Zriaďovateľ školy

Zriaďovateľom Súkromnej strednej odbornej školy technickej sa 1.septembra 2008 stalo Združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o., ktoré vzniklo 13. februára 2008.  Jeho členmi sú:

1. Súkromný sektor - výrobné spoločnosti:

 • Fagor Ederlan Slovensko a.s.
 • Hydro Extrusion Slovakia a.s.
 • Nemak Slovakia s.r.o.
 • Remeslo strojal s.r.o.
 • Slovalco a.s.
 • Tubapack a.s.
 • ŽHS a.s. 

 

2. Samospráva

 • Mesto Žiar nad Hronom
 • Banskobystrický samosprávny kraj

 

3. Verejný sektor

 • Technická univerzita v Košiciach

 

Predsedom správnej rady združenia InTech Žiar nad Hronom z.p.o je Dr.h.c. Ing. Jozef Pittner PhD., jeho riaditeľom PhDr. Marcel Pecník.

Ciele združenia:

 1. vytvoriť efektívnu komunikačnú platformu medzi verejnou správou, vzdelávacími inštitúciami, podnikateľskými subjektmi a zahraničnými partnermi
 2. vytvoriť Centrum vzdelávania v oblasti výroby, spracovania a recyklácie ľahkých kovov, ktorého základnou úlohou bude cestou neustáleho zlepšovania kvality vzdelávania zabezpečiť dostatok kvalifikovanej pracovnej sily pre trh práce
 3. vybudovať vedecko – technologický park (VTP) na zabezpečenie podmienok pre realizáciu vedeckých a výskumných úloh, pre transfer výsledkov výskumu (Research Based Spin Off) z iných výskumných pracovísk v rámci SR a zahraničia, pre vytvorenie funkčnej siete vedeckých a výskumných pracovísk
 4. v rámci VTP vytvoriť podmienky pre realizáciu inovatívnych riešení a prevádzkovanie inkubátoru pre inovatívne firmy
 5. zatraktívniť sociálno – ekonomické prostredie mesta  a regiónu a vytvoriť podmienky pre budovanie znalostnej spoločnosti v regióne
 6. zabezpečiť trvalú udržateľnosť projektu

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria