• Novinky

      • 2. kolo prijímacích skúšok

      • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom vyhlasuje 

       2.kolo prijímacích skúšok na odbory v duálnom systéme vzdelávania:

       2430 H operátor strojárskej výroby

       2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

       Prijímacie skúšky sa budú konať 21.06.2022 o 8:00 hod. v priestoroch školy. 

       Podávanie prihlášok a konzultácia k výberu odboru sa uskutoční 06.06.2022, prípadne 

       si konzultáciu môžete dohodnúť osobitne na tel. 045/  67 333 94.

       Riaditeľka školy

      • Rozlúčka s maturantmi

      • V piatok (20.5.2022) našim maturantom posledný krát zazvonil školský zvonec. Nebol to však rozprávky koniec, ale začiatok tzv. akademického týždňa, počas ktorého sa (veríme, že zodpovedne) pripravia na maturitnú skúšku. Tomuto symbolickému zazvoneniu (zvonila pani riaditeľka osobne) predchádzalo slávnostné prijatie našich maturantov u pána primátora. Následne sa ostužkovaní štvrtáci rozlúčili so všetkými žiakmi školy, a predniesli svoje úprimné záverečné príhovory učiteľskému zboru a vedeniu školy. Pani riaditeľka ocenila úspešných žiakov a všetci im prajeme šťastnú ruku pri losovaní maturitných otázok.

      • Naše úspechy pokračujú!

      • NA KONFERENCII ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ A ODBORNEJ ČINNOSTI FAKULTY TECHNIKY VO ZVOLENE V SEKCII STREDNÉ ŠKOLY BOLI NAŠI ŽIACI VEĽMI USPEŠNÍ!

       BLAHOŽELÁME:

       Marekovi IVANIČOVI za 1. miesto v sekcii Stredné školy s prácou Enigma – mechanické šifrovacie zariadenie.

       Patrikovi RUSKOVI za účasť a ocenenie za technické prevedenie predsedom SZS.

       Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov.      

      • Súťaž ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS"

      • Žiaci Marek Ivanič zo IV.AT, Martin Kamiač a Aleš Kubiš žiaci z II.AP sa zúčastnili súťaže ,, 3D modelovanie v SOLIDWORKS“ na Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave. Za účasti 66 žiakov zo Stredných priemyselných škôl a Stredných odborných škôl z celého Slovenska dosiahol náš žiak Marek Ivanič IV.AT veľký úspech a umiestnil sa na 1.mieste. Patrí mu veľká gratulácia. Martin Kamiač z II.AP sa umiestnil na peknom 25. mieste a Aleš Kubiš z II.AP sa umiestnil na peknom 27. miest. Všetkým trom veľmi pekne ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

      • Beh oslobodenia

      • Žiaci našej školy  sa 29.4.2022 zúčastnili 32. ročníka Behu oslobodenia v parku Štefana Moysesa v Žiari nad Hronom.

       V katergórii ročník narodenia 2007-2006 sa Juraj Glezgo žiak I.AM triedy umiestnil na 2.mieste.

       V kategórii ročník narodenia 2005 -2004 sa Matej Žarnovičan žiak 3.AM triedy umiestnil na 1. mieste.

       Víťazom gratulujeme.

      • Deň narcisov

      • 28. apríla 2022 sa aj naša škola zapojila do verejnej zbierky Deň narcisov. Naši študenti, dobrovoľníci, vyrazili hneď ráno do ulíc mesta s narcismi, ktoré sú symbolom nádeje pre onkologických pacientov. Výťažok z našej zbierky bol krásnych 648€. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.