na základe učebnej zmluv

Informácie o duálnom vzdelávaní

Čo je duálne vzdelávanie

 • Vzdelávanie, pri ktorom teoretické vyučovanie  zabezpečuje škola, praktické vyučovanie zamestnávateľ
 • Odborné vzdelávanie v úzkej súčinnosti školy a zamestnávateľa.
 • Teoretické vedomosti získané v škole si žiak môže okamžite overiť a použiť pri praktickej činnosti u zamestnávateľa.
 • Pomer teoretického a praktického vyučovania je pri učebných odboroch 60% : 40% a pri študijných odboroch 50% : 50%. Minimálne 60% praktického vyučovania sa realizuje u zamestnávateľa.

Komu je duálne vzdelávanie určené

 • Kto sa chce učiť rovnakou mierou  praktickou a teoretickou činnosťou
 • Kto má záujem kvalitne a zodpovedne sa pripraviť na svoje povolanie priamo u zamestnávateľa
 • Kto chce už počas štúdia zvýšiť svoje vreckové
 • Kto sa chce učiť s použitím najnovších technológií pod vedením odborníkov z praxe
 • Kto chce nájsť po skončení strednej školy čo najskôr dobré zamestnanie

 

Výhody, ktoré získate výberom duálneho vzdelávania

 • Podnikové štipendium – pri splnení dohodnutých podmienok
 • Odmeny za produktívnu prácu
 • Hmotné zabezpečenie (pracovné oblečenie, príspevok na stravu, ...)
 • Možnosť rozšíriť učebnú zmluvu o pracovnú zmluvu uzatvorenú s firmou
 • Po nástupe do zamestnania bezproblémové začlenenie sa do pracovného kolektívu u budúceho zamestnávateľa
 • Po nástupe do zamestnania rýchlejšie dosiahnutie pracovného výkonu s lepším mzdovým ohodnotením
 • Vysokú úroveň pripravenosti nielen pre konkrétneho zamestnávateľa, ale aj pre prácu  na európskom trhu práce
 • Možnosť získať certifikáty a osvedčenia nad rámec bežného vzdelávacieho programu

 

Zamestnávatelia, ktorí ponúkajú duálne vzdelávanie v spolupráci so SSOŠT

 • Fagor Ederlan Slovensko,a.s.,  Nemak Slovakia s.r.o, Remeslo strojal,s.r.o,  Sapa Profily a.s., Slovalco, a.s., TUBAPACK,  a.s., Zámočníctvo Ruckschloss Banská Štiavnica, ELBA, a.s. Kremnica, GAMAalumínium s.r.o, Continental Automotive Systems Slovakia  s.r.o. Zvolen
 • Ďalších zamestnávateľov budeme postupne dopĺňať na www.ssost.edupage.org

 

Odbory zaradené do duálneho vzdelávania:

 • 3-ročný učebný odbor s výučným listom:  Operátor strojárskej výroby
 • 4-ročné odbory s výučným listom a maturitným vysvedčením: Mechanik mechatronik, Mechanik nastavovač, Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, Hutník operátor

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria