• Novinky

      • Finančná gramotnosť

      • Dňa 09.11.2022 sa na našej škole uskutočnila finančná gramotnosť  pomocou interaktívnej hry - finančná sloboda. Zúčastnili sa jej žiaci IV.AM triedy odboru mechanik – mechatronik.  Žiaci - hráči  boli pri dvoch stoloch, rozdelení do dvojíc.  Hlavnou úlohou finančnej slobody bolo splnenie troch základných cieľov, ktoré si dali počas života. Hráči dokážu pomocou tejto hry správne vyhodnotiť , ktoré produkty - nástroje financovania slúžia k naplneniu ich cieľov. Za obdobie 30 rokov hráč získa finančné skúsenosti, ktoré mu pomôžu v budúcnosti lepšie zaobchádzať zo svojimi peniazmi. Hráči      vo dvojici robili finančné  rozhodnutia, ktoré ich mohli priblížiť k naplneniu  cieľov. Prvé dva ciele sa podarilo splniť  všetkým. Posledný cieľ  - dosiahnutie sumy 120000,- eur sa podarilo dosiahnuť                len dvojici hráčov -  Matejovi Hudecovi a Samuelovi Pacherovi.

       1.cieľ - dovolenka v Mexiku –  4.000,- eur

       2.cieľ - štartovné pre dieťa na vysokú školu -  8.000,- eur

       3. cieľ - finančná nezávislosť  - 120.000,-  eur

       Touto cestou by sme chceli poďakovať pánovi Radovanovi Černákovi zo spoločnosti OVB Allfinanz Slovensko a.s., ktorý riadil celý priebeh hry a interaktívnym spôsobom motivoval žiakov k finančnej gramotnosti.

       Ďakujem aj všetkým zúčastneným žiakom, ktorí mali záujem zvýšiť svoje finančné povedomie v oblasti finančného plánovania a zabezpečenia sa pre svoju budúcnosť.

      • Deň techniky

      • Vo štvrtok 27.10.2022 sa na pôde Súkromnej strednej odbornej školy technickej v Žiari nad Hronom konal 5. ročník podujatia s názvom Deň techniky. Akciu navštívilo približne 500 žiakov základných škôl zo Žiaru nad Hronom, Zvolena, Kremnice, Handlovej, Hliníka nad Hronom, Banskej Štiavnice a blízkeho okolia.

       Pozvanie prijali firmy v zriaďovateľskej pôsobnosti : Slovalco a.s., Nemak Slovakia s.r.o., Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Tubapack, a.s., Hydro Extrusion Slovakia a.s., Remeslo strojal, s.r.o., ktoré prezentovali svoje výrobky a zároveň oboznamovali žiakov o možnosti duálneho vzdelávania.

       Ďalej sa na podujatí zúčastnila firma spolupracujúca v systéme duálneho vzdelávania Continental Automotive Slovakia s.r.o., ktorá záujemcom predstavila riadiacu elektroniku v osobnom automobile Jaguár ale priniesla so sebou aj automobilových veteránov AC CAR Martin Vanka .

       Firma ABB, s.r.o predviedla kolaboratívneho robota GoFa, ktorý umožňuje nepretržite zdieľať pracovný priestor s človekom, čo mu dáva maximálnu flexibilitu a efektivitu. Robot a človek spolupracujú na rovnakých úlohách bez toho, aby to ohrozilo bezpečnosť alebo produktivitu.

       Návštevníci mohli ďalej vidieť využitie rozšírenej reality pre procesy kontroly kvality od firmy SOVA Digital a.s. z Bratislavy.

       Pestrý program dopĺňala firma KVANT, ktorá predstavila modulárnu stavebnicu UNIMAT CNC na výučbu analógovej a digitálnej elektroniky a využitie energie z obnoviteľných zdrojov a spoločnosť Sav INOVAL s ukážkou výroby penového hliníka.

       Podujatia sa zúčastnili aj vysoké školy technického zamerania, konkrétne: Technická univerzita Zvolen s ukážkou zariadení s virtuálnou realitou, Strojnícka fakulta  Žilinskej univerzity s laserovým interfero-metrom a laserovým skenerom a vybranými ukážkami umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity s ukážkami programovania robotických systémov.

       Pre žiakov boli pripravené aj vstupy do kvalitne vybavených odborných učební školy, kde im boli predvedené ukážky : simulácia FluidSIM, automatizačné stanice – výrobné linky, PLC, pneumatika, elektropneumatika, merací systéme UniTrain – simulácia meraní a činnosti jednosmerných a striedavých obvodov, regulačných obvodov a elektromotorov, SW Profi CAD, SW SolidWorks Electrical.

       Vzhľadom na veľký záujem žiakov a širokej verejnosti sa na podujatie „ Deň  techniky“  môžeme tešiť aj budúci rok.

      • Návšteva Viedne

      • Po troch dlhých rokoch znova,

       Viedeň slávna na nás volá: 

       ukazuje mnohé krásy, 

       chrámy, múzeá i terasy. 

       Prezreli sme, čo sa dalo, 

       hoc počasie nám neprialo. 

       Prenášali sme sa v čase, 

       históriu uvideli v plnej kráse.

       Na sklonku dňa vskutku ukonaní, 

       ekologickej doprave hold sme vzdali:P 

      • Školské kolo súťaže Zenit v elektronike

      • Školské kolo súťaže Zenit v elektronike sa konalo 20. októbra 2022 v odborných učebniach praktických cvičení z elektrotechnických predmetov č.2 a 3. Súťaž prebehla v dvoch kategóriách A (3. a 4. ročník), B (1. a 2. ročník)

       Cieľom súťaže bolo preveriť teoretické a praktické  vedomosti žiakov v oblasti elektroniky. V prvej časti riešili teoretické zadania úloh. V druhej praktickej časti žiaci realizovali konkrétne obvodové zapojenie podľa zadanej schémy zapojenia. Na záver sa skúšala a kontrolovala funkčnosť výrobku.

        

       Výsledky školského kola.

       Kategória A

       1. miesto - Martin Kamiač III.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

       2. miesto – Samuel Ladziansky IV.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

       3. miesto – Peter Alexander Beťko IV.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

        

       Kategória B

       1. miesto – Šimon Debnár II.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

       2. miesto – Tomáš Červenák II.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

       3. miesto – Patrik Olajec II.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

        

       Všetkým účastníkom patrí poďakovanie a víťazom gratulujeme. Víťazi postupujú na Krajské kolo súťaže Zenit v elektronike, ktoré sa bude konať v SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici.

      • Školské kolo ZENIT programovanie - Webdeveloper 2022

      • Školské kolo súťaže Zenit programovanie – Webdeveloper sa konalo 19. októbra 2022 v odbornej učebni pre programové vybavenie počítačov č.2. 

       Cieľom súťažnej práce je vytvorenie jednoduchej stránky pre spoločnosť GymZENIT. Web bude one-page stránka, ktorá bude obsahovať všetky dôležité informácie, ktoré chce spoločnosť prezentovať.

       Požiadavkou na súťažnú prácu bolo usporiadanie, vzhľad a použiteľnosť webových stránok.

       Ich práca zahŕňa:

       • pochopenie zadania a požiadaviek na web,
       • implementovanie dizajnu so všetkými požadovanými funkciami,
       • napísanie webových stránok pomocou vybraných programovacích jazykov,
       • rozhodnutie o tom, ako budú obrázky a ďalšie materiály digitálne optimalizované a prezentované na stránke.

       Výsledná práca pozostávala:

       programovanie na strane klienta:

       •  vytvorenie webových stránok pomocou HTML, XML, DHTML, JavaScript, XHTML,
       •  využitie CSS, ◦
       •  dodržiavanie W3C štandardov (http://www.w3.org), ◦
       •  práca s obrázkami - vkladanie a úprava obrázkov,

        programovanie na strane servera:

        ukladanie, načítanie a spracovanie údajov pomocou PHP, MySQL,

        spracovanie a uloženie údajov z kontaktného formulára

       Výsledky školského kola.

       1. miesto - Martin Kamiač III.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

       2. miesto - Aleš Kubiš III.AP odbor technické lýceum

       3. miesto - Samuel Adamec III.AP odbor elektrotechnika - priemyselná informatika

       Krajské kolo WebDeveloper sa bude konať 23. november 2022

      • ZENIT v strojárstve - súťaž

      • Dňa 18.10. 2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve , kategória R - ručné spracovanie kovov. Zúčastnili sa ho žiaci z III.A a IV.BM

       Vyhodnotenie súťaže:

       1. miesto               Ľuboš Mazúr                IV.BM
       2. miesto               Jaroslav Kubovčík        IV.BM
       3. miesto               Martin Martz                IV.BM   ,    Adam Lietava              III.A

       Všetkým zúčastneným  ďakujeme a postupujúcim žiakom prajeme veľa úspechov v ďalšej súťaži.

      • Divadelné predstavenie - Na skle maľované

      • Kultúrne poukazy sme využili na skvelú kultúru: Divadlo Oskar nám .prišlo 28.9.2022 zahrať svoje muzikálové predstavenie Na skle maľované. Predstavenie pobavilo žiakov i vyučujúcich. Dokonca dalo možnosť stať sa slávnou herečkou i našej Emke. Veríme, že takýchto akcií sa nám podarí zorganizovať viac. 

      • Biela pastelka

      • Do zbierky Biela pastelka sa už tradične zapojila aj naša škola. V piatok 23.9.2022 vyrazili naši dobrovoľníci na cestu po našej škole a do ulíc mesta, aby oslovili všetkých ľudí s dobrým srdcom, ochotných prispieť malou finančnou sumou na dobrú vec. Nakoniec naši dobrovoľníci vyzbierali krásnu sumu 190,39 eur.Za všetky príspevky od vás ďakujeme.

      • Týždeň dobrovoľníctva

      • Aj naša škola sa zapojila do Týždňa dobrovoľníctva, ktorý sa koná v dňoch 16. - 19.septembra 2022. Naši žiaci z II.AP triedy v piatok 16.9. pomáhali zamestnancom DSS Doména pri pohybových aktivitách s ich klientmi. Účasť našich žiakov je pre klientov DSS vítaným spestrením ich každodenného života. Sme radi, že sme pomohli dobrej veci.

      • Online exkurzia do Seredského Múzea holokaustu

      • Deň obetí holokaustu a rasového násilia (9. september) sme si pripomenuli v rámci vyučovacích hodín dejepisu  aj prostredníctvom online exkurzie do Seredského Múzea holokaustu. Bol nám priblížený príbeh malého židovského chlapca Naftaliho, ktorý prežil hrôzy pracovného a koncentračného tábora, bartolomejskú noc i pochod smrti. Ako jediný pôvodom Slovák mal to šťastie prežiť všetky tieto útrapy i s celou rodinou. Po skončení druhej svetovej vojny sa mu spolu s rodinou podarilo presťahovať do Izraela.   

      • Platby za obedy - študenti

      • Vážení študenti, (Aktualizované 25. 8. 2022)
       pre študentov boli v zmysle VZN č. 2/2022 schválené nasledovné poplatky v ŠJ:

       1 obed = 1,41 €
       Prvá platba na september 2022 do 25. augusta 2022.
       Mesačná záloha – trvalý príkaz na úhradu si zadajte vo výške 28,20 € na 20.
       kalendárny deň mesačne vopred, tzn. od 20. septembra 2022 do 20. mája 2023.
       Ak máte prax a stravu odoberáte len polovicu mesiaca (napr. každý párny týždeň),
       nastavte si platbu na sumu 15,00 €, avšak nezabudnite si nahlásiť v ŠJ, kedy máte
       prax a kedy obed.
       Platbu je potrebné poukazovať včas do 20. kalendárneho dňa vopred na číslo účtu

