Finančné a hmotné benefity žiaka v duálnom systéme vzdelávania v spoločnostiach združenia InTech

 

Do duálneho systému vzdelávania sú na našej škole zaradené nasledovné odbory:

študijné odbory s maturitným vysvedčením a s výučným listom:

 • Mechanik mechatronik (MM)
 • Mechanik nastavovač  (MN)
 • Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (POZS)
 • Hutník operátor (HO)

učebný odbor s výučným listom:

 • Operátor strojárskej výroby (OSV)

Finančné a hmotné benefity žiaka v duálnom systéme vzdelávania v spoločnostiach InTech:

 • podnikové štipendium v základnej výške (v závislosti na výchovnovzdelávacích výsledkoch žiaka):

3 – ročný učebný odbor - OSV :               4 – ročné študijné  odbory: MM, MN, POZS, HO

1.ročník ...........    40 €                                1.ročník ...........    40 €   

2.ročník ...........    60 €                                2.ročník ...........    60 €   

3.ročník ...........    80 €                                3.ročník ...........    80 €   

                                                                       4.ročník ...........  100 €

 • príspevky na stravu v čase odborného výcviku,
 • pracovné oblečenie už od 1.ročníka
 • odmeny za produktívnu prácu
 • ďalšie benefity v závislosti od vybranej spoločnosti

 

Spoločnosti InTech:

 • Slovalco a.s
 • Nemak Slovakia s.r.o.
 • Hydro Extrusion Slovakia a.s. ( predtým Sapa Profily a.s.)
 • Remeslo strojal, s.r.o.
 • Tubapack, a.s. ( dcérska spoločnosť ŽHS a.s., predchádzajúceho člena združenia InTech)
 • Fagor Ederlan Slovensko, a.s.

A iné:

 • Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
 • GAMAalumínium s.r.o.
 • Elba, a.s.
 • Roman Rückschloss - zámočníctvo  Rückschloss 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola technická
  Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
 • Telefón a fax sekretariát:
  +421 45 6733394,
  +421 45 6733026

  Telefón dielne:
  +421 45 6016100

  Ochrana osobných údajov,
  zodpovedná osoba:
  Mgr. Vladimír Salaj
  +421 905 602 885

  žiadosti o zamestnanie:
  ssostzh.personalne@
  gmail.com

  ssos.intech@gmail.com

Fotogaléria