• Novinky

      • Moyzes v našom meste (1.AP)

      • V utorok pre krásny čas,

       mestom sme sa prešli zas.

       Stanica východisková

       bola naša milá škola,

       kráčali sme dolu mestom,

       naznačenou v mapke cestou.

       Postupne sme odhalili,

       kde všade je Moyzes „živý“:

       Socha na námestia kruhu,

       ulica vedúca našu nohu,

       v kostole krypta biskupská,

       v kaštieli sála i izba pastierska

       a na záver v parku krásnom

       okriali sme na slnci jasnom.

      • Praktické maturity

      • Tento týždeň sa nesie v duchu preverovania praktických zručností našich maturantov, niektorí pracovali usilovne na svojom projekte pár mesiacov a dnes obhajovali svoje práce, iní preukazujú svoje vedomosti a šikovnosť na vypracovaní komplexnej úlohy. 

      • Podporte aj vy Deň narcisov 2022

      • Na Slovensku je veľa vzácnych zbierok. Pre ľudí s rakovinou je však zbierka narcisov tá najvzácnejšia. 28. APRÍLA JE DEŇ NARCISOV. Pripnite si malý kvietok na podporu onkologických pacientov opäť aj v uliciach. Viac o možnostiach prispenia i o tom, ako pomáha Liga proti rakovine, nájdete na www.dennarcisov.sk. Prispieť môžete do 6.5.

       Liga proti rakovine vám ďakuje.

      • Dejepis inak...

      • Dnes sme si ako "živého svedka"  komunistického režimu prezreli CO kryt pod našou školou. Ďakujeme pánovi školníkovi za prehliadku a odborný výklad... Vyskúšali sme aj hýbať s pancierovými dverami...ešte musíme potrénovať :-)

      • Krajské kolo SOČ

      • Dňa 1.apríla  2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka stredoškolskej odbornej činnosti SOČ v Banskej Bystrici.

        Z našej školy bolo prihlásených 6 žiakov z tried IV.AT a IV.AM s piatimi  prácami  v odboroch č.9, č.11, č.12, a č.14. Napriek tomu, že prác v porovnaní s inými školami bolo menej, dosiahli sme vynikajúce výsledky a veľmi dobré umiestnenie. Práce umiestnené na prvých dvoch miestach v krajskom kole súťaže, postupujú do celoslovenského kola súťaže, ktoré sa tento rok uskutoční v dňoch 26. až 29. apríla 2022  na SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka v Bardejove.

       Výsledková listina:

       Odbor č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

       1.miesto – Patrik Rusko – Omni ball - autíčko

       Odbor č. 11 – Informatika

       4. miesto – Marek Haneš – Webový portál – eshop, zameraný na elektronické zariadenia

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       2.  miesto – Marek Ivanič – Enigma – šifrovací stroj

       4. miesto – Lukáš Grassl – Ovládaný model BB-8- pojazdná guľa

       Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       3.miesto – Ľubomír Drozd, Andrej Babiak – Pneumatika, elektropneumatika a programovanie PLC

       Všetkým účastníkom blahoželáme a postupujúcim prajeme veľa ďalších úspechov v najvyššom kole súťaže.

        

      • Úspechy naších žiakov na krajskej prehliadke SOČ 2022

      • Dňa 1.apríla  2022 sa uskutočnila dištančnou formou Krajská prehliadka SOČ v Banskej Bystrici.

       Z našej školy bolo prihlásených 5 prác z rôznych odborov. Postup na celoštátnu prehliadku získali žiaci IV.AT odboru Technické lýceum : Patrik Rusko a Marek Ivanič. Celoštátna prehliadka sa uskutoční dňa 27.4.2022 v Bardejove.

        

       Výsledková listina:

       Odbor č. 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava:

       1. miesto – Patrik Rusko - Omni ball autíčko

       Odbor č. 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika

       2. miesto – Marek Ivanič – Enigma, šifrovací stroj

       Odbor č. 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

       3. miesto – Ľubomír Drozd, Andrej Babiak - Elektropneumatika programovanie PLC

        

       Všetkým súťažiacim blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.