       SK32 0200 0000 0016 3402 3153

       VS: 0823 (univerzálny) KS: 0308
       Do poznámky uveďte priezvisko, meno a aktuálnu triedu žiaka!
       Čip na odobratie obedov – v hotovosti v kancelárii ŠJ jednorazovo 1,80 € (noví
       stravníci, pri strate, poškodení a pod.)
       Nezabudnite sa vo vlastnom záujme včas odhlásiť z obeda pri neúčasti na
       vyučovaní.
       Vstup do jedálne môže byť podmienený prekrytím horných dýchacích ciest
       rúškom, ak to aktuálne nariadi hlavný hygienik. Pred vstupom je dezinfekcia na
       ruky!
       Podmienky organizácie režimu odhlasovania:
       Stravníci sú povinní odhlásiť sa zo stravy deň vopred najneskôr do 14,00 hodiny.
       Spôsoby odhlasovania stravy:
       - zápisom do evidencie odhlásení (zošit pred kanceláriou ŠJ – písomný zápis),
       - e-mailom na sjzsjan@gmail.com (potvrdzujúca emailová odpoveď),
       - telefonicky na 045/6725214 (bez potvrdenia a bez záruky).
       Do 20.00 hodiny sú možnosti odhlásenia nasledovné:
       - prostredníctvom aplikácie pre mobilný telefón
       - cez www.eskoly.sk
       - zaslaním SMS v tvare: priezvisko, meno, trieda a dátum odhlásenia na tel. č. 0910 501 509.
       Najneskôr do 8,00 hod. nasledujúceho dňa Vám bude zaslaná potvrdzujúca SMS.
       Nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný deň. V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu
       prevziať po nahlásení v kancelárii ŠJ a uhradení ceny obalov (z dôvodu COVIDu nie je možné baliť
       do vlastných obedárov).
       Za správnosť odhlásenia zodpovedá plnoletý študent, resp. zákonný zástupca
       neplnoletého študenta.

      • Vyhlásenie zriaďovateľa školy

      • Združenie právnických osôb InTech Žiar nad Hronom z.p.o. ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy technickej, Dr. Janského 10. oznamuje všetkým súčasným i budúcim žiakom, ako aj širokej verejnosti, že výrazne zmodernizovaná a špičkovo vybavená škola, ktorú zriaďuje a podporuje je plne pripravená na štart ďalšieho školského roku. Členovia združenia - významné spoločnosti žiarskeho priemyselného parku, mesto Žiar nad Hronom, Banskobystrický samosprávny kraj a Technická univerzita v Košiciach naďalej garantujú rozvoj školy, možnosť pre študentov získavať praktické zručnosti priamo vo firmách, kvalitu všetkých ponúkaných odborov a následne aj uplatnenie absolventov v praxi, pri nástupe do zamestnania po absolvovaní štúdia.

       Tešíme sa na všetky stretnutia, spolupráce a úspechy, ktoré nás čakajú.

       Zriaďovateľ školy  - združenie InTech Žiar nad Hronom z.p.o.

      • Športový deň

      • Predposledný deň školského roku sme si užili spoločne v revitalizovanom areáli našej školy. Každý si mohol vyskúšať svoje zručnosti v rôznych disciplínach. Najobľúbenejšie disciplíny boli strelecké: streľba zo vzduchovky, streľba z praku a hádzanie vodovými balónmi (to bola zábava -  učitelia hádzali balóniky do žiakov a žiaci do učiteľov). Na záver boli odmenení víťazi v jednotlivých kategóriách i žiaci, ktorí súťažili v najväčšom počte disciplín. Po tomto zábavno-športovom dni si žiaci našej školy slávnostne prevzali vysvedčenia a rozutekali sa na prázdniny.   

      • Bez bariér?

      • V rámci koncoročných aktivít sme navštívili i zážitkové izby v MSKC. Zaujala nás inakosť arabského sveta a zakúsili sme na vlastnej koži, čo znamená nevidieť, či nemôcť chodiť. Potešila nás i pochvala pracovníčok MSKC za záujem aktivitu a vzorné správanie našich žiakov.

      • Ako sa prváci a druháci (elektrotechnici a lýceisti) vybrali po stopách Sládkoviča a Maríny

      • V dome tomto zázračné veci sa vraj dejú,

       závanom romantizmu razom nás ovejú.

       S históriou tu moderná technika sa snúbi,

       keď sám od seba klavír tiché tóny lúdi.

       Obrazy, čo hovoria o dávnom príbehu,

       ako nešťastne (?) ľúbil tu Sládkovič Marínu.

       Láskomer nám zmeria hĺbku nášho citu,                                 

       možno objavíme tajnú vášeň skrytú :D

       V útrobách podzemia trezor najvzácnejší,                               

       ukrýva svedkov lásky v každom jednom verši.

       Pred domom i lavička nenápadná šepce                                  

       pri správnom dotyku Sládkovičove verše.

       Sládkovičova ulica vedie ďalej naše kroky,

       8 minút od Banky lásky nachádzame Marínine hroby. 

      • Získanie ISIC karty na školský rok 2022/2023

      • Vážení rodičia!

       Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

        

       S preukazom získava Vaše dieťa možnosť:

       1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami
       2. využiť vďaka preukazu zľavy nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Napr. pri nákupoch oblečenia alebo školských a športových potrieb, v kinách, v kníhkupectvách, v autoškolách, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk/zlavy-na-slovensku
       3. využiť preukaz ako multifunkčnú dopravnú kartu pre MHD, SAD a vlakovú dopravu na zľavnené cestovné po celom Slovensku, viac na www.preukazstudenta.sk, aj 75% zľavu na vlaky v Čechách, viac na www.isic.cz/slevy/slevy-v-doprave
       4. uplatniť si nárok na študentský paušál Go Yoxo s neobmedzenými dátami na sociálne siete a čety, s nekonečnými hovormi a SMS, ktorý je dostupný výhradne pre držiteľov preukazov ISIC. Viac na www.isic.sk/pausalpreteba
       5. pridať preukaz do aplikácie UBIAN a mať pod palcom svoje dopravné transakcie a informácie o karte, dobíjať kredit, alebo si kúpiť časový lístok, zbierať zelené kilometre a mnoho ďalšieho. Viac na www.ubian.sk
       6. mať jeden preukaz platný v interných systémoch školy pre evidenciu dochádzky či stravovania

        

       Naša škola bude preukazy objednávať tak, aby sme ich žiakom mohli odovzdať na začiatku školského roka. Preto je potrebné, aby ste najneskôr do 31.8.2022

        

        

       Táto suma zahŕňa poplatok za licenciu ISIC/EURO<26 (10€) a poplatok za výrobu čipového preukazu a za jeho použitie u dopravcov (10€) na školský rok 2022/2023.

        

        

       • pripravili si 1 fotografiu žiaka (rozmer 25x25 mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí

        

       Preukaz si budete môcť prevziať u ZRŠ Ing. Kosorinskej

        

       Preukaz dostanete predpripravený na použitie vo všetkých jeho funkciách (ako dopravnú kartu ho treba aktivovať u konkrétneho dopravcu). Až v ďalších rokoch sa platnosť preukazu predlžuje kúpou a nalepením známky ISIC (10€) a sms-kou (3€).

        

       Využívajte Vy a Vaše deti výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia držitelia preukazov a ich rodičia na celom svete.

      • Predĺženie platnosti preukazu žiaka ISIC/EURO<26

      • Milí študenti!

       Aby ste mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

        

       Predĺženie ISIC karty - čip pre dopravu počas prázdnin:

       Informácie k predĺženiu platnosti vašej čipovej ISIC karty pre dopravu nájdete na webovej stránke :

       https://isic.sk/aktivacia-dopravy-pocas-prazdnin/ 

       Postup je vysvetlený v bode 2 - Platnosť čipu preukazu, kde si môžete jednoduchým preklikávaním predĺžiť platnosť čipu.

       V  bode 1 je vysvetlený postup predĺženia platnosti ISIC karty - zakúpenie známky.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola technická
   • Telefón a fax sekretariát:
    +421 45 6733394,
    +421 45 6733026
   • +421 45 6733394
    +421 45 6733026
   • +421 45 6016100
   • Ing. Ingrid Astachová
   • Ing. Andrea Kosorinská
   • Ing. Eva Šusterová
   • Ľubomír Kršjak
   • Mgr. Vladimír Salaj +421 905 602 885
   • ssostzh.personalne@
    gmail.com
   • Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 965 01
    Slovakia
   • 45022631
  • Prihlásenie