• Novinky

      • Divadelné predstavenie - Na skle maľované

      • Kultúrne poukazy sme využili na skvelú kultúru: Divadlo Oskar nám .prišlo 28.9.2022 zahrať svoje muzikálové predstavenie Na skle maľované. Predstavenie pobavilo žiakov i vyučujúcich. Dokonca dalo možnosť stať sa slávnou herečkou i našej Emke. Veríme, že takýchto akcií sa nám podarí zorganizovať viac. 

      • Biela pastelka

      • Do zbierky Biela pastelka sa už tradične zapojila aj naša škola. V piatok 23.9.2022 vyrazili naši dobrovoľníci na cestu po našej škole a do ulíc mesta, aby oslovili všetkých ľudí s dobrým srdcom, ochotných prispieť malou finančnou sumou na dobrú vec. Nakoniec naši dobrovoľníci vyzbierali krásnu sumu 190,39 eur.Za všetky príspevky od vás ďakujeme.

      • Týždeň dobrovoľníctva

      • Aj naša škola sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa koná v dňoch 16. - 19.septembra 2022. Naši žiaci z II.AP triedy v piatok 16.9. pomáhali zamestnancom DSS Doména pri pohybových aktivitách s ich klientmi. Účasť našich žiakov je pre klientov DSS vítaným spestrením ich každodenného života. Sme radi, že sme pomohli dobrej veci.

      • Online exkurzia do Seredského Múzea holokaustu

      • Deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si pripomenuli v rámci vyučovacích hodín dejepisu  aj prostredníctvom online exkurzie do Seredského Múzea holokaustu. Bol nám priblížený príbeh malého židovského chlapca Naftaliho, ktorý prežil hrôzy pracovného a koncentračného tábora, bartolomejskú noc i pochod smrti. Ako jediný pôvodom Slovák mal to šťastie prežiť všetky tieto útrapy i s celou rodinou. Po skončení druhej svetovej vojny sa mu spolu s rodinou podarilo presťahovať do Izraela.   

      • Platby za obedy - študenti

      • Vážení študenti, (Aktualizované 25. 8. 2022)
       pre študentov boli v zmysle VZN č. 2/2022 schválené nasledovné poplatky v ŠJ:

       1 obed = 1,41 €
       Prvá platba na september 2022 do 25. augusta 2022.
       Mesačná záloha – trvalý príkaz na úhradu si zadajte vo výške 28,20 € na 20.
       kalendárny deň mesačne vopred, tzn. od 20. septembra 2022 do 20. mája 2023.
       Ak máte prax a stravu odoberáte len polovicu mesiaca (napr. každý párny týždeň),
       nastavte si platbu na sumu 15,00 €, avšak nezabudnite si nahlásiť v ŠJ, kedy máte
       prax a kedy obed.
       Platbu je potrebné poukazovať včas do 20. kalendárneho dňa vopred na číslo účtu

       SK32 0200 0000 0016 3402 3153

       VS: 0823 (univerzálny) KS: 0308
       Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!
       Čip na odobratie obedov – v hotovosti v kancelárii ŠJ jednorazovo 1,80 € (noví
       stravníci, pri strate, poškodení a pod.)
       Nezabudnite sa vo vlastnom záujme včas odhlásiť z obeda pri neúčasti na
       vyučovaní.
       Vstup do jedálne môže byť podmienený prekrytím horných dýchacích ciest
       rúškom, ak to aktuálne nariadi hlavný hygienik. Pred vstupom je dezinfekcia na
       ruky!
       Podmienky organizácie režimu odhlasovania:
       Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy deň vopred najneskôr do 14,00 hodiny.
       Spôsoby odhlasovania stravy:
       - zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ – písomný zápis),
       - e-mailom na sjzsjan@gmail.com (potvrdzujúca emailová odpoveď),
       - telefonicky na 045/6725214 (bez potvrdenia a bez záruky).
       Do 20.00 hodiny sú možnosti odhlásenia nasledovné:
       - prostredníctvom aplikácie pre mobilný telefón
       - cez www.eskoly.sk
       - zaslaním SMS v tvare: priezvisko, meno, trieda a dátum odhlásenia na tel. č. 0910 501 509.
       Najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa Vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS.
       Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu
       prevziať po nahlásení v kancelárii ŠJ a uhradení ceny obalov (z dôvodu COVIDu nie je možné baliť
       do vlastných obedárov).
       Za správnosť odhlásenia zodpovedá plnoletý študent, resp. zákonný zástupca
       neplnoletého študenta.

      • Vyhlásenie zriaďovateľa školy

      • Združenie právnických osôb InTech Žiar nad Hronom z.p.o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy technickej, Dr. Janského 10. oznamuje všetkým súčasným i budúcim žiakom, ako aj širokej verejnosti, že výrazne zmodernizovaná a špičkovo vybavená škola, ktorú zriaďuje a podporuje je plne pripravená na štart ďalšieho školského roku. Členovia združenia - významné spoločnosti žiarskeho priemyselného parku, mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach naďalej garantujú rozvoj školy, možnosť pre študentov získavať praktické zručnosti priamo vo firmách, kvalitu všetkých ponúkaných odborov a následne aj uplatnenie absolventov v praxi, pri nástupe do zamestnania po absolvovaní štúdia.

       Tešíme sa na všetky stretnutia, spolupráce a úspechy, ktoré nás čakajú.

       Zriaďovateľ školy  - združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o